Canonlo

De Twentedagen

(Venster: Afdelingen en gewesten; één van de speerpunten van P.C. Adrian, langstzittende voorzitter (1871-1910) van de ‘Vereeniging’)

Ontstaan
Eind jaren vijftig en in de jaren zestig organiseerde de inspectie voor de lichamelijke opvoeding te Amsterdam samen met de AGOV (de afdeling Amsterdam van de KVLO) al bijscholingen voor leraren en onderwijzers in de lichamelijke oefening uit die gemeente.
In 1972 organiseerde de inspectie een bijscholingscursus die ook toegankelijk was voor leerkrachten uit Enschede. Dit als gevolg van een gesprek van de toenmalige inspecteur voor lichamelijke opvoeding te Amsterdam de heer E. Kupers met de heren W. Halsema, gemeentelijk inspecteur, en J. Bolk, consulent lichamelijke opvoeding te Enschede. Bij de samenwerking met de gemeente Amsterdam waren ook de gemeenten Haarlem (J. Massoro) en Haarlemmermeer (P. Duinker) betrokken.

Na enkele jaren werd de organisatie te veelomvattend en organiseerden de gemeenten Enschede, Haarlem en Haarlemmermeer de zogenaamde vakleerkrachtenbijeenkomsten op het sportcentrum Papendal. Deze bijeenkomsten op Papendal duurden drie dagen en werden gehouden van 1973 tot en met 1977.
Na enkele jaren bleek ook deze organisatie te omvattend en bovendien was de afstand tot de locatie te groot. De vertegenwoordigers van de gemeenten Enschede, Hengelo en Haaksbergen, vertegenwoordigd door respectievelijk de heren J. Bolk, J. Roeterdink en A. ten Broeke, besloten vanaf 1978 de bijscholingsdagen voortaan in eigen regio (de Achterhoek en Twente) te organiseren.

Vanaf 1982 werd overgegaan op een tweedaagse nascholing en werd besloten in Twente te blijven. Voor de volledigheid onderstaande jaren en gemeenten.
1982: te Haaksbergen
1983: te Hengelo
1984: te Enschede
1985: te Nijverdal
1986: te Haaksbergen
1987: te Enschede
1988: te Hengelo
1989: te Greven
1990: te Enschede
1991: te Hengelo
1992: te Haaksbergen
1993: te Enschede
1994: te Hengelo

Van vakleerkrachtenbijeenkomst naar Twentedagen
In verband met de verdergaande deregulering, het herschikken van taken, het vergroten van de autonomie van scholen, het herschikken van nascholingsgelden binnen het onderwijs, maar vooral het opheffen van de gemeentelijke inspecties lichamelijke opvoeding, kwam al in 1993 een gesprek op gang over het afstoten van de organisatie van de bijscholingsdagen door de gemeenten.
Het bestuur van de afdeling Twente van de KVLO was van mening dat hiermee een goede en efficiënte bijscholingsgelegenheid verloren dreigde te gaan en heeft het om die reden op zich genomen de organisatie te verzorgen.
Eén belangrijke overweging bij die beslissing was de toezegging van de gemeenten om indien nodig accommodatietechnische, administratieve en financiële ondersteuning te verlenen. Op deze wijze zou aan de collega's een kwalitatief hoogwaardige bijscholing kunnen worden geboden voor een redelijke prijs. Tot op heden heeft de organisatie de accommodaties van de gemeenten steeds 'om niet' mogen gebruiken.

Omdat het een Twentse bijscholing voor leraren lichamelijke opvoeding was geworden, gingen de gedachten van het bestuur nu ook uit naar het in zekere mate betrekken van andere gemeenten dan Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Dat werd gerealiseerd en sinds 1995 maakten de bijscholingsdagen, nu genaamd ' Twentedagen', een echte ronde langs gemeenten en scholen in Twente. Ze werden achtereenvolgens gehouden in Almelo, Eibergen, Oldenzaal, Holten, Enschede, Almelo, nogmaals Almelo, Ootmarsum, Enschede, nogmaals Enschede, Haaksbergen, Holten, Hengelo, Enschede, Oldenzaal, Enschede en Almelo (2011).

Inhoudelijk: primair en voortgezet onderwijs inclusief het speciaal onderwijs
In het verleden schreven ongeveer zestig deelnemers zich in. Sinds 2004 kon steeds het maximale aantal van 100 enthousiaste collega's begroet worden. In 2011 is de inschrijving gestopt bij een deelname van maar liefst 135 deelnemers. Het programma bestaat de laatste jaren uit vier workshops van een dagdeel (3 uur), zodat ook echt sprake kan zijn van verdieping. De deelnemers kunnen een keuze maken uit ongeveer veertien theoretische of praktische workshops. Deze zijn zeer gevarieerd en gespreid over het PO en het VO.

Voor wie belangstelling heeft: www.kvlotwente.nl.

Met dank aan Dorethy Bruggemann, voorzitter 'Twentedagencommissie', en Jan Bolk voor de data en (de controle van) de basistekst.