Biografieën

Publicaties en presentaties Bert Boetes

Boeken, projectverslagen, brochures

 • Boetes, B. (1980). Eindrapport Algemene vakproductiegroep Lichamelijke Oefening, project herstructurering MHNO/MSPO. Enschede: SLO.
 • Boetes, B. (1982). Het kan altijd anders, maar zo kan het ook. Zoeken naar andere vormen van bewegingsonderwijs in het MBO. In: Bewegen op school en wat daarna? NKS Cahiers. 's Hertogenbosch: NKS .
 • Engels, O., m.m.v. Boetes, B. en Crum, B.J. (1984). Over Lichamelijke Oefening. Indigoreeks. Enschede: SLO.
 • Boetes, B. (1984). Over lichamelijke oefening/spel en sport in de opleiding. AW Indigoreeks. Enschede: SLO.
 • Boetes, B., Schuitema, K. en Nieuwenhuys, D. (1984, laatste druk 2009). Spel en sport, leerboek voor Agogisch Werk en Activiteitenbegeleiding. Nijkerk: INTRO.
 • Boetes, B., Schuitema en K. Nieuwenhuys, D. (1989). Activiteitenboek Spel en sport. Nijkerk: INTRO.
 • Diem,L., vertaling/bewerking Boetes, B. (1988). Op de eerste jaren komt het aan. Nijkerk: INTRO.
 • Bischops, K. en Gerards, H., vertaling/redactie Boetes, B. (1989). 800 tips voor Sport en Spel. Nijkerk: INTRO.
 • Bischops, K. en Gerards, H., vertaling/redactie Boetes, B. (1991). 200 tips voor spelletjes met een voetbal. Nijkerk: INTRO.
 • Morris, G.S.D. en Stiehl, J., vertaling/redactie Boetes, B. (1992). Maak je eigen spel. Nijkerk: INTRO.
 • Boetes. B. (1994). Duurzame ontwikkeling in de opleiding sociaal-pedagogisch werk en sociaal-cultureel werk. Brochure voor MBO-colleges, ontwikkeld i.s.m. de Stichting Milieu Educatie. Utrecht: Stichting Milieu Educatie.
 • Bloemendal, G. , Boetes, B. (1995). Dagbesteding op maat. Intakeprocedure activiteitenbegeleiding in verpleeg- en verzorgingshuizen. Coproductie Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en INTRO.
 • Brouwer, B., Duijvestijn, P., Faber, C., Lucassen, J. en Middelkamp J., met bijdrage van Boetes, B. (1998). Als ze maar lol hebben... Jeugd in beweging. Enschede: SLO/Educaplan.
 • Boetes, B. (2000). Aantrekkelijk bewegen, projectverslag. Enschede/De Bilt: SLO/BveRaad.
 • Stegeman, H. (2001). Beweegnorm. Bijdrage van o.m. Boetes, B. Arnhem: NISB.
 • De Knoop, E. i.s.m. Boetes, B. (2002). Op zoek naar adequate vormen van leren en opleiden voor kader in de breedtesport. Afstudeerverslag Toegepaste Onderwijskunde Universiteit van Twente, in opdracht van NOC*NSF.
 • Boetes, B. en Brouwer, B. (2004). Meervoudig bewegingsbekwaam in beroep en samenleving. Enschede: SLO.
 • Naul, R., Geβmann, R., Richter, C., Grabs, R. en Boetes, B. (2006). Olympische Werteerziehung in Schule und Sportverein. Universität Essen.
 • Brouwer, B. en Boetes, B. (2008). Bewegen en Sport in het MBO. Servicedocument. Enschede: SLO.

 

Tijdschriftartikelen

Lichamelijke Opvoeding

 • Vakproductiekern Lichamelijke oefening, 1979, nr. 1.
 • Herstructurering MHNO/MSPO, 1979, nr. 13.
 • Herstructurering MHNO/MSPO, 1981, nr. 3.
 • Onderwijsplanning in stappen, 1983, nr. 8 1983 (in samenwerking met O. Engels)
 • Beweging in opbouw in het MDGO, 1984, nr. 5.
 • Leerlingen regelen het zelf, 2000, nr. 10 en 11 (met Bijkerk, L., Mossel, G. van en Faber, C.).
 • LO/bewegen in de BVE-sector, 2002, nr. 2.
 • Sportieve samenwerking tussen school en omgeving, 2002, nr. 8.
 • Competenties in bewegen in BVE, 2003, nr. 13.
 • Je vak is groter dan de zaal, 2003, nr. 4 (met Dijk, D. van).
 • Competentieleren in de BVE-sector, 2004, nr. 4.
 • Een platform bewegen en sport BVE, 2005, nr. 7.
 • Studiebezoek aan Brussel, 2005, nr. 9.
 • Meervoudig bewegingsbekwaam in beroep en samenleving, 2005, nr. 14 (met Brouwer, B.).
 • Interview met Jacco Eltingh, 2005, nr. 14.
 • Studiedag Bewegen en Sport in BVE, 2006, nr. 4.
 • Openingsspeech 'Bewegen en sport in BVE. State of the art', 2006, nr. 4.
 • Nieuws uit het MBO, 2006, nr. 4.
 • Hoe staat LO ervoor in de BVE?, 2006, nr. 5.
 • Bewegen en sport terug in het MBO, 2007, nr. 6.
 • Klimonderwijs op school, 2008, nr. 6.
 • Ondersteuning van talenten, 2008, nr. 13.
 • Olympische educatie op school en bij verenigingen, 2008, nr. 4 (met Naul, R. en Richter, C.)
 • KVLO beleid omgaan met agressie, 2008, nr. 12 (met Zonneberg, A.).
 • Olympisch Plan 2028 en bewegingsonderwijs, 2009, nr. 6.

