Redactie en contactpersonen

 

Redactie

 • Eindredacteur: Hans Dijkhoff;
 • Redactieleden: Frank Jacobs, Frans Kaandorp, Annet Komen (webbeheer), Jo Lucassen, Daniël Rewijk, Kees van Tilborg en Hjalmar Zoetewei;
 • Webhosting: Arend Jan Kornet (Arko Uitgeverij B.V.).

Over de redactieleden

 • Hans Dijkhoff werkte tot 2000 als docent LO. Hij was van 2001 tot 2022 hoofdredacteur van ‘De Lichamelijke Opvoeding’. Hij behaalde (2003) zijn onderwijsbevoegdheid Nederlands en was van 2002 -2023 docent DLO, Nederlands en stagebegeleider op de ALO-Amsterdam.
 • Frank Jacobs is hogeschoolhoofddocent aan de Haagse Hogeschool. Na de Calo studeerde hij Pedagogiek en Onderwijskunde. Hij promoveerde (2016) op een onderzoek getiteld ‘Addressing and navigating the social domain in sport: Coaches and physical education teachers’.
 • Frans Kaandorp studeerde aan de ALO-Amsterdam en was 42 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Hij voltooide in 2012 de master cultuurgeschiedenis (UvA) met als specialisaties onderwijsgeschiedenis en geschiedenis van de lichamelijke opvoeding en sport.
 • Annet Komen is sinds 2018 werkzaam bij het kenniscentrum en team onderwijs van de KVLO. Ze is afgestudeerd als bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam met onderzoek naar digitalisering in het bewegingsonderwijs en naar bewegend leren.
 • Jo Lucassen onderzocht als senior onderzoeker vanuit het Mulier Instituut onder andere het bewegingsonderwijs en sport op school. Hij studeerde in 1982 af aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding met een scriptie over de geschiedenis van sporttrainers.
 • Daniël Rewijk is historicus en promoveerde in 2015 op een biografie van Pim Mulier. Hij werkt als geschiedenisdocent op een scholengemeenschap in Hoofddorp en schrijft een biografie van journalist en sportbestuurder jhr. Jan Feith.
 • Kees van Tilborg was docent (o.a. geschiedenis, theorie lichamelijke opvoeding, atletiek en spel) en directeur (1995-2006) aan Fontys Sporthogeschool te Eindhoven (destijds Tilburg/Sittard). In 2000 promoveerde hij in Leuven op een onderzoek naar de historie van dit opleidingsinstituut.
 • Hjalmar Zoetewei is docent Lichamelijke Opvoeding op de Regionale Scholengemeenschap Goeree Overflakkee te Middelharnis. Daarnaast is hij binnen de KVLO, als teamlid communicatie, verantwoordelijk voor de websites, nieuwsbrieven en sociale media.

Oud-(eind)redactieleden

 • John van den Berg (redactielid: 2015-2023);
 • Karen de Boer (webbeheer: 2012-2021);
 • Gert van Driel (redactielid: 2009-2015);
 • Harry Stegeman (redactielid: 2009-2015; eindredacteur 2012-2015);
 • Kees van Tilborg (redactielid: 2009-heden; eindredacteur 2012-2023);
 • Jelle Zondag (redactielid 2015-2022).

Contactpersonen voor de redactie vanuit de ‘Academies voor Lichamelijke Opvoeding’

· Jeroen Laan

ALO

Hogeschool van Amsterdam

· Gielion de Wit

ALO

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

· Pieter Cornelissen

ALO

Fontys Sporthogeschool

· Mike Baalmans

ALO

Hanzehogeschool Groningen

· Gerben Bakker

CALO

Windesheim

· Frank Jacobs

HALO

De Haagse Hogeschool