Venster

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen
 • Akker, J. van den en Thijs, A. (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO.
 • Bax, H., Driel, G. van., Palen, H. van der en Teune, R. (1994). Werkboek bewegingsonderwijs voor de basisvorming. Almelo: 't WEB, 528 p.
 • Berg, T. van den, Berkel, M. van, Hazelebach, C., Keur, O. en Kuipers, A. (1998). Werkboek bewegingsonderwijs voor de basisschool. Baarn: Bekadidact, 216 p. Berkel, M. van, Graaff, R. de, Rietberg, C. en Wijffel, I. (2009). Bewegingsonderwijs aan ZML. Zeist: Jan Luiting Fonds, 222 p.
 • Donkers, A. en Mooij, C. (1984). Bewegingsonderwijs. In de serie 'Wat krijgen ze op de basisschool? Een kijk op doelen en inhouden van het basisonderwijs in het schoolwerkplan' (redactie: Kuiper, W., Letschert, J. en Gorter, R.). Enschede: SLO.
 • Donkers, B. (red.); Berkel, M. van, Einden, H. van en Hazelebach, C. (2003). Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via Pabo. Enschede: SLO/LOBO, 128 p.
 • Faber, K., Brouwer, B., Houthoff, D., Mooij, C., Mossel, G. van en Leyten, C. (1993). Een leerplan lichamelijke opvoeding (in de serie: Bouwstenen voor de basisvorming). Groningen: Wolters-Noordhoff/SLO, 89 p.
 • Faber, K., Brouwer, B., Houthoff, D., Mooij, C. en Mossel,. G. van (1993). Vakwerkplan op maat. Enschede: SLO, 120 p.
 • Faber, K., Mooij, C. en Oosterlee, J. (1998). Voorlichtingsbrochure havo/vwo Lichamelijke opvoeding. Enschede: SLO, 46 p.
 • Faber, K. (red.), Brouwer, B., Engels, O., Houthoff, D. en Mooij, C. (1990). Handig ballen. Baarn: Bekadidact/SLO, 58 p.
 • Faber, K. (red.), Aartsma, D., Brouwer, B., Houthoff, D., Engels, O., Mooij, C. en Vegter, W. (1990). Samen in balans 1. Baarn/SLO: Bekadidact, 104 p.
 • Faber, K. (red.), Aartsma, D., Brouwer, B., Houthoff, D., Mooij, C. en Vegter, W. (1994). Samen in balans 2. Baarn: Bekadidact/SLO, 104 p.
 • Faber, K. (red.), Bouma, C., Brouwer, B., Engels, O., Houthoff, D., Mooij, C. en Lambert, F. (1991). Drijfnat. Baarn: Bekadidact/SLO, 127 p.
 • Faber, K. (red.), Brouwer, B., Houthoff, D., Jong, F. de, Mooij, C., Mossel, G. van en Rip, P. (1992). Heen en weer 1, een introductie in badminton. Baarn: Bekadidact/SLO, 96 p.
 • Faber, K. (red.), Brouwer, B., Houthoff, D., Mooij, C., Mossel, G. van en Velthuis, P. (1995). Heen en weer 2, een introductie in tennis, tafeltennis, beachball en squash. Baarn: Bekadidact/SLO, 148 p.
 • Faber, K. (red.), Brouwer, B., Houthoff, D., Kremer, A., Mooij, C. en Veldscholten, A. (1994). Opmaat. Een startpakket bewegen en muziek. Baarn: Bekadidact/SLO, 156 p.
 • Faber, K. (red.), Brouwer, B., Houthoff, D., Mooij, C., Mossel, G. van en Slaats, C. (1992) Stoeispelen. Een introductie op judo. Baarn: Bekadidact/SLO, 104 p.
 • Faber, K. (red.), Brouwer, B., Klaassen, C., Houthoff, D., Mooij, C., Mossel, G. van, Slaats, C. en Stuart, R. (1995). Trefspelen. Introductievormen in eenvoudige vormen van boksen en schermen. Baarn: Bekadidact/SLO, 174 p.
 • Faber, K. (red.), Brouwer, B., Klaassen, C., Houthoff, D., Izaks, E., Kingma, T., Kolman, R., Mooij, C. en Mossel, G. van (1996). 'Meisjes en jongens' en 'Sportoriëntatie'. Twee niet-domeingebonden thema's. Baarn: Bekadidact/SLO, 184 p.
