Venster

Specifieke publicaties

Specifiek gericht op de lichamelijke opvoeding, bewegingsonderwijs en sport
 • Kemper, H.C.G., Ras J.G.A., Snel, J., Splinter, P.G., Tavecchio, L.W.C. en Verschuur, R. (1974). Invloed van extra lichamelijke oefening. Haarlem: De Vrieseborch..
 • Commissie JGZ / LO, (1980) Bewegingsarmoedig onderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds (nr. 35), 74 p. .
 • Commissie JGZ / LO, (1987) Bewegingsarmoedig onderwijs II. Zeist: Jan Luiting Fonds (nr. 48), 36 p. .
 • Bovend’eerdt, J., Kemper, H. en Verschuur, R. (1980). De MOPER fitness test, handleiding en prestatieschalen. Haarlem: De Vrieseborch..
 • Brouns, F., Geysel, J. S.M. en Kemper, H.C.G. (1981). Het aerobe uithoudingsvermogen bij jeugdigen, groei en ontwikkeling trainingseffecten en trainingsmethoden. Haarlem: De Vrieseborch..
 • Leyten, C,. Kemper, H. en Verschuur, R. (1982). De MOPER fitheidstest, handleiding en prestatieschalen voor 9 t/m 11 jarigen. Haarlem: De Vrieseborch.
 • Kemper Han CG. Fysiologische achtergronden van lichamelijke opvoeding en sport . Thomas documentatie deel 1 Basiskennis en deel 2 Toegepaste kennis. De Vrieseborch Haarlem 1985.
 • Kemper, H.C.G., Crum, B., Stegeman, H., Tamboer, J.W.I., Grégoire, L., Rossum, J.H.A. van, en