Venster

Literatuurverwijzingen

 • Allebé, G.A.N. (1878). Gelukkig hij… . Volksheil. Weekblad voor Turnbelangen. [Orgaan van den Belgischen Turnbond en der Vereeniging van Onderwijzers in de Gymnastiek in Nederland.]
 • Blom, J. (1881). Moritz Kloss. De Turnvriend, tijdschrift gewijd aan de lichamelijke opvoeding des volks. 1, 20. p. 253.
 • Boer, W. (1926). De geschiedenis van de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. In: Schagen K.H. van (red.). De Lichamelijke Opvoeding in de laatste drie eeuwen. Deel 1. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar. p. 294-342.
 • Boom, J.A. van der (1918). De toesteloefeningen voor mannelijke en vrouwelijke leerlingen der Lagere, Meer Uitgebreid Lagere en Hoogere Burgerschool. Haarlem: Tjeenk Willink &zn.
 • Croesen, F.G. (1892). In memoriam. Volksheil, 20e, p. 238-239.
 • Daniëls, C.E. (1894). Monument voor dr. G.A.N. Allebé. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.
 • Disse, J.S.G. (1892). Dr. G.A.N. Allebé. Olympia. Weekblad gewijd aan de belangen der lichamelijke opvoeding van de jeugd en het volk, 1890-1891, 5e, No. 12, p. 1; 1891-1892, 6e , No. 46, p. 2-3.
 • Disse, J.S.G & Scheffer, J.M. (1924). Grondslagen der Lichamelijke Opvoeding op Lagere en Middelbare Scholen en Gymnasia. Rotterdam: Brusse.
 • Een tachtigjarige (1890). Olympia. Weekblad gewijd aan de belangen der lichamelijke opvoeding van de jeugd en het volk, 5 (12), 1.
 • Frederiks, J.G. & Branden, F.J. van den (1888-1891). Gerardus Arnoldus Nicolaus Allebé. In: Biografisch Woordenboek der Noord- en Zuid- Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam: L.J.Veen.
 • Hecker, W.A.A. & Heyn, A.C. (1924). Geschiedenis der lichaamsoefeningen van de oudheid tot heden. Leiden: A.W. Sijthoff. p. 309.
 • Heteren, G. van (1993). De troost voorbij: medische instructies voor het kinderlijke leven in de negentiende eeuw. In: Blécourt, W. de & Frijhoff ,W. (red.). Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw. Hilversum: Verloren. p. 203-252.
 • Heyn, A.C. (1932). Beknopt overzicht van de geschiedenis, stelsels, methoden en aesthetische stroomingen der lichaamsoefeningen. Deel 4. Amsterdam: D.B. Centen.
 • Houwaart, E.S. (1991). De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 1840-1890. Groningen: Historische Uitgeverij.
 • Idenburg, Ph. J. (1960). Schets van het Nederlandse Schoolwezen. Groningen: Wolters.
 • Jacobus Penn (1821-1847). In: Wikipedia.
 • Jong, E. de (1887). Verslag van de jaarlijkse Algemeene Vergadering der Nederlandsche Gymnastiek-Onderwijzers Vereeniging ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. In: De Turnvriend, 7e (nr. 19), p. 291-299.
 • Josephus Jitta, D. (1893). In Memoriam dr. G.A.N. Allebé. ‘Ken U Zelven’. Jaarboekje der Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland. (1893-1894,5e , p. 132-137).
 • Kaandorp, F. (2013). “We hebben gym!” masterscriptie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Kloss, M. (1888). Over de opvoeding van de vrouwen. Olympia, weekblad gewijd aan de belangen der lichamelijke opvoeding van de jeugd en het volk 3, 12.
 • Kok, Ch. F. (1880). Verslag van de XIIde Jaarlijksche Algemeene Vergadering van het Nederlandsch Gymnastiek-Verbond te Utrecht. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam.
 • Kramer, J.P & Lommen, N. (1987). Geschiedenis van de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Kruithof, B. (1983). ‘De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot nut van het Algemeen tussen 1784 en 1860’. In: Kruithof, B., Noordman, J. & Rooy, P. de (eds.). Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs. Nijmegen: SUN. p. 371-385.
 • Poelstra, J. (1998). Geertruida Carelsen, paleisdame van de koningin der aarde. Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland,39, 8, p.19-25.
 • Schagen, K.H. van (red.) (1926). De Lichamelijke Opvoeding in de laatste drie eeuwen. Haar ontwikkeling, doel en stelselmatige toepassing. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.
 • Steendijk-Kuypers, J. (1999). Vrouwen – Beweging. Medische en culturele aspecten van vrouwen in de sport, gezien in het kader van de sporthistorie (1880-1928). Rotterdam: Erasmus Publishing. p. 20-30, 106.
 • Steendijk-Kuypers, K. (2000). De entree van vrouwen in de sportwereld. In: Buuren, W. van & Mol, P.J. (red.). In het spoor van de sport. Hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Haarlem: Arcadia. p. 81-107.
 • Steendijk-Kuypers, J. (2002). De geschiedenis van vrouwensportkleding (2). Lichamelijke Opvoeding 90, 6, p. 273-274.
 • Steendijk-Kuypers, J. (2003). Gymnastiek een Volkszaak (1) en (2). Lichamelijke Opvoeding 91, 13, p. 610-613 en 14, p. 646-649.
 • Steendijk-Kuypers, J. (2005). De hygiënisten en de gymnastiek. Lichamelijke Opvoeding 93, 12, p. 34-35.
 • Steendijk-Kuypers, J. (2007). Van Mannenkracht tot Vrouwenpracht. Lichamelijke Opvoeding 95, 5, p. 36 en 7, p. 40.
 • Steendijk-Kuypers, J. (2010). Huisvrouwengymnastiek (1). Lichamelijke Opvoeding 98, 9, p. 40-41.
 • Stokvis, R. (1979). Strijd over sport. Organisatorische en ideologische ontwikkelingen. Deventer: Van Loghum Slaterus. p. 64-74.
 • Terlouw, Th. J.A. (1991). De opkomst van het heilgymnastisch beroep in Nederland in de 19de eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland. Rotterdam: Erasmus Publishing.
 • Thomas S. Allebé. In: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Deel 4. Leiden: A.W. Sijthoff.

 

Allebé op latere leeftijd (beeldbank stadsarchief Amsterdam).

Allebé op latere leeftijd (beeldbank stadsarchief Amsterdam)