Canonlo

De Dexelse dagen

(Venster: Afdelingen en gewesten; één van de speerpunten van P.C. Adrian, langstzittende voorzitter (1871-1910) van de ‘Vereeniging’)

Ontstaan
De leden van de afdeling Noord-Holland gaven voorkeur aan nascholing die overdag gegeven werd. Deze vormen van nascholing bestonden wel vanuit het APS en CPS, maar de leden vonden dat ze tijdens die dagen ook veel leerden van de gesprekken met vakbroeders tijdens de pauzes en de lunch. Ze gaven dus de voorkeur aan actieve scholingen met veel interactie tussendoor. Marcel Verbeek, wonend en werkend op Texel, opperde toen het idee om de nascholing voortaan op dit grootste Waddeneiland te organiseren. De deelnemers zouden daar als het ware opgesloten zitten, omdat zij 's avonds niet meer naar huis konden. Tijdens het diner en aan de bar zou dan snel genoeg interactie ontstaan. De school van Verbeek, de O.S.G. De Hogeberg in Den Burg, beschikte over een mooie binnen- en buitenaccommodatie en vlak bij de school is voldoende slaapaccommodatie (hotels en hostels). Marcel Verbeek trok zelf, samen met de andere bestuursleden van de afdeling, de 'organisatiekar'.

Organisatie
De Dexelse dagen (samenvoeging van deksels en Texel) worden vanaf 2004 elke twee jaar georganiseerd. Ze duren drie dagen en vinden in de even jaren plaats in de derde week van september. Het programma wordt samengesteld door het bestuur van de afdeling Noord-Holland. Marcel Verbeek is vanaf de start de grote promotor en organisator. Op woensdagnamiddag trekt iedereen naar Den Helder waar om 18.30 uur het 'feest' begint met een 'cruise' naar Texel. Voor de opening wordt een 'sport-VIP' of iemand van de KVLO gevraagd te spreken over een actualiteit binnen het vakgebied (LO en sport). Daarna volgt een relaxte kennisquiz (over alles wat het vakgebied raakt) en interactie aan de bar. De donderdag wordt voor een deel besteed aan diverse scholingen waarbij de deelnemers bovendien kunnen kiezen uit differentiaties gericht op PO, VO en SO. Daarna verplaatst het hele gezelschap zich naar het strand voor diverse strandactiviteiten (van brandingraften tot kwalleballen en van beachvolleybal tot beachgolf), waarna wordt afgesloten met een barbecue in een strandpaviljoen. Op vrijdag zijn wederom een aantal workshops en na de afsluiting wordt om 16.00 uur de 'cruise' terug gemaakt.

De verzorging tijdens de Dexelse dagen is zo goed, dat is overwogen de naam te veranderen in 'Bourgondische Dagen'. Ook de workshopleiders vinden het een feest om de Dexelse dagen mee te maken. Vaak komen zij al de avond vooraf naar Texel of blijven nog een dag na. Daardoor hebben zij bovendien meer interactie met de 'cursisten'.

Met dank aan Paul Stroomer (voorzitter afdeling Noord-Holland) voor de basistekst.