Venster

Literatuurlijst

 • Ministerie van Onderwijs. Wetten en Besluiten, divers, 19e, 20e en 21e eeuw, met name Besluit examenprogramma middelbare akte lichamelijke oefening van 9 oktober 1958.
 • Advies Commissie Herstructurering Opleiding Docenten Lichamelijke opvoeding (ACHODLO) (1985-1987). De opleiding van onderwijsgevenden in de lichamelijke opvoeding. Den Haag: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
 • Bakker, M.C., Kramer, L.D.E.J., Land, A.A., Rijsdorp, K. en Schmull, D.H. (red.). Honderd jaar Lichamelijke Opvoeding. Gedenkboek van de Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Utrecht: KNVLO.
 • Bax, H.H.T. (2010). De samenleving over de kwaliteit van bewegen en sport op school, een spiegel voor de vakwereld. Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Kramer, J. P. (red.) (1967). Keur uit het werk van Johannes Martinus Jacobus Korpershoek. Utrecht/Zeist: Jan Luiting Fonds (nr. 24a), 414 p.
 • Kramer, J.P. en Kugel, J. (1962). Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland, Utrecht: Jan Luiting Fonds (nr. 24).
  Raad voor Opleiding en research NSF (1965). Onderzoek naar de plaats van de leraar lichamelijke opvoeding in de sportwereld. Den Haag: NSF.
  Crum, B.J., Koolwijk, A.J.A., Mooren, J.E.M. en Westra, T. (1983). Terugkijken op de ALO. Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Nauta, J. en Vlasblom, H.J. (red.) (1974). Lichamelijke opvoeding in perspectief, afscheid van Klaas Rijsdorp als hoogleraar. Lochem/Utrecht: De Tijdstroom/Gymnologisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht.
 • Nauta, J. (1971). Concept herziening examens m.o. lichamelijke oefening. In: De Lichamelijke Opvoeding, 59e, p. 95-115.
 • Schagen, K.H. van en Rooswinkel, H. Th. (red.) (1947). Doel, weg en middelen van de lichamelijke opvoeding, de sport en de vrije jeugdvorming. Rotterdam: Nijgh en van Ditmar.
 • Schouten, M. P. (1983). Rol nu de lange mat maar uit. Inleiding voor de ACLO LO-conferentie van docenten LO aan Pedagogische Academies over het Raamplan Lichamelijke Oefening en zwemonderwijs. Hoogeveen: Inspectie van het Onderwijs.
 • Schouten, M.P. (1991). Competentiestrijd? Lichamelijke Opvoeding, nr.79,pag. 319-323, Zeist,juni 2002.
 • Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden: 1857, nr. 103; 1863, nr. 50; 1864, nr. 8; 1867, het programma gehecht aan nr. 115; 1885, nr. 112; 1889, nr. 177; 1896, nr. 230; 1913: nr. 51; 1916, nr. 44; 1917, nr. 481 onder P; 1956, nr. 503; 1958: nr. 452 en nr 472; 1978, nr. 148.
 • Tilborg, K. van (2000). Sedimenten van sentimenten: 75 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg. Deel 1: Status nascendi 1924-1956, p. 22-28, 115-153, 162-163, 189-194, 248-252; Deel 2: Status renovandi 1956-1986, p. 111-116, 193-199; Deel 3: Status maturandi 1986-1999, p. 52-54,143. Tilburg: Fontys Sporthogescholen.
 • Timmers, E. (2009). De ontwikkeling van het (beter) leren bewegen en sporten op school van 1970 tot 2010. Nieuwegein: Arko Sports Media.
Cover ‘Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland’ (1962).

Cover ‘Geschiedenis … in Nederland’

Cover ‘De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport in Nederland’ (2010).

Cover ‘De samenleving … in Nederland’