Venster

Lingiade

De eerste Lingiade werd in 1939 gehouden ter gedenking van het 100-jarig overlijden van P.H. Ling, de grondlegger van het zogenaamde Zweedse stelsel voor gymnastiek. Ling onderscheidde pedagogische gymnastiek, militaire gymnastiek en medische gymnastiek. Deze laatste had een sterk gezondheids – en heilgymnastisch karakter.
De Lingiade van 1939 was een grootschalig turngala in het Olympisch stadion in Stockholm. Daar vond 10 jaar later, van 27 juli tot 6 augustus 1949, ook de tweede, en tevens laatste, Lingiade plaats. De tweede Lingiade bestond uit drie onderdelen die na elkaar geprogrammeerd waren: eerst de demonstraties, daarna een congres en tot slot een (ontmoetings)kamp.

Voor deze tweede Lingiade kreeg Van der Most - Leijerweert een uitnodiging om met Aspasia, als eerste en enige Nederlandse damesploeg, demonstraties ritmische gymnastiek te geven. Omdat het een landelijke afvaardiging betrof, viel de ploeg formeel onder het KNGV maar Van der Most-Leijerweert had inhoudelijk de leiding. Zo berichtte Joop Sommer vanuit het KNGV dat deelgenomen moest worden in het costuum dat door haar is goedgekeurd. Als pianist ging Aart Ackema, toen de vaste pianist van Aspasia, uit Rotterdam mee. Uit heel Nederland meldden zich turnsters die zich graag wilden aansluiten bij een aantal dames van Aspasia. Dat betekende maanden van intensief instuderen van de oefening die door Van der Most-Leijerweert was ontworpen en voorbereid. Ook de kosten (Hfl 300) moesten zelf worden betaald maar de deelnemers hadden dat er graag voor over om het spektakel Lingiade mee te kunnen maken. Zij oefenden regelmatig samen waaronder een optreden - in het bijzijn van koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene - tijdens de 10e Olympische dag in het Olympisch stadion op 26 juni 1949. Daar demonsteerden zij een hoepeloefening die onderdeel was van de Lingiade-oefening. In het Openlucht-theater te Bloemendaal werd nog een afscheidsdemonstratie gehouden.

Uiteindelijk bestond de Lingiadeploeg van het KNGV uit 49 personen. Van der Most-Leijerweert was de leidster van het ‘women’s team’ bestaande uit 46 dames die afkomstig waren uit diverse verenigingen van het KNGV. Daar kwamen nog twee vaandeldraagsters en de pianist bij. Met de ploeg reisden nog 13 andere personen mee, waaronder Joop Sommer in zijn kwaliteit van vice-voorzitter van de F.I.G. en Jo Korpershoek als voorzitter van de KVLO. Een aantal leden van het ‘women’s team’ vormden het ‘women’s eliteteam’. Dat waren de dames van de Nederlandse Bondskeurgroep van D.G.V. Aspasia. Tijdens de Lingiade traden de twee teams in totaal vier maal op, steeds onder leiding van Van der Most en steeds met grote bijval van het publiek. De optredens vonden plaats op:
  • 28 juli (Stockholm Concert hall - women's elite team);
  • 29 juli (The Royal Music Academy - women's elite team);
  • 30 juli (Royal Tennis Hall -  women's team);
  • 31 juli (Eriksdalshallen -  women's team).

Terug in Nederland werd een deel van de’Lingiade stof’, waaronder een hoepeloefening met een 50-tal dames, gedemonstreerd tijdens de 10e Olympische dag in Amsterdam op 26 juni 1949. Op de eretribune zaten Prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene. In 1950 was de Lingiade-oefening te zien tijdens de basketbalwedstrijd van Nederland tegen België. Deze jaarlijkse basketbalontmoeting was in 1950 in het RAI-gebouw in Amsterdam op 25 februari. De Lingiade-oefening werd uitgevoerd na afloop van de wedstrijd van de dames en vóór die van de heren. Tot slot trad Aspasia op zaterdag 5 mei 1951 nog een keer met de Lingiadedames op voor de turnkring Groningen.

Literatuur:
  • Program of the Lingiad 1949 (Svenska gymnastikförbundet vol. F 10: 4).
  • General programme for the Lingiad in Stockholm 1949 (The organizing committee for the Lingiad in Stockholm 1949).
  • Archief KVLO: AS, LI en M.


Opkomst 'Dutch-delegation' met Jeanne van der Most tussen beide vlaggen links.

2e Lingiade 1949

Opkomst 'Dutch-delegation' met Jeanne van der Most tussen beide vlaggen links.

Deel Lingiadeploeg 1949

Afscheidsdemonstratie op 10-7-1949) in Openluchttheater in Bloemendaal.

‘Generale’ Lingiadeploeg