Canonlo

Twentse studiedagen

(Venster: Periodieke studiedagen en permanente nascholing)

De Twentse studiedagen zijn het resultaat van een samenwerking tussen het bestuur van de afdeling Twente van de KVLO en de inspectie voor de lichamelijke opvoeding van de gemeente Enschede. Het initiatief tot de organisatie lag echter bij Jan te Riet o/g Scholten, Harm Brouwers, Gerrit Frost en Otto Bontsema (afdeling Twente) en Chris Mastenbroek, Gerard Dikland en later Wim Halsema en Jan Bolk (inspectie voor LO, gemeente Enschede).

Bij de voorbereiding en uiteindelijke realisatie heeft de organisatie kunnen rekenen op materiële en financiële steun van de gemeente Enschede en Stedenband Twente financiële garantstelling, het administratiebureau Dienst Lichamelijke Opvoeding en Sport Gemeente Enschede, Bestuur en leden Afdeling Twente, Inspectie LO van de gemeente Enschede (Wim Halsema, Jan Bolk), Jan Roeterdink (consulent LO gemeente Hengelo), het bestuur van de Technische Hogeschool Twente (later UT Twente) en de leiding van het Sportcentrum Technische Hogeschool Twente (later UT Twente).

De organisatiecommissie heeft samengewerkt met de Interfaculteit voor LO van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bart Crum, Harry Stegeman en Adri Vermeer zijn belangrijke inspiratoren geweest. Zij hebben ook aanzienlijke inhoudelijke bijdragen geleverd aan inleidingen en samenvattingen. Het programma is gerealiseerd in en om de accommodatie van het sportcentrum van de TH Twente. Inhoudelijk is er door alle jaren heen gekozen voor een koppeling van de theoretische onderbouwing van het gekozen thema aan de praktijk ervan. Voor die realisatie is gekozen voor een tweedaags congres, met lezingen en praktijkdemonstraties en zelfwerkzaamheid. Traditiegetrouw zijn de dagen in eerste instantie afgesloten met een forumdiscussie en later met een samenvatting en kritische noot bij de opzet en inhoud. De dagen waren bestemd voor leraren LO en andere werkers in het veld van de LO, sport en bewegen.

Thema's
1970 Lichamelijke Opvoeding… Nu!
1971 Prestatie: Doel of Middel
1972 Agressie
1973 Tanende belangstelling?
1974 Doelstellingen en werkwijzen
1975 Didactiek van het sportspel
1977 Realiseren van verschillende doelstellingen
1978 Differentiatie in de lichamelijke opvoeding
1979 Evaluatie in de lichamelijke opvoeding
1980 Lichamelijke opvoeding en gezondheid

Betekenis: van regionaal naar landelijk
De dagen hebben grote belangstelling gekend. Die is toegenomen van 329 bezoekers in het begin, voornamelijk uit de regio, tot ruim 750 uit alle delen van het land.

Afbouw en voortzetting
Na 1980 zijn de Twentse studiedagen niet meer gehouden omdat de minister van O&W de landelijke nascholing heeft toegewezen aan de bestaande opleidingsinstituten. Er is nog geprobeerd om de dagen een vervolg te geven in de vorm van Landelijke Studiedagen voor LO. Dat is twee keer gelukt. In 1983 rond het thema 'Turnen, spelen en dansen'. In 1984 was het thema 'Lichamelijke Opvoeding, leren voor je leven'. Omdat de meer ALO-gebonden nascholing een groot succes is geworden, zijn de landelijke dagen, wegens gebrek aan belangstelling, komen te vervallen.

Literatuurverwijzingen

  • Afdeling Twente (1994). Jubileumboekje ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de afdeling Twente van de KVLO.
  • Kramer, J.P. en Lommen, N. (1987). Geschiedenis van de Lichamelijke Opvoeding in Nederland, Zeist: Jan Luiting Fonds.