Venster

Functies binnen de vakvereniging en de AGOV

Zoals vermeld was Schmüll meer dan twintig jaar redactielid van De Lichamelijke opvoeding. Binnen de KVLO was hij bovendien lid van diverse commissies en in 1958 was hij een zeer korte periode lid van het hoofdbestuur op voordracht van de ‘Amsterdamsche Gymnastiek Onderwijzers-vereniging' (AGOV).
Een grote en betekenisvolle rol speelde Schmüll bij het 100-jarig bestaan van de KVLO in 1962. Bij dat jubileum was hij:
  • Lid van de congrescommissie (vanaf 1958);
  • Voorzitter van de organisatiecommissie;
  • Lid van de demonstratiecommissie;
  • Lid van de commissie die het congresboek verzorgde;
  • Lid van de prijsvragencommissie;
  • Lid van de gedenkboekcommissie;
  • Lid van de redactiecommisie van dit jubileumboek;
  • Auteur van een artikel in dit jubileumboek: Schmüll D.H. (1962). Een greep uit de internationale contacten gedurende 100 jaren. In: Bakker, M.C. et al. (eds). Honderd jaar lichamelijke opvoeding 1862-1962. S.l.: s.n., 222 p.
Schmüll werd eind jaren dertig lid van de AGOV. In 1945 trad hij, als lid en tevens 2e voorzitter, toe tot het bestuur van deze afdeling. Hij was jarenlang voorzitter van de studiecommissie van de AGOV en vervulde in de jaren zestig, bij de realisatie van de Amsterdamse studiedagen, meerdere functies (voorzitter, secretaris, organisator).

Eind 1969 nam Schmüll, als gevolg van een bestuurscrisis, het voorzitterschap van de AGOV op zich. In die functie zette hij zich onder andere in voor de organisatie van de viering van het 100-jarig bestaan van de AGOV in 1971. Daaronder viel de verantwoordelijjheid voor het verschijnen van een zogenaamd ‘gericht nummer’: een themanummer ter gelegenheid van het eeuwfeest. Een jaar later (1972) droeg Schmüll het voorzitterschap van de AGOV over.
Schmüll speelde een grote rol bij het jubileumboek (1962).

Schmüll speelde een grote rol bij het jubileumboek (1962)