Venster

Formatief beoordelen

Verdiepingen Biografieën Vensters Pop-ups
    ? * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. * Line 1, Column 3 Extra non-whitespace after JSON value.
    ? * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. * Line 1, Column 3 Extra non-whitespace after JSON value.
    ? * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. * Line 1, Column 3 Extra non-whitespace after JSON value.
    ? * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. * Line 1, Column 3 Extra non-whitespace after JSON value.
Voortwerkend op dit project promoveerde Christa Krijgsman in 2021 aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Gent, op onderzoek naar de effecten van beoordelen bij LO op de motivatie van leerlingen voor het vak (Krijgsman, 2021). Uit dat onderzoek bleek dat de praktijk van een cijfer geven na elke lessenreeks negatief werkt, terwijl het stellen van duidelijke leerdoelen en het geven van procesgerichte feedback, positief doorwerkt op de motivatie van leerlingen voor LO. Voor formatief beoordelen pleit ook het advies over het beoordelen bij LO, uitgegeven door AIESEP (AIESEP, 2019). Daarin wordt aandacht gevraagd voor ‘alignment’ en voor het benadrukken van de formatieve functie van beoordeling. Het advies pleit voor een investering in de beoordelingsdeskundigheid van leraren LO, omdat uit onderzoek blijkt dat deze in de praktijk vaak onder de maat is. Bovendien doet AIESEP een oproep voor krachtig beleid en duidelijke landelijke richtlijnen, met betrekking tot zowel de doelen als de beoordeling van het vak LO.