Venster

Publicaties van S. van Aken

 • Aken, S. van, Lichaamsoefening en Volksweerbaarheid (Rotterdam 1888)
 • Aken, S. van, De gymnastiek in de volksopvoeding, in verband met de nieuwe wet op het Lager Onderwijs en de regeling onzer levende strijdkrachten (Rotterdam 1890)
 • Aken, S. van, Beknopte methodiek voor het onderwijs in de vrije- en orde-oefeningen, het vrij-springen en het spelen, benevens opmerkingen over hygiëne enz. (Amsterdam 1891)
 • Aken, S. van, ‘Gymnastiek, een nationaal belang’, Ken U Zelven 5 (1894) pp. 61-80
 • Aken, S. van, ‘De vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek op de Lagere School’, Ken U Zelven 6 (1895) pp. 168-185
 • Aken, S. van, Volksfeesten en volksoefeningen (Rotterdam 1898)
 • Aken, S. van, ‘Volksweerbaarheid’, De Gids 64:4 (1900) pp. 294-321
 • Aken, S. van, ‘Een bijdrage tot de kennis van de waarde van het oefenen’, Ken U Zelven 11 (1901) pp. 86-112
 • Aken, S. van, ‘Nederlandsche (Duitsche) of Zweedsche Schoolgymnastiek’, Correspondentieblad (extra nummer) (1905) pp. 1-8
 • Aken, S. van, ‘Moderne beschouwingen over gymnastiek door M.F. Graafland’, Correspondentieblad (extra nummer) (1905) pp. 9-29
 • Aken, S. van, ‘De lichaamsoefeningen in het programma tot toelating tot het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord’, Ken U Zelven 20 (1910) pp.35-51
 • Aken, S. van, Handleiding voor het onderwijzen van de oefeningen bedoeld in het eerste lid van art.70 der Militiewet (Breda 1913)
 • Aken, S. van, ‘Nederlandsche veldspelen geen Duitsche turnoefeningen’, Ken U Zelven 23 (1913) pp. 1-16.
 • Aken, S. van, De, in een nieuw kleed gestoken, oude aanvallen op de Nederlandse Schoolgymnastiek van den generaal J. van Dam van Isselt weerlegd (Rotterdam 1914)
 • Het boekje moest jonge mannen voorbereiden op de dienstplicht.

  Instructieboekje (1913)

  Ken u zelven (1913). Achterin op pagina 16.

  Ken u zelven 1913