Biografieën

Bom, Diny

Promotor van atletiek en gepassioneerd opleider

Daar gaat ze dan! Op de fiets naar de atletiekbaan
De liefde voor atletiek begon bij Diny Bom, nadat zij - 14 jaar oud - bij turnen een gebroken pols had opgelopen en op zoek ging naar een andere sport. Tweemaal in de week stapte ze in Houten op de fiets om bij Hermes in Utrecht te gaan trainen.
Bernardini Maria Luduina Bom, geboren op 24 juni 1949 te Houten, ontwikkelde zich in eerste instantie tot een allround atlete. Als A-junior vertegenwoordigde Diny de provincie Utrecht op de vijfkamp, maar als senior specialiseerde ze zich in de werpnummers discuswerpen en kogelstoten. In 1972 leverde ze haar beste prestatie bij het discuswerpen met een worp van 44.13 meter. Op de Nederlandse Kampioenschappen in Den Haag in 1973 wierp Diny 41.52 meter, goed voor de tweede plaats achter Ria Stalman.

Studie en werken hand in hand
Na het behalen van de Mulo met middenstand in 1966 werkte Diny Bom een aantal jaren thuis in de bakkerij totdat ze de kans benutte om te studeren aan het CIOS in Arnhem. In 1972 rondde zij de opleiding af en ging zij direct door met verdiepende studies: Differentiatie- en Specialisatie Atletiek bij CIOS Overveen (1973) en Akte J in Utrecht (1974). Tijdens al deze studies was ze in de praktijk werkzaam als docent lichamelijke opvoeding, docent opleidingswerk en trainer atletiek. In 1978 ging een grote wens in vervulling en kon ze met al haar theoretische en praktische bagage instromen in het tweede studiejaar van de Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding (HALO). Drie jaar later rondde ze de studie met goed gevolg af.

Een schat aan ervaringen als trainer, docent en opleider
Vanaf 1973 was Diny Bom 13 jaar de hoofdtrainer bij de toenmalige atletiekvereniging Sagitta in Amsterdam. Zij trainde een geselecteerde groep Dames en AB-meisjes voor sprint, horden, estafette, hoog- en verspringen, de middenafstand en de werpnummers. In eredivisie of hoofdklasse werd Sagitta onder begeleiding van Diny Bom kampioen of tweede van Nederland. Daarnaast trainde en coachte zij vele atleten op weg naar de Europese en Wereldkampioenschappen en trainde zij Ciska Jansen in de voorbereiding naar de Olympische Spelen in Montréal. Gedurende vier jaar (1976-1980) was ze de bondscoach bij de Atletiekunie voor de werpnummers kogelstoten en discuswerpen.
Van 1973 tot 2004 verzorgde Diny Bom opleidingswerk voor de Atletiekunie. Zij gaf in het hele land tal van cursussen Jeugd Atletiek Leider (JAL) en Atletiek Trainers (AT) en was als examinator betrokken bij andere JAL- en AT-cursussen en bij de akte J., de lagere akte lichamelijke opvoeding . Zij was 24 jaar lid van de klankbordgroep JAL en werkte daarbinnen samen met Jan Vermeulen en Peter Nederhand.
Van 1973 tot 1991 zette Diny Bom zich vol overgave in op tal van scholen in het voortgezet onderwijs, waaronder: Christelijke IVO/Mavo (Utrecht), Katholiek Technische School Lunenborch (Utrecht), Voortgezet Buitengewoon Onderwijs Beukenrode (Doorn), St. Gerardus Majella Mavo (Utrecht), Katholieke Scholengemeenschap De Breul (Zeist) en het Alberdingk Thijm College (Hilversum). Tevens was zij van 1990 tot eind 1993 bestuurslid van de KVLO-afdeling Utrecht.

Eerste vrouwelijke fulltime docent
Al een jaar na haar afstuderen aan de HALO kreeg Diny Bom in 1982 een parttime en vanaf 1991 een fulltime aanstelling bij de toenmalige Katholieke Academie Lichamelijke Opvoeding in Tilburg, nu Fontys Sporthogeschool.
Gedreven, enthousiast en ambitieus als ze is, was ze vele jaren voorzitter van de sectie atletiek en gaf ze concreet vorm aan de vele vernieuwingen die binnen het hoger beroepsonderwijs plaatsvonden. Zelfstandig leren leren? Betekenisvol leren en brede vaardigheden in de atletiek? Competentiegericht opleiden en assessment? Diny maakte altijd een vertaalslag naar de nieuwe concepten. Soms ook met enige zorg, als er teveel gekrompen werd in de direct beschikbare lessen voor atletiek.
Vernieuwend was ze eveneens in een nieuw module bewegingsrecreatie. Ze verzorgde ook een aantal jaren het ‘Studium-Generale’ en vervulde in de loop der jaren diverse begeleidingsrollen. Bij deze laatste taak had zij aandacht voor persoonlijke omstandigheden van studenten, wist ze hen te stimuleren en te motiveren om eigen verantwoordelijkheid te nemen: hulp kon ze bieden, maar de student moest wel zelf aan de slag!

Begenadigd deler van expertise
In het delen van haar expertise was Diny Bom actief en ruimhartig. Ze gaf inhoudelijke input rond de eindtermen van atletiek en verzorgde talloze workshops op landelijke studiedagen. Daarnaast schreef ze enkele handboeken en diverse artikelen, waarin haar frisse kijk op atletiek en de vele speelse en gedegen oefenvormen opvallen. In haar docentschap was Diny uniek: ze zat vol ideeën, gaf er vorm aan door voorbeeldgedrag in lessen, workshops en nascholing, kon haar opvattingen beargumenteerd voor het voetlicht brengen en via haar publicaties delen met generaties studenten.
Vanwege haar grote verdienste voor de atletiek ontving Diny in 2014, tijdens haar afscheidsbijeenkomst van Fontys Sporthogeschool, de Unie Erespeld van de Atletiekunie.

Auteur: Wil Bom

Diny Bom over haar hobby’s, met name genealogie. Bron: Carla Drubers.
Diny Bom.

Diny Bom

Atlete Diny.

Atlete Diny

Diny Bom (geknield) In het oude Willem II stadion van Tilburg.

Met damesklas 3b (1984-1985)

Op de top tijdens een bergwandelkamp

Op de top tijdens een bergwandelkamp

Diny Bom (re) met de deeltijdopleiding.

Diny Bom (re) met de deeltijdopleiding.

Het wapen van het geslacht Bom.

Het wapen van het geslacht Bom

Omslag ‘Van Groteschulte naar Grootscholten’.

Omslag ‘Van Groteschulte naar Grootscholten’