Venster

Paalbergconferentie

De Paalbergconferenties hebben de opmaat gevormd voor alle andere korte en meer langdurige activiteiten die, van 1949 tot en met 1978, in het kader van nascholing zijn georganiseerd. De eerste meerdaagse conferentie vond van 23 augustus tot en met 3 september 1949 plaats in Ermelo. Het initiatief daartoe kwam van Geert Groenman , Carl Gordijn , Louët Feisser en Dick Schmüll . De dagen zijn georganiseerd voor docenten en studenten LO. Dick Schmüll is in de eerste vijf jaren een belangrijke kartrekker geweest. Jan van As gaf in die jaren vaak cursussen en na Schmüll zijn Jelle Nauta en Rein Bloem lange tijd gezichtsbepalend geweest. De belangrijkste doelstelling was de deelnemers stil te laten staan bij kernvragen als: Wat is de mens voor een wezen? Welk doel streeft hij na? Welke plaats heeft de LO in het geheel van de opvoeding in haar voorbereiding op deelname aan de cultuur?

Vanaf het allereerste begin is er aandacht geweest voor de koppeling van de theorie aan de praktijk. Een belangrijke conclusie die op basis van de eerste conferentie getrokken is, luidt: 'In de LO gaat het om de ontwikkeling en de beïnvloeding van het in samenhang te onderscheidene bij de mens en de LO moet meer dan alleen biologisch-pedagogisch gefundeerd zijn' (Kramer & Lommen, 1987, p. 160-162).

Tal van gerenommeerde deskundigen en collega's hebben door de jaren heen een belangrijke bijdrage geleverd aan de theoretische en/of praktische invulling van het programma. Voor de theoretische bezinning kunnen genoemd worden: Buytendijk , Van den Berg, De Froe, Jansen de Jonge, Perquin, Van Peursen, Groenman , Gordijn; voor de meer praktische heroriëntatie Van Asch, Bloem, Hoogendijk, Kan , Meerman en Schmüll.

De Paalbergconferenties hebben zich door de jaren heen ontwikkeld tot studiedagen van de CALO in Arnhem. Vanaf 1978 is de organisatie overgedragen aan de Werkgroep Bewegingsonderwijs. Zij hebben de basis gevormd voor de Papendaldagen die later georganiseerd zijn.
Literatuurverwijzing
  • Kramer, J.P. en Lommen, N. (1987). Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland, Zeist: Jan Luiting Fonds. Nr.44 in de serie uitgaven van het Jan Luiting Fonds.
De Paalberg rond 1950.

De Paalberg rond 1950

Zelfs ringen in de open lucht als nascholing tijdens ‘De Ermeloconferenties’ op De Paalberg (begin jaren vijftig).

Nascholing op De Paalberg

Buitenaanzicht De Paalberg.

Buitenaanzicht De Paalberg

Hulpverlenen tijdens ‘De Ermeloconferenties’. Links Jaap Kugel (begin jaren vijftig).

Nascholing op De Paalberg