Leeswijzer Canon LO

De Canon LO bestaat uit vensters en biografieën. Op de startpagina kun je  kiezen om naar de vensters of de biografieën te gaan. Je komt dan op een overzichtspagina met bollen waarop alle vensters of alle biografieën staan.

De vensters hebben zowel een chronologische als een thematische ordening. In de vensters zijn belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het bewegingsonderwijs in chronologische volgorde geplaatst. Ieder venster is bovendien gericht op een bepaald thema. Daarvan wordt beschreven hoe zich dit onderwerp door de jaren heen heeft ontwikkeld.

In de biografieën wordt aandacht besteed aan personen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de lichamelijke opvoeding.

Bij de teksten van vensters en biografieën zijn veel illustraties en filmpjes geplaatst. Als je op een illustratie klikt verschijnt er vaak een langer bijschrift met meer informatie.

In de teksten van vensters en biografieën staan groene, rode en blauwe ‘links’. Als je op een groene ‘link’ klikt, verschijnt een pop-up met een korte toelichting op het onderwerp.  Met de rode ‘links’ krijg je  een verdieping of achtergrondinformatie in beeld. Dat is meestal een langere tekst waar vaak ook weer illustraties bij staan. De blauwe ‘links’ staan voor interne of externe links en schakelen naar een andere pagina van de Canon LO of naar een andere website.

Voor wie nog meer wil weten, zijn bij de meeste vensters en biografieën literatuurverwijzingen en/of suggesties voor doorstuderen opgenomen.