Venster

Leidinggevenden per ontwikkelingsperiode:


1918-1939 Het initiatief voor de oprichting van het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding kwam van de officier en gymnastiekleraar M.F. Graafland. Deze was, bij de instelling in 1913 van een rijksinspectie lichamelijke opvoeding, benoemd als inspecteur in de 3de inspectie. Als resultaat van zijn inspanningen trad op woensdag 2 oktober 1918 C.M. van Hessen aan als directeur van het ILO, met als docenten G.A.D. Wieringa en J.E. Feisser (LO 1918, p. 96). Feisser was kinderarts in Groningen en als voorzitter van het Noordergewest van het toenmalige Nederlandsch Gymnastiek-Verbond ook bondsbestuurder van het Verbond. Hij was tevens enkele jaren waarnemend directeur mocht Carel van Hessen afwezig zijn. Vanaf 1935 kwam de leiding van het instituut in handen van Casper Ras, een representant van de Oostenrijkse Schoolgymnastiek .
1940-1954 In de zomer van 1942 vertrok directeur Casper Ras naar het westen van het land waar hij een baan aanvaard had baan op het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Geert Groenman volgde hem op.
1955-1969 In april 1966 nam Geert Groenman afscheid. Hij ging met pensioen. Als blijk van waardering voor zijn inzet en betekenis voor de ALO in Groningen werd een bronzen borstbeeld aangeboden. Het heeft momenteel een plek gekregen in het auditorium van het Willem Alexander Sportcentrum. Groenman werd opgevolgd door Jan Bos.
1970-1986 Toen Rector Bos al een jaar leiding aan de ALO gaf, deed hij 1967 zijn doctoraalexamen pedagogiek. Tot 1987 bleef hij rector. In 1989 werd hij koninklijk onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Vijf jaar later werd hij benoemd tot erelid van de KVLO. In 1986 werd Jan Bos opgevolgd door Roel Westerhof. Deze speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van de Achodlo-rapporten en de implementatie aan de ALO van de richtlijnen van de Achodlo-commissie.
1987-2009 Eind 1990 nam Roel Westerhof afscheid als directeur van de ALO. Hij werd directeur van de sector Communicatie en Educatie van de Hanze hogeschool Groningen. Vanaf dat moment fungeerde Edwin Timmers als afdelingsdirecteur van de ALO. Mede onder invloed van te grote verschillen in opvattingen binnen het managementteam nam hij in 1995 afscheid van zijn functie. Edwin Timmers heeft zich na die tijd vooral op de inhoud gericht en heeft met zijn boeken en vele publicaties de lichamelijke opvoeding een stap verder geholpen. Timmers werd opgevolgd door Peta de Vries. Het herstellen van de cultuur naast het uitvoeren van een bezuinigingsoperatie was voor haar te veel van het goede. Zij verliet de ALO in 1997. Kort daarop volgde de benoeming van oud-student Bert van der Tuuk. Deze heeft een belangrijke rol gespeeld bij de start van de opleiding Sport, Gezondheid en Management en de Integrale Vernieuwing van de ALO (IVALO). Later werd hij directeur van het Instituut voor Sportstudies. Vlak voor zijn afscheid heeft hij de aansturing van de complete nieuwbouw op de Zernikecampus gerealiseerd.
2009-heden Vanaf 2009 is Joan Janssens directeur van het instituut voor Sportstudies. Onder zijn leiding heeft vooral onderzoek een sterke impuls gekregen. Janssens werd in 2017 opgevolgd door Kris Tuinier, oud-student van de eerste lichting Sport, Gezondheid & Management.
Geert Groenman.

Geert Groenman

Roel Westerhof (2009).

Roel Westerhof (2009)

Edwin Timmers.

Edwin Timmers