Over de Canon

Een blik op de geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland

Een canon is een moderne vorm van geschiedenisweergave. Niet in de vorm van een boek, waar in chronologie feiten worden beschreven en worden beschouwd, maar in de vorm van een digitaal document: een internettoepassing waarbij het mogelijk is om op meerdere manieren te kijken naar het verleden.

De doelgroep voor de Canon LO zijn studenten, medewerkers en afgestudeerden aan een Academie voor Lichamelijke Opvoeding, aan opleidingen sport en bewegen en aan verwante opleidingen. Daarnaast is de Canon LO ook bedoeld voor iedereen die op een of andere manier geïnteresseerd is in de wereld van de lichamelijke opvoeding.

De Canon LO geeft toegang tot de rijke historie van de lichamelijke opvoeding. Een kleine vijftig vensters geven met elkaar een overzicht van de geschiedenis van het vakgebied vanaf 1862, het jaar waarin de ‘Vereeniging van onderwijzers in de gymnastiek in Nederland’ werd opgericht, tot heden.

De vensters staan stuk voor stuk voor ijkpunten op die tijdslijn van 1862 tot nu: ze staan allemaal voor een belangrijke, bepalende gebeurtenis of ontwikkeling die zich op enig moment in die periode voordeed. In ieder venster wordt kort via tekst en illustraties geïnformeerd over die gebeurtenis en over daaraan gerelateerde zaken. Heel vaak is die gebeurtenis alleen maar de aanleiding, de ‘binnenkomer’, en gaat het venster als zodanig over de desbetreffende thematiek in brede zin. Zo gaat venster 1959 ‘Basisleerplan lichamelijke oefening voor het algemeen vormend onderwijs’ heel even over dat Basisleerplan maar verder vooral over daaropvolgende stappen in de landelijk gecoördineerde leerplanontwikkeling.

Door middel van doorklikken in de tekst biedt ieder venster achtergrondinformatie en doorverwijzingsopties. Voor wie nog meer wil weten, zijn bij ieder venster literatuurverwijzingen, externe links en verwijzingen naar aanvullend materiaal opgenomen.

De keuze voor de vensters is tot stand gekomen door een gericht verzoek aan een groot aantal goed ingevoerde vakgenoten om belangrijke gebeurtenissen en/of thema’s aan te dragen. Een soortgelijke oproep werd gedaan in het vakblad. De redactie heeft vervolgens, rekening houdend met de vele suggesties, haar keuze gemaakt. Daarna zijn de vensters ontwikkeld en geschreven door een breed samengestelde schrijversgroep (zie de auteurslijst vensters). De auteurs zijn elk op het gebied van hun venster op één of andere manier deskundig en bijzonder betrokken. De vensters dragen dan ook sporen van deze persoonlijke interesse van de auteurs.

Een digitale canon is na de eerste presentatie niet afgerond, zoals bij een boek doorgaans het geval is. Het blijft altijd mogelijk vensters te combineren, te schrappen of aan te passen en nieuwe vensters en gegevens toe te voegen. Redactie en schrijvers van de Canon LO hopen zo op een blijvende aandacht voor de rijke historie van een prachtig vak dat zijn plek in het Nederlandse onderwijsbestel zeer zeker verdient.

Het idee voor een canon ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de KVLO kwam van Kees van Tilborg. Dat leidde tot een initiatief van het bestuur van het Jan Luiting Fonds om het idee uit te werken en te realiseren. Het ontwerp, de tekstredactie en de technische realisatie waren in handen van Arko Sports Media te Nieuwegein.

De Canon LO is eind 2011 in concept aangeboden aan het Hoofdbestuur van de KVLO bij de start van het lustrumjaar in verband met het 150-jarig bestaan van de vakvereniging. Vanaf mei 2012 is de Canon LO (Zeist: Jan Luiting Fonds, nr. 104) via internet toegankelijk via www.canonlo.nl

Versie
  • Release 1: Zeist, 24 mei 2012
  • Release 2: Zeist, 1 december 2020