Venster

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Venster Kerndoelen voor lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs en de basisvormin

 • Brinke, G. ten, Brouwer, B., Houthoff, D., Massink, M., Mooij, C., Mossel, G. van, Swinkels, E. en Zonnenberg, A. (2007). Concretisering van de kerndoelen bewegen en sport. Enschede: SLO, 27 p.
 • Brouwer, B. (red.); Brinke, G. ten, Houthoff, D., Massink, M., Mooij, C., Mossel, G. van, Swinkels, E., Stegeman, H. en Zonnenberg, A. (2007). Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds, 238 p.
 • Faber, K., Mooij, C. en Oosterlee, J. (1998). Voorlichtingsbrochure havo/vwo Lichamelijke opvoeding. Enschede: SLO, 46 p.
 • Faber, K., Driel, G. van, Leyten, C., Mooij, C., Oosterlee, J. en Stegeman, H. (1992). Op weg naar basisvorming Lichamelijke Opvoeding. Enschede: SLO, 60 p.
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1989). Advies over de voorlopige eindtermen basisvorming in het voortgezet onderwijs. Den Haag: DOP, 57 p.
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1989). Advies over de voorlopige eindtermen basisonderwijs. Den Haag: DOP, 24 p.
 • Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1998). Lichamelijke opvoeding 1. Examenprogramma's profielen vwo/havo. Den Haag: Cfi, 8 p.
 • Mooij, C. (1989). De speelruimte binnen eindtermen lichamelijke opvoeding. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 77, nr. 9, p. 419-424.
 • Mooij, C. ( 1989). Eindtermen lichamelijke oefening basisonderwijs. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 77, nr. 3, p. 111-112.
 • Mooij, C. (1993). Zintuiglijke en lichamelijke oefening. Handreiking bij de kerndoelen basisonderwijs. Enschede: SLO, 28 p.
 • Mooij, C., Oosterlee, J. en Stegeman, H. (2000). Voorlichtingsbrochure Deelvak Lichamelijke opvoeding 2 voor havo/vwo. Enschede: SLO, 77 p.
 • Mooij,C., Berkel, M. van, Consten, A., Danes, H., Geleijnse, J., Greft, M. van, Hazelebach, C., Koekoek, J., Pieters, L. en Tjalsma,W. (1994/2011). Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds, 432 p.
 • Procesmanagement Voortgezet Onderwijs (1997). Kerndoelen basisvorming. Besluit kerndoelen en adviesuren tabel basisvorming 1998-2003. Den Haag: PMVO, 122 p.
 • Stegeman, H. (1992). Kerndoelen basisvorming LO nog steeds te globaal. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 1992, nr. 10, p. 439.