Biografieën

Timmers, Edwin

Een bevlogen sportontwikkelaar: samen actief ontwikkelen van uitdagende sportomgevingen.

Edwin Timmers werd geboren op 26 november 1944 in Rotterdam. In zijn jonge jaren deed hij aan voetbal, honkbal, atletiek, judo, fietsen en zwemmen. Zijn sportervaringen maakte van hem een allround sporter die het liefst prestatie- en pleziergericht sport. Tot op oudere leeftijd bleef hij skiën, tennissen en liep hij vele malen de Nijmeegse Vierdaagse. Wellicht inspireerde zijn brede interesse in sport zijn keuze om na zijn HBS-A aan het Haarlems Avondlyceum (1962-1966) en het vervullen van zijn militaire dienstplicht, in 1968 te gaan studeren aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding .

Practicus én theoreticus
Na zijn afstuderen in 1972 werkte Timmers tot 1984 als leraar Lichamelijke Opvoeding aan de Rijksscholengemeenschap te Harderwijk. In deze tijd studeerde hij tevens pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Zijn doctoraalscriptie kreeg de titel ‘Schoolgebonden werkplanontwikkeling in het bewegingsonderwijs’. Van 1984 tot en met 2006 was Timmers werkzaam aan de Groningse Academie voor Lichamelijke Opvoeding , als docent spel- en bewegingsdidactiek. Later werkte hij hier als onderwijscoördinator en in 1990 werd hij afdelingsdirecteur. In 1995 stopte hij als directeur vanwege een verschil van mening over de koers van de ALO. Hij ging verder als docent en als onderwijs- en vakdidactisch ontwikkelaar/onderzoeker. In 2004 promoveerde hij aan de Tilburg University op het onderwerp ‘krachtig opleiden van vakdocenten bewegingsonderwijs’. Na zijn pensionering in Groningen werkte Timmers als onbezoldigd ‘gastprofessor’ aan de Universiteit Gent. Hij gaf daar onderwijs en startte een opleidings- en vakdidactisch verandertraject.
Vanuit zijn thuisbasis in Ermelo gaf Timmers in 2007 het project Sport & Actieve Leefstijl voor 55-plussers vorm. Van 2009 tot 2016 ontwikkelde hij samen met een ontwikkelgroep een praktijktheorie op het gebied van dit thema.

Een ontwikkelaar pur sang
Al werkend en levend ontwikkelde Timmers met zijn directe omgeving vele onderwijsleerprogramma’s en -materialen voor de Lichamelijke Opvoeding en de sport. Gedurende zijn loopbaan hield Timmers tientallen lezingen, verzorgde vele workshops, en schreef, vaak samen met anderen, honderden artikelen in (inter)nationale tijdschriften en ruim dertig boeken over onderwijsmanagement en vakdidactiek. Hij was 36 jaar lid van de KVLO (1971-2007) en 24 jaar (1980-2004) lid van de redactieraad van het vakblad Lichamelijke Opvoeding . Het werk van Timmers is geïnspireerd op het volgend-ontwikkelen van Carel van Parreren (huidige sociaal-constructivisme). In de samenwerking met collega’s ontstonden vanuit het totaliteitsidee praktijktheorieën voor sport, LO en onderwijs. Later werkte hij, vanuit dezelfde gedachte, aan de actieve sport & leefstijl van 55 plussers (zie www.oldaction.nl). Met als rode draad, dat in de omringende bewegingscultuur en de samenleving ieder zich in samenspraak met de ander moet kunnen ontwikkelen, waarin de intrinsieke waarden van bewegen en sporten uitgangspunt zijn. Het ontwikkelen van uitdagende sportomgevingen is hierin steeds de uitdaging. Vanuit de beleving, worden schema’s, werkpatronen en vuistregels geleerd welke wendbaar toegepast kunnen worden om zichzelf en de ander breed en op persoonlijk niveau blijvend te ontwikkelen.

Levenslang leren doe je samen
Ontwikkeling ontstaat volgens Timmers vanuit breed gedragen teamwork, waarin de georganiseerde ontmoetingen leiden tot het delen van persoonlijke verhalen waarmee een werkelijkheid wordt gebouwd. De krachtige leeromgeving die zo ontstaat wordt gekenmerkt door aanstekelijk enthousiasme, de lol van het proces met de poten in de klei, het verlangen naar dat het altijd beter en mooier kan, dat je anderen nodig hebt om jezelf te ontwikkelen. Het lezen van literatuur fungeert daarbij als support van je gedachten.

Het is nooit af
Timmers is gedreven, betrokken, kritisch, innemend en zichzelf erg bewust van de ander. Hij benadrukt steeds weer het belang van die ander, zijn vakgenoten, collega’s, studenten en leerlingen. Hij is hen uitermate dankbaar en weet dat het werk nooit af is. Vanuit al zijn functies en met al zijn activiteiten leverde Timmers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sport, de lichamelijke opvoeding, het onderwijs en de actieve sport- en leefstijl van 55-plussers.

Literatuurverwijzingen
  • Parreren, C.F. van (1988; 2008). Ontwikkelend onderwijs. Leuven/Voorburg: Acco.
  • Timmers, E. (Red) (2005). Actief leren onderwijzen. Haarlem/Baarn: De Vrieseborch/Tirion.
  • Timmers, E. (2007). Voor applaus moet je het niet doen! Ontwikkelen van (beter) leren sporten en bewegen! Haarlem/Baarn: De Vrieseborch/Tirion.
  • Timmers, E. (2012). Activo's doen het anders, op maat en zeker na hun 50e. Een praktische filosofie voor een fysiek en mentaal actieve leefstijlontwikkeling. Nieuwegein: ARKO Sports Media.

Auteurs: Wim van der Mark en Mark Jan Mulder

Als grondlegger van de ‘old-action-beweging’ spreekt Edwin Timmers over een actieve en gezonde leefstijl voor 55 plussers en over activerend bewegingsonderwijs (2023). Bron: Alice Timmers.

Edwin Timmers.

Edwin Timmers

In actie tijdens één van zijn favoriete sporten.

In actie tijdens één van zijn favoriete sporten

‘Actief leren onderwijzen’.

‘Actief leren onderwijzen’

‘Voor applaus moet je het niet doen’.

‘Voor applaus moet je het niet doen’