Canonlo

Systematiekconferenties

(Venster: Periodieke studiedagen en permanente nascholing)

Er zijn drie systematiekconferenties gehouden in de Pietersberg in Oosterbeek. Tijdens de conferenties in 1957(1) en 1967 is stilgestaan bij de betekenis van een systematische indeling binnen de lichamelijke opvoeding, de criteria voor zo’n indeling en de consequenties voor de praktijk, met name de lesindeling. De derde conferentie(2) in 1973 was geheel opgehangen aan een bezinning op de doelstellingen en de consequenties daarvan voor leerplanontwikkeling. Alhoewel de praktijk niet in workshops is ingevuld, was er in alle conferenties sprake van een koppeling van de theorie (bezinning op uitgangspunten en doelstellingen) aan de praktijk (hoe geven we die bezinning handen en voeten in de praktijk).
De conferenties waren ook een brede ontmoeting van deskundigen van universiteiten en hogescholen. Bij de organisatie waren betrokken de KNVLO, St. Thomas van Aquino, de Rijksinspecteurs voor de lichamelijke opvoeding, het landelijk bureau van gemeentelijke inspecteurs van het onderwijs, de Vereniging van Ambtenaren van het Rijksschooltoezicht speciaal belast met de lichamelijke opvoeding en vertegenwoordigers van de Academies voor Lichamelijke Opvoeding in Nederland.

Literatuurverwijzingen

1 Zie voor verslag nr. 21 van de uitgaven van het Jan Luiting Fonds (Verslag van de conferentie voor systematiek en methodiek van de lichamelijke opvoeding, Pietersberg januari 1957).
2 Zie voor verslag: Bovend’eerdt, J.H.F. en Loo, H.M.P.G. van der (1974). Verslag derde internationale systematiekconferentie 19-22 september 1973, Thomas, 14, 5, pag. 142-150 en 162-163.