Venster

Stichting Jan Luiting Fonds

Studie- en publicatiefonds van de KVLO; als eerbetoon genoemd naar Jan Luiting, voorzitter van de KVLO (1910-1929)

1929 Verdiepingen Biografieën Vensters Pop-ups
  • proefschriften en oraties
  • Arko Sports Media
  • een reeds bestaand fonds
  • Het Jan Luiting Fonds kende de volgende voorzitters:
Het Jan Luiting Fonds werd vanuit een reeds bestaand fonds, op 10 oktober 1929 opgericht onder de naam Stichting Jan Luiting Fonds, studie- en publicatiefonds van de Vereeniging van Leeraren en onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Het fonds is genoemd naar Jan Hendrik Luiting (1859-1929) , die van 1910-1929 voorzitter was van de KVLO, toen de Vereeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland geheten (VGON).
Het doel van het fonds was “de bevordering van de wetenschap der lichamelijke opvoeding en de toepassing daarvan te bereiken door de publicatie van geschriften en het beschikbaar stellen van gelden voor de middelen welke aan het gestelde doel bevorderlijk zijn.” Om de nauwe band tussen de “vereeniging” en het fonds te waarborgen, werd bepaald dat het bestuur van het fonds voor de helft uit leden van de “vereeniging” moest bestaan en voor de andere helft uit externe leden. Een voorzitter geeft leiding aan het Jan Luiting Fonds en, conform de statuten, fungeert de voorzitter van de KVLO als vicevoorzitter.

Vanaf de oprichting zijn door het Jan Luiting Fonds ruim honderd publicaties uitgegeven, waarin het belang van lichamelijke opvoeding, sport en bewegen naar voren kwam.
De bevordering van de wetenschap vond zijn neerslag in onder andere het uitgeven van academische proefschriften en oraties en historische publicaties. Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van het Jan Luiting Fonds is door J.Steendijk-Kuypers een boekje uitgegeven waarin een voortreffelijk overzicht is gegeven van de vele aspecten van de ontwikkeling van het fonds.

De publicatie van het Basisleerplan lichamelijke oefening voor het algemeen vormend onderwijs (1959), waarvan vele herdrukken verschenen, vormde de start van diverse boeken over de methodiek-didactiek van de lichamelijke opvoeding c.q. bewegingsonderwijs. Het succesvolle Basisdocument Bewegingsonderwijs (1999) voor het basisonderwijs werd gevolgd door basisdocumenten voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen.
Dankzij succesvolle boeken konden ook waardevolle publicaties verschijnen, die gericht waren op een kleine doelgroep. Diverse boeken van het fonds werden als verplichte literatuur geplaatst op de literatuurlijsten van de academies lichamelijke opvoeding. Goed verkochte boeken waren in het verleden o.m. het leerlingenboek Gymnastiek, wat, hoe en waarom? en Thuisgym voor de huisvrouw. Deze boeken namen een uitzonderingspositie in omdat ze niet waren gericht op vakdocenten.

De introductie van de praktijkreeks “Sportimpuls” leidde tot uitbreiding van de doelgroep van het fonds. Vanaf 1998 verschenen in samenwerking met de desbetreffende sportbonden boekjes over o.a. judo, schaatsen, zwemmen, sportklimmen, korfbal, roeien, sofbal, frisbee, badminton. Van sommige uitgaven zijn zelfs verschillende herdrukken verschenen.
De praktijkreeks “Sportimpuls” is vooral gericht op het verantwoord leidinggeven aan de jeugd, zowel in de school als in de sportvereniging. Omdat de samenwerking met de sportbonden vaak nogal moeizaam verliep is uiteindelijk besloten alleen nog boekjes in deze serie uit te geven als er spontane en volledige medewerking van de betreffende sportbond gegarandeerd kan worden.
Naast de Basisdocumenten bewegingsonderwijs bestemd voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs, verschenen er de laatste jaren belangrijke boeken in het kader van methodiek en didactiek. (Werkboek voor de buurtsportcoach; SpelInZicht; De Kick in Atletiek; Tijd voor bewegen; De kick van kickboksen) alsmede boeken met meer achtergrondinformatie (Fitheidstesten voor de jeugd; Combinatiefunctie onderwijs-sport; Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding; Bewegingsonderwijs: belang en bedoeling).

Met de schaalvergroting van het fonds werd het wenselijk dat het Jan Luiting Fonds als kleine uitgever zonder winstoogmerk, samenwerking zocht met uitgeverijen die zich richtten op de lichamelijke opvoeding , het onderwijs en de sport. Dat was vooral van belang voor de grotere aantallen boeken die via de boekhandel en het Centraal Boekhuis werden verkocht en voor de noodzakelijke marketing. Zo was uitgeverij De Vrieseborch - toonaangevend op het gebied van de sport en de lichamelijke opvoeding en contacten met opleidingen- vele jaren een goede partner van het fonds. Nadat uitgeverij Tirion De Vrieseborch had overgenomen werd korte tijd met Tirion samengewerkt en later met Edu’Actief. De meerwaarde daarvan was beperkt. Sinds 2009 is er een goede samenwerking met Arko Sports Media BV. Goede contacten zijn er ook met de medewerkers van de KVLO, met wie op tal van terreinen wordt samengewerkt.

Auteurs: Wim de Heer (versie 2012)
                Wim de Heer en Coby de Koning (versie 2018)


Gymnastiek en sport ten tijde van het voorzitterschap van Jan Luiting. Het betreft een film over SVB (Sport Vereniging Bijenkorf). Deze film is opgenomen ter gelegenheid van de opening van het SPORTTERREIN De Bijenkorf (in de gemeente Watersgraafmeer) op zondag 7 juli 1918.
Bron: Beeld en Geluid
Jan Hendrik Luiting was van 1909 tot 1929 voorzitter van de 'Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland'.

Jan Hendrik Luiting (1859-1929)

Cover ‘Basisdocument’ (1999).

Cover ‘Basisdocument’ (1999)

Cover ‘Sportklimmen (2003).

Cover ‘Sportklimmen (2003)

Cover ‘Spelinzicht’ (2016).

Cover ‘Spelinzicht’ (2016)

Cover ‘Vrouwenbeweging’ (1999).

Cover ‘Vrouwenbeweging’ (1999)