Venster

Publicaties

In de loop der jaren verschenen van Baukje Zandstra:

Brochures

 • Zandstra, B. e.a. (voorzitter vakontwikkelgroep Bewegingsonderwijs). Advies examenprogramma’s bewegingsonderwijs havo/vwo. In opdracht van de Stuurgroep Profiel Tweede fase. SLO 1995 
 • Mooij, C., Zandstra, B., van der Pluijm, J., Bemelen, P., Hart, E. De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs. PMPO 1999
 • Mooij, C., Zandstra, B. De vakleraar lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs. KVLO en SLO 2003. (Ook in LO 2003, no. 4)
 • Zandstra, B., e.a. (voorzitter projectgroep normen  KVLO). Zaalafmetingen bewegingsonderwijs. KVLO 2003 en Normen gymnastieklokalen en sporthallen/delen met schoolgebruik. KVLO 2004 

Artikelen in Lichamelijke Opvoeding

 • Zandstra, B., Hal, P. van. Van bijzondere schoolgymnastiek naar MRT. LO 1993, no. 5
 • Zandstra, B. Opleidingsprogramma’s bewegingsonderwijs. Verslag studiedag Pabo-netwerk Bewegingsonderwijs. LO 1994, no. 8
 • Zandstra, B. Motorische Remedial Teaching. Hoe organiseert Haarlemmermeer dat in het basisonderwijs? LO 1994, no. 10 
 • Zandstra, B. Inleiding studiedag: De laatste kans! De kerndoelen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. LO 1995, no.18
 • Zandstra, B. KVLO geeft vakonderwijs een duw in de rug. Special over eerste landelijke studiedag voor vakleerkrachten in het basisonderwijs. LO 1996, no. 8
 • Zandstra, B. De oprichting van ‘Sportclub Extra’ , LO 1997, no. 1
 • Zandstra, B. Lichamelijke opvoeding in de tweede fase van het voorgezet onderwijs. LO 1997, no.13
 • Zandstra, B. Inrichtingsbesluit voortgezet onderwijs eindelijk vastgesteld. LO 1997, no. 18
 • Zandstra, B. Vakontwikkelgroep lichamelijke opvoeding. Procesbeschrijving. LO, 1998, no. 7
 • Zandstra, B. De meerwaarde van de vakleerkracht LO. Kwaliteitsimpuls op de basisschool. LO 1998, no. 8
 • Zandstra, B. Lessentabellen voortgezet onderwijs. LO 1998, no. 18 
 • Zandstra, B. Examenprogramma’s LO2. Vrije deel Havo. LO 1999, no. 2
 • Zandstra, B. Gastredacteur Themanummer Huisvesting bewegingsonderwijs, LO 2001, no. 2
 • Zandstra, B., Satter, S. Huisvesting Bewegingsonderwijs. Een zorgplicht van de gemeente. LO 2001, no. 2
 • Zandstra, B. Bouw, inrichting en onderhoud. Normen en aanbevelingen. LO 2001, no.2
 • Zandstra, B. Een dubbel speellokaal en een oud schoolgebouw verbouwd tot gymzaal. LO 2001, no. 2 
 • Zandstra, B. Basisinventarislijst gymzaal en speellokaal basisonderwijs. Ter vervanging Londo-lijsten. LO 2001, no 2
 • Zandstra, B. Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. LO 2001, no. 8
 • Zandstra, B, e.a. Sport in de Brede School. Expertmeeting. LO 2001, no. 15 
 • Balke, A., Zandstra, B. Sport in de Brede School. LO 2002, no. 9
 • Zandstra, B. Onderwijskundige zaken KVLO; Primair onderwijs en beleid inzake sportaccommodaties. LO 2002, no. 3
 • Zandstra, B. Wijzigingen in modelverordening onderwijshuisvesting. LO 2002, no. 10
 • Zandstra, B. Campagne ‘Veiligheid op de basisschool’. Werken aan een school zonder ongelukken. LO 2002, no. 10
 • Zandstra, B. Ongevallen tijdens bewegingsonderwijs. Melding registratie van ongevallen. LO 2002, no. 10
 • Zandstra, B. Risico-inventarisatie en -evaluatie. Controlelijst gymnastieklokaal. LO 2002, no. 11 
 • Zandstra, B. Gehoorverlies door slechte akoestiek. Lawaaibelasting funest. LO 2002, no. 10
 • Zandstra, B. Theo Mulder, spreker voorjaarsvergadering KVLO. Boekbespreking. De geboren aanpasser. Over bewegen bewustzijn en gedrag. LO 2003, no. 3
 • Zandstra, B. Vergoedingsregelingen gymnastieklokalen 2003. LO 2003.
 • Zandstra, B. Bevoegdheid bewegingsonderwijs veranderd. Veranderingen voor pabo-studenten en zij-instromers. LO 2003, no. 13
 • Zandstra, B. Geluidsabsorptie en geluidsreductie. Een nieuwe generatie akoestische scheidingswanden. LO 2003, no. 13
 • Zandstra, B. Regelgeving gymnastieklokalen 2004. LO 2004, no. 7
 • Zandstra, B. Verantwoordelijkheid voor gymzalen en sporthallen met onderwijsgebruik. Planning, financiering en gebruik. LO 2004, no. 7
 • Zandstra, B. Nieuwe normen voor akoestiek. Nagalmtijd en achtergrondgeluidsniveau aangescherpt. LO 2005, no. 8
  Zandstra, B. Actiedag GYM MOET en Kamerdebat. LO 2005, no. 11
 • Zandstra, B. Daling van het aantal ongevallen in de gymles. Reactie hoofdbestuur op onderzoek van Stichting Consument en Veiligheid. LO 2005, no. 13
 • Leijenhorst, M., Zandstra, B. ‘Wij bewegen beter’. Onderzoek 3+2 in het basisonderwijs ‘De kwaliteit van bewegen’. LO 2012 no. 3
 • Leijenhorst, M., Zandstra, B. ‘Wij bewegen evenveel’. Onderzoek 3+2 in het basisonderwijs ‘De kwantiteit van bewegen’. LO 2012 no. 7
 • Zandstra, B. Landelijk register officieel geopend. LO 2012, no. 3
 • Baukje Zandstra. Laatste pagina’s van het vakblad Lichamelijke Opvoeding tussen 2004 en 2010

Artikelen in andere tijdschriften

 • Zandstra, B. Nieuwe bevoegdheidsregeling bewegingsonderwijs. JSW (Jeugd in School en Wereld), Oktober 2002/nummer 2
 • Zandstra, B. Bevoegdheid bewegingsonderwijs veranderd. Direct. Magazine voor schoolmanagement. September 2003/ nummer 1
 • Zandstra, B. Vakleerkrachten voor gymles op basisscholen. De wereld van het jonge kind.  November 2003/nummer 3

Kennisbank KVLO

 • Leijenhorst, M., Zandstra B., Hilhorst J., Stegeman H. Effecten van een groter en professioneler bewegingsaanbod op de basisschool. Pilotonderzoek naar effecten van 3+2 aanbod op de basisschool. Platform Sport, Bewegen en Onderwijs 2012 (pdf)