Venster

Rol van de KVLO rond de plaats van bewegen in het MBO

De KVLO heeft het bewegen in het mbo niet altijd beschouwd als haar core business. De onderwijsontwikkelingen werden in de 70'er en 80'er jaren gevolgd door een aantal collega's die zich hadden verenigd in het Platform LO (netwerk LO-docenten), ontstaan op initiatief van MTS-docenten. Het platform was onder meer begin jaren 90 actief om legitimering via MCK (Maatschappelijk Culturele Kwalificatie) te realiseren.
De KVLO werd eind jaren 90 actief in de ondersteuning van dit platform, onder meer via Herman Huizer en later Baukje Zandstra, Harry Stegeman en Bert Boetes .

De KVLO voelde het als haar verantwoordelijkheid om in het schooljaar 2001-2002 een servicepunt mbo te financieren als overbrugging tussen twee projecten en zo het Platform LO/Bewegen in de lucht te houden. Bovendien stelde de KVLO een beleidsmedewerker/ portefeuillehouder HB aan voor het mbo. Bert Boetes die projectleider was geweest van bovenbedoelde projecten ging deze functies bekleden

De KVLO heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het formuleren van de teksten voor het document Leren, loopbaan en burgerschap en heeft de lobby in de richting van de staatssecretaris georganiseerd en kamervragen laten stellen toen Vitaal burgerschap in de voorstellen van de MBO Raad buiten het nieuwe LLB-document dreigde te vallen. De KVLO is in deze door het Ministerie van OCW en door de staatssecretaris als een belangrijke partij in het onderwijsveld gehoord.

De KVLO is vertegenwoordigd in het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs en in het project beleidskader SBO is de beleidsmedewerker mbo van de KVLO (tot 2011 Bart van den Bosch) themaleider van het thema 'De gezonde school'.

Sinds 2012 kunnen (delen) van mbo-scholen als sportactieve school worden gecertificeerd. NOC*NSF, de MBO Raad, NISB en de KVLO trekken hierin gezamenlijk op. Inmiddels heet dat het "themacertificaat Bewegen en sport" en is het onderdeel van het vignet gezonde school. Ook bestaat al een aantal jaren een breed aanbod van Nederlandse Kampioenschappen in diverse takken van sport waaraan mbo-studenten kunnen deelnemen.

Interessante link: MBOportal website KVLO
KVLO medeorganisator MBO conferenties

KVLO medeorganisator MBO conferenties

KVLO op de bank van het BN'ers-team MBO, v.l.n.r. Vera Pauw, Gert van Driel, Gio Lippens, Henk-Jan Zwolle en Berend Rubingh.

KVLO op de bank van het BN'ers-team MBO,

Sporten bij Landstede.

Sporten bij Landstede