Venster

Platform Bewegen en Sport mbo

Het Platform Bewegen en Sport mbo wordt een steeds belangrijkere speler.
De verschillende voorzitters (achtereenvolgens Fred Remmers - voorzitter CvB Da Vinci College, Ankie Verlaan - voorzitter CvB ROC van Amsterdam, Bernard Fransen - voorzitter CvB van ROC Midden Nederland en Hans Schutte, voorzitter CvB van ROC van Twente, probeerden draagvlak voor de ideeën te creëren bij hun collega CvB-voorzitters in de Bve Raad en bij het bestuur van de Bve Raad.
In de periode van haar voorzitterschap van de Bve Raad (2002-2007) speelde Margo Vliegenthart (oud-staatssecretaris van Sport bij VWS) hierbij een belangrijke rol.

Het Platform kiest een strategie van twee sporen:
1. Het blijven streven naar structurele verankering van bewegen in de onderwijsprogramma's, met als resultaat in november 2006 het brondocument Leren Loopbaan Burgerschap, met als taakgebied 7 'Vitaal burgerschap' met ankerpunten voor bewegen en sport
2. Het streven naar het meekrijgen van de ROC's om bewegen als onderdeel van hun beleid op de agenda te zetten. Een eerste succes op dit punt was het feit dat tijdens een conferentie in november 2006 twintig CvB-voorzitters tekenden voor 'Bewegen terug in de opleidingen'. Op deze conferentie werd een film op DVD gepresenteerd en gaven verschillende prominente Nederlanders, eveneens via een videopresentatie, hun motivering voor het standpunt dat bewegen terug moet in het MBO.

Er worden door het platform elke twee jaar landelijke conferenties georganiseerd, die motiverend en inspirerend werken voor de collega's in het land en voor de managers die bewegen een warm hart toedragen. Zo wordt geprobeerd het vuurtje op te stoken. Bert Boetes is vanaf 1999 tot 2009 als coördinator van het platform aanjager geweest van de activiteiten en heeft in de moeilijke tijden de docenten gemotiveerd weten te houden.
Via allerlei communicatiemiddelen zoals een manifest, brochures, films en een website werd de boodschap uitgedragen. Voorzitter Bernard Fransen heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld door het inzetten van zijn brede netwerken.

Er waren in 2009 inmiddels voldoende financiën gegenereerd om bij de MBO Raad een beleidsmedewerker bewegen en sport aan te stellen voor een periode van drie jaar (Jan Faber). Bewegen en sport werd officieel een thema voor de MBO Raad en het Platform Bewegen en Sport vervult hierin een dragende rol.
De coördinatie van het project Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs ligt bij MBO Diensten en daarbij kwam in 2011 ook nog de ambitie om een bijdrage te leveren aan het Olympisch Plan 2028.
MBO Raad-voorzitter Jan van Zeijl heeft zitting in de Olympic Council als vertegenwoordiger van het PO, het VO en het mbo.
Externe links: http://www.platformbewegenensport.nl/?page/154232/Canon+mbo.aspx
Daar zijn de volgende documenten in te zien:
  • Brondocument Leren, loopbaan en burgerschap 2006
  • DVD film 'School en sport samen sterker, voor een vitaal mbo'
  • Videoregistratie van statements van Bekende Nederlanders
Bernard Fransen, voorzitter platform Bewegen en Sport MBO tussen 2004 en 2009.

Bernard Fransen, voorzitter platform Bewegen en Sport MBO tussen 2004 en 2009

Bert Boetes, coördinator platform Bewegen en Sport MBO tussen 1999 en 2009.

Bert Boetes, coördinator platform Bewegen en Sport MBO tussen 1999 en 2009

Jan Faber, coördinator platform Bewegen en Sport MBO en medewerker MBO Diensten vanaf 2009.

Jan Faber, coördinator platform Bewegen en Sport MBO en medewerker MBO Diensten vanaf 2009