Venster

Historisch overzicht mensbeelden en lichaamsbeelden

Wanneer?

Wie?

Wat?

Soort mensbeeld

427-347 v. Chr.

Plato

'Het lichaam is de kerker
van de ziel'

Dualistisch

384-322 v. Chr.

Aristoteles

'De werkelijkheid bestaat uit afzonderlijke dingen,
die zelf weer een eenheid
zijn van vorm en materie'

Synthetisch dualisme, Hylemorfisme.
ziel geeft vorm aan het lichaam.

1224-1274

Thomas van Aquino

Christelijk Aristotelisme.

Hylemorfisme: ziel geeft vorm aan het lichaam.
Lichaam heeft vermogens (tijdelijk).
Ziel het intellect (eeuwig)

1596-1650

Descartes

'Ik denk dus ik ben'
Cartesiaans theater.

Substantie dualisme
(dualistisch)

1709-1751

La Mettrie

'De mens is een machine,
de mens is louter lichaam, materie'

Materialistisch (monistisch)

1856-1939

Freud

‘De mens is een gespleten
wezen namelijk;
het bewuste en
het onbewuste’

'Homo Sexualis'
(bijzondere vorm van dualisme)

1900-1976

Ryle

'Lichaam en geest zijn één
maar ze behoren tot andere categorieën'

Empirisch-analytisch (monistisch)

1908-1961

M. Merleau Ponty

'Mens( i.c. lichaam) en wereld zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden'

Relationeel
i.c. intentioneel

Plato (ong. 427-347 v. Chr.) en Aristoteles in Plato’s academie. Het curriculum bestond onder andere uit filosofie, gymnastiek en muziek… Inspiratie voor alle Academies voor Lichamelijke Opvoeding?

Plato en Aristoteles

René Descartes (1596-1650). Cogito ergo sum… ik denk dus ik ben. Maar wat is dan nog de rol van het lichaam?

Descartes

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).

Merleau-Ponty