Biografieën

Schouten, Mike

Op een breed front inzetbare professional

Michaël Petrus Schouten werd op 21 november 1939 in Haarlem geboren. Toen Mike Schouten 16 jaar was, begon hij aan de onderwijzersopleiding op de Bisschoppelijke Kweekschool St. Josef te Beverwijk, waar hij zijn gymnastiekleraar Gé de Boer ontmoette. Die zou zijn voorbeeld en inspirator worden. Bij het afronden van de kweekschoolopleiding was Schouten in het bezit van een drietal onderwijsbevoegdheden: de akte van bekwaamheid als onderwijzer (akte 41A), de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer (akte 41B, de vernieuwde hoofdakte) en de akte van bekwaamheid voor het geven van lager onderwijs in het vak lichamelijke oefening (akte j).

Een brede basis
Zijn militaire dienstplicht vervulde hij als officier bij de Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht.
De op de kweekschool gewekte interesse in het onderwijs in bewegen werd door Schouten verdiept met een studie aan de Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding , waar hij in 1965 de MO-akte behaalde. Aansluitend verdiepte hij zich verder met de 'post-academiale leergang' aan diezelfde academie. Die beide studies in Amsterdam werden gecombineerd met functies als gymnastiekleraar bij het basis- en voortgezet onderwijs in Haarlem en Beverwijk (1962-1965).
Zes jaar na het verlaten van zijn 'oude kweekschool' in Beverwijk keerde hij terug naar die school (1966-1975), inmiddels pedagogische academie geheten', maar nu als docent lichamelijke opvoeding en niet lang daarna als adjunct-directeur. Daarnaast doceerde hij in de avonduren stelselkennis en onderwijskunde aan de opleidingen voor de akte j (lichamelijke oefening) aan de rijks pedagogische academies in Alkmaar en Haarlem.
Naast deze lesgevende taken volgde hij in 1970 in Den Haag de opleiding voor het verkeersdiploma voor docenten aan pedagogische academies; in 1974-1975 werden colleges onderwijskunde gevolgd aan de opleiding MO Pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Kundig en actief
Toen in 1975 de landelijke Commissies Modernisering Leerplan (CML, later ACLO: Advies Commissie voor de Leerplan Ontwikkeling) werden ingesteld, werd Mike Schouten tot secretaris benoemd en daarmee tevens tot secretaris van de meer dan twintig subcommissies. Hij vervulde daarmee op kundige en zeer actieve wijze een centrale rol in de landelijke leerplanontwikkeling en bij de totstandkoming van de Stichting voor Leerplanontwikkeling (SLO).
Schouten was van 1975 tot 1990 ondervoorzitter van de examencommissie lichamelijke oefening MO en lid van de examencommissie lichamelijke oefening LO.

Van breed inzetbaar naar breed ingezet
De brede kwaliteiten van Schouten werden gehonoreerd en kwamen tot uitdrukking in zijn takenpakket toen hij in 1979 werd benoemd tot inspecteur hoger onderwijs (LO 1979, p. 646-649), als opvolger van Jan Wilmans (LO 1979, p. 643-646). Schouten werd belast met het toezicht op de lerarenopleidingen, met name de ALO's en de Pabo's, maar ook de dansacademies, de conservatoria en de toneelscholen, met de daaraan verbonden mime- en kleinkunstopleidingen.

Zijn rijke en veelzijdige bestuurlijke ervaringen maakten hem een veelgevraagd voorzitter en adviseur in de wereld van de lichamelijke opvoeding en de podiumkunsten. Zo was hij onder andere adviseur van de Budobond, voorzitter van een omni-sportvereniging, lid van de bondsraad van de ANWB en was hij als adviseur van de Stichting Educatieve Dans en als voorzitter van het Wilmans Winkel Fonds actief bij het bevorderen van de dansexpressie.
Bij de KVLO verdiende hij zijn sporen als voorzitter van de afdeling Haarlem (1969-1976), lid van de redactie van het vaktijdschrift Lichamelijke Opvoeding (1981-1997), voorzitter van de Commissie Registratie en voorzitter van het directeurenoverleg van de ALO's (2001-2007).
Over zijn bezoeken aan internationale congressen, zoals die van de International Council on Health Physical Education and Recreation (ICHPER), en aan buitenlandse onderwijs- en kunstinstellingen publiceerde hij regelmatig in Lichamelijke Opvoeding.

Breed ingezet, alom gewaardeerd
Schoolbesturen en schooldirecties die inspecteur Schouten op bezoek ontvingen, ontmoetten geen controlerende inspecteur met de wet in de hand, maar een open en toegankelijke gesprekspartner met een rijkdom aan respectvolle en voorzichtige adviezen. Adviezen, die gestoeld waren op een gedegen kennis van de onderwijspraktijk en een fijne neus voor betekenisvolle beleidsontwikkelingen.

Mike Schouten heeft langs allerlei lijnen veel invloed gehad op het onderwijs in de lichamelijke opvoeding en de podiumkunsten. Dat gebeurde altijd met respect voor zijn gesprekspartners en met als motto:'laat íedereen in zijn waarde'.

Auteur: Bob Mirck

Mike Schouten over de inspectie LO en de Achodlo t.b.v. de kwaliteit van de ALO’s (2018). Bron: Bob Mirck.
Een bestuurder met hart voor dansexpressie. (Foto: Gerard Knoef; Ruth Eilmans).

Een bestuurder met hart voor dansexpressie (2011)

Net benoemd als inspecteur (1979).

Net benoemd als inspecteur (1979)

CML.LO: v.l.n.r. Mike Schouten (secr.), Klaas Rijsdorp (vz.), Jan Wilmans (lid), Peter Kramer (lid).

Secretaris van de CML.LO (1978)

Mike Schouten tijdens de jubileumzitting in Utrecht van het 150-jarig bestaan van de KVLO (2012).

Graag in de luwte

Mike Schouten tijdens de jubileumzitting in Utrecht van het 150-jarig bestaan van de KVLO.

Mike Schouten (2012)

Het hoofdrapport van de ACHODLO.

Het hoofdrapport van de ACHODLO