 

Triangel, MBO tijdschrift voor opleiding, jeugd en werkveld (rubriek 'Bezig zijn met')

 • Triathlon, 1984-1985, nr. 1.
 • Spel en sport uitleen, 1984-1985, nr. 2.
 • Werken in een thema, 1984-1985, nr. 3.
 • Een spektakeldag, 1984-1985, nr. 4.
 • Draaiboek voor een kampweek, 1984-1985, nr. 5.
 • Spel- en sport-instuif voor verstandelijk gehandicapten, 1985-1986, nr. 1.
 • Outdooractiviteiten, 1985-1986, nr. 2.
 • Net iets te veel of net iets te weinig (MBD-kinderen), 1985-1986, nr. 3.
 • Klootschieten, 1985-1986, nr. 4.
 • Buitenspelen, 1985-1986, nr. 5.
 • Activiteiten voor peuter, 1986-1987, nr. 1.
 • Bewegingsactiviteiten met motorisch gehandicapten, 1986-1987, nr. 2.
 • Spel en sport beoefening door etnisch-culturele minderheden, 1986-1987, nr. 3.
 • Bewegingsactiviteiten voor ouderen, 1986-1987, nr. 4.
 • Spelavond in een kampweek, 1986-1987, nr. 5.
 • McWhipit, 1987-1988, nr. 1.
 • Winterse activiteiten, 1987-1988, nr. 2.
 • Bewegingsruimte voor kinderen, 1987-1988, nr. 3.
 • Werken vanuit een visie op bewegingsactiviteiten, 1987-1988, nr. 4

 

AS, maandblad voor de Activiteitensector

 • Zomaar even een spelletje doen of… Planmatig opzetten van spel- en sportactiviteiten, 1984, nr. 3.
 • Spel- en sportuitleen, 1985, nr. 2.
 • Zomer-toto, een speels activiteitenprogramma, 1985, nr. 6.
 • 'Blindemannetje' is meer dan een kinderspel, 1985, nr. 10.
 • Het werken met thema's in activiteitenprogramma's, 1986, nr. 5.
 • Spel- en sportinstuif voor verstandelijk gehandicapten, 1987, nr. 10.
 • Vakantieplannen: het plannen van kampweken en vakanties, 1989, nr. 4.
 • Wat moeten we nu weer met de feestdagen? Planning en suggesties voor St. Nicolaasprogramma's, 1989, nr. 9.
 • De winter als bron voor inspiratie, 1990, nr. 1.
 • Wat doen we vandaag? Werken met een planningsmodel, 1990, nr. 9.
 • Een matrix voor analyse (serie: methodisch werken), 1993, nr. 1.
 • Methodisering van het beroep van activiteitenbegeleider, 1993, nr. 2.
 • Het aanpassen van gezelschapsspelen (coproductie met Gert Boemendal), 1994, nr. 9.

 

Decanoloog

 • De opleiding Sociaal-Agogisch II, september 1982.

 

Thomas van Aquino

 • Voortgang en problemen in het project Herstructurering MHNO/MSPO, 1979, nr. 3 (met T. Gulikers).
 • Herstructurering in beweging, beweging in hetstructurering MHNO/MSPO, 1981, nr. 9.

 

Presentaties en abstracts

 • Vocational education in the Netherlands, Waubonsee Community College, Illinois, 1996.
 • Education in the Netherlands, Faculty Exchangeprogramme ICISP, NL<>USA, 1997-2006.
 • Internationaliseren met beleid, internationaal symposium, Zwolle, 1999.
 • Environmental education in Europe, Environet conference, Sevilla, 2000.
 • European citizens living and working together, Cloppenburg, 2000.
 • Electronic Learning Environment, Stimulusproject, Environet 's Hertogenbosch, 2000.
 • Educational system of the Netherlands, Cedefop Studyvisit, Vienna, 2000
 • Dutch system of Vocational education and Training, Cedefop studyvisit, Bratislava, 2000
 • Physical education in VET in the Netherlands , Efvet conference, Tessaloniki, 2001.
 • Dutch VET on the move New approaches to VET through sports, Tessaloniki, 2004.
 • Landstede College & Sport, Lancon 'European system of sports' seminars (2002-2011) for University of Tampa, SUNY Cortland (NY), Virginia Commonwealth University, Georgia Southern University, Emory and Henry College, George Mason University, Armstrong Atlantic University and University of South Carolina.
 • Physical education and training in VET in the Netherlands, Cedefop Studyvisit, Brussel, 2004
 • Olympische Werte Erziehung in Schule und Sportverein, Sportwissenschaftlicher Hochschultage, Leipzig, 2005
 • Projects on PhEd in Dutch VET, Cedefop Studyvisit, Zwolle, 2006
 • Volunteers in Sport, Cedefop studyvisit, Almelo, 2006
 • Landstede en sport, conferentie Sport Bestuur en Management, Papendal, 2006
 • Onderwijs als partner in sport, VSG-conferentie Apeldoorn, 2007
 • Landstede College & Sport, Volleyball England and Oakmead college, 2011