Redactie

Redactie en contactpersonen
Periode Eindredacteur redactieleden
2016 - Kees van Tilborg John van den Berg, Frans Kaandorp, Jo Lucassen, Hjalmar Zoetewei, Jelle Zondag, Karen de Boer (webbeheer tot 2021) en Annet Komen (webbeheer vanaf 2021).
2012 - 2015 Harry Stegeman en Kees van Tilborg Gert van Driel, Karen de Boer/Arend Jan Kornet (webbeheer).
2010 - 2012   Gert van Driel (voorzitter), Harry Stegeman, Kees van Tilborg, Arend Jan Kornet (webbeheer).
2009 - 2010   Gert van Driel (voorzitter), Harry Stegeman, Kees van Tilborg.
Over de redactieleden
  • John van den Berg, opgeleid als fysiotherapeut, was directeur (2002-2013) van de Academie voor Sportstudies (Haagse Hogeschool). Als auteur/redacteur was hij betrokken bij boeken over de opleiding Fysiotherapie Den Haag en de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding.
  • Frans Kaandorp studeerde aan de ALO-Amsterdam en is werkzaam in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Hij voltooide in 2012 de master cultuurgeschiedenis (UvA) met als specialisaties onderwijsgeschiedenis en geschiedenis van de lichamelijke opvoeding en sport.
  • Annet Komen is sinds 2018 werkzaam bij het kenniscentrum en team onderwijs van de KVLO. Ze is afgestudeerd als bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam met onderzoek naar digitalisering in het bewegingsonderwijs en naar bewegend leren.
  • Jo Lucassen onderzoekt als senior onderzoeker vanuit het Mulier Instituut onder andere het bewegingsonderwijs en sport op school. Hij studeerde in 1982 af aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding met een scriptie over de geschiedenis van sporttrainers.
  • Daniël Rewijk is historicus en promoveerde in 2015 op een biografie van Pim Mulier. Hij werkt als geschiedenisdocent op een scholengemeenschap in Hoofddorp en schrijft een biografie van journalist en sportbestuurder jhr. Jan Feith.
  • Kees van Tilborg was docent (o.a. geschiedenis, theorie lichamelijke opvoeding, atletiek en spel) en directeur (1995-2006) aan Fontys Sporthogeschool te Eindhoven (destijds Tilburg/Sittard). In 2000 promoveerde hij in Leuven op een onderzoek naar de historie van dit opleidingsinstituut.
  • Hjalmar Zoetewei is docent Lichamelijke Opvoeding op de Regionale Scholengemeenschap Goeree Overflakkee te Middelharnis. Daarnaast is hij binnen de KVLO, als teamlid communicatie, verantwoordelijk voor de websites, nieuwsbrieven en sociale media.
Contactpersonen voor de redactie vanuit de ‘Academies voor Lichamelijke Opvoeding’
Jeroen Laan ALO Hogeschool van Amsterdam
Gielion de Wit ALO Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Pieter Cornelissen ALO Fontys Sporthogeschool - leraar lichamelijke opvoeding
Mike Baalmans ALO Hanzehogeschool Groningen
Gerben Bakker CALO Windesheim
Frank Jacobs HALO De Haagse Hogeschool