Venster

Bibliografie Oene Loopstra:

 • Loopstra, O. (1973). Didaktische werkvormen in de lichamelijke opvoeding. Doctoraalscriptie. Rijksuniversiteit Groningen.
 • Loopstra, O. (1983). Over bewegen en bewegingsonderwijs. Baarn: Bekadidact.
 • Loopstra, O. & Westerhof, R. (1984). Beweegredenen. Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Loopstra, O. (1985). Lichamelijke opvoeding in beweging. De Lichamelijke Opvoeding, 72e, nr. 11, p. 363.
 • Loopstra, O. (1985). Beleidsuitgangspunten van de KNVLO. De Lichamelijke Opvoeding, 72e, nr. 14, p. 488.
 • Loopstra, O. (1985). Lichamelijke opvoeding als examenvak? De Lichamelijke Opvoeding, 72e, nr. 18, p. 688-689.
 • Loopstra, O. (1986). Lichamelijke opvoeding: sportoriëntatie en examenvak. De Lichamelijke Opvoeding, 73e, nr. 18, p. 678-680.
 • Loopstra, O. (1988). Voorzitterswisseling: een pitstop met draaiende motor. Lichamelijke Opvoeding, 76e, nr. 1, p. 4.
 • Loopstra, O. (1988). Onderwijsbeleid uit ideologisch vaarwater, en de lichamelijke opvoeding tussen de wal en ’t schip? Lichamelijke Opvoeding, 76e , nr. 5, p. 154.
 • Loopstra, O. (1988). Legitimering en gebruikswaarde van de lichamelijke opvoeding. Lichamelijke Opvoeding, 76e , nr. 15, p. 716-720.
 • Loopstra, O. (1989). Bewegingsonderwijs in de basisschool als opleidingsprobleem. Lichamelijke Opvoeding, 77e, nr. 3, p. 104.
 • Loopstra, O. (1989). Lichamelijke opvoeding en sport. Van Mammoetwet naar basisvorming. Enschede: VALO KV/LO. (Ook verschenen
 • in Lichamelijke Opvoeding, 1989, 77e , nr. 14 en 15, p. 660-664; 714-718.
 • Loopstra, O. (1990). Pedagogisch monopolie of beperkte specialisatie. Lichamelijke Opvoeding, 78e, nr. 10, p. 420-423.
 • Loopstra, O. (1995). Wat verwacht het veld van de alo’s? Lichamelijke Opvoeding, 83e, nr. 16, p. 716-717.
 • Gugten, G.W. van der & Loopstra, O. (1996). Beroepsprofiel en beroepscode voor leraren lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Loopstra, O. (1997). Waarom lichamelijke opvoeding en waarom ook als examenvak? Lichamelijke Opvoeding, 85e, nr. 5, p. 216-218.
 • Loopstra, O. (1999). In memoriam prof. dr. C.C.F. Gordijn. Lichamelijke Opvoeding, 87e, nr. 1, p. 7-8.
 • Loopstra, O. (1999). Uitgangspunten: het vakconcept bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. In: Mooij, C., Berkel, M. Van, Hazelebach, C. Houdijk, G. Loopstra, O. & Steerneman, L. Basisdocument Bewegingsonderwijs (pp. 11-13). Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Loopstra, O. (2001). LO en sport: samen werken aan bewegen. Lichamelijke Opvoeding, 89e, nr. 6, p. 252-257
 • Loopstra, O. (2001). Tot besluit…, Lichamelijke Opvoeding, 89e, nr. 16, p. 707.
 • Stegeman, H. & Loopstra, O. (1998). Lichamelijke opvoeding en stand van zaken. In: Stegeman, H. & Faber, K. (red.). Onderwijs in bewegen. Basisthema’s in de lichamelijke opvoeding (pp. 20-44). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Driel, G. van, Gugten, G.W. van der & Loopstra, O. (2004). Beroepscompetentieprofiel voor leraren lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.


Omslag van de 2e druk (1988).

Omslag van de 2e druk (1988)

Traditiegetrouw begin van elk nummer van De lichamelijke Opvoeding.

De eerste pagina is voor de voorzitter