 • Faber, K., Brouwer, B., Houthoff, D., Mooij, C. en Mossel, G. van (1994). SLO-programmavoorstel lichamelijke opvoeding in de basisvorming. Enschede: SLO, 73 p.
 • Faber, K. (red.), Dalen, T. van, Doodewaard, C. van, Lub, E., Roos, J., Vroome, A. De, Weerd, C. van der en Wetering, J.M. van de (1993). Vakwerkplanvoorbeeld lichamelijke opvoeding 1. Het Johannes Calvijn Lyceum te Kampen (havo en vwo). Enschede: SLO, 54 p.
 • Hazelebach, C., Pieters,L. en Geleijnse, J. (red.)(1998). Bewegingsonderwijs in het speellokaal, Zwolle: 't WEB, 336 p.
 • Kugel, J. (1970). Inleiding in de geschiedenis van de gymnastiek. Utrecht: Uitgeverij Elinkwijk, 146 p.
 • Mooij, C. (red.) en Willemse, H. (1994). Vakwerkplanvoorbeeld lichamelijke opvoeding 2. De Westhoeve, school voor techniek (vbo en ivbo) te Tilburg. Enschede: SLO, 66 p.
 • Mooij, C. (red.), Bruggeman, D. en Rolsma, H. (1995) Vakwerkplanvoorbeeld bewegingsonderwijs. Openbare basisschool voor Daltononderwijs, Vöckerschool te Hengelo. Enschede: SLO, 76 p.
 • Mooij, C. (red.) en Greveling, S. (1996). Vakwerplanvoorbeeld bewegingsonderwijs. Openbare basisschool Het Jonge Duin te Velsen. Enschede: SLO, 145 p.
 • Mooij, C. (red.), Drenth, H., Geldorp, F. van, Verberne, P. en Wanrooy, W. (1993/2001). Bronnenboek Gymnastiek. Baarn: HBuitgevers/SLO, 127 p.
 • Mooij, C. (red.), Drenth, H., Geldorp, F. van, Verberne, P. en Wanrooy, W. (1992/2010). Bronnenboek Spel. Baarn: ThiemeMeulenhoff/SLO, 176 p.
 • Mooij, C. (red.), Drenth, H., Geldorp, F. van, Verberne, P., Volbeda, J. en Wanrooy, W. (1989/2009). Bronnenboek Bewegen op muziek, Baarn: ThiemeMeulenhoff/SLO, 95 p.
 • Mooij, C. (red.), Drenth, H., Geldorp, F. van, Verberne, P. en Wanrooy, W. (1989/2002). Bronnenboek Zwemmen. Baarn: HBuitgevers/SLO, 136 p.
 • Mooij, C. (red.), Drenth, H., Geldorp, F. van, Verberne, P. en Wanrooy, W. (1989/2000). Bronnenboek Seizoengebonden en thematische bewegingsactiviteiten. Baarn: Intro/SLO, 175 p.
 • Mooij, C. (red.) en Hek, P. (1991). Praktijkplanning. Baarn: Bekadidact/SLO, 47 p.
 • Mooij, C. en Steerneman, L. (2001),Vakwerkplan bewegingsonderwijs Schiedam. Enschede: SLO.
 • Nienhuis, J. (1995). 'Als ze maar lekker bezig zijn…'. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 83, nr. 10, 453-454.
 • Oosterlee, J. (1995). Meer leren van bewegen voor allemaal. Lichamelijke Opvoeding, jrg. 83, nr. 10, p. 456-459.
 • Stegeman, H. (1995). Leuk op school? Lichamelijke Opvoeding, jrg. 83, nr.18, p.799-802.
 • Stegeman, H. en Faber, K. (red.)(1998). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in de lichamelijke opvoeding. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum Slaterus.
Cover ‘Drijfnat’ (1991).

Cover ‘Drijfnat’ (1991)

Cover ‘Bronnenboeken Gymnastiek’(1993-2001).

Cover ‘Bronnenboeken Gymnastiek’

Cover ‘Vakwerkplanvoorbeeld LO 2’ (1994).

Cover ‘Vakwerkplanvoorbeeld LO 2’

Cover ‘Meisjes en jongens en Sportoriëntatie’ (1996).

Cover ‘Meisjes en jongens en Sportoriëntatie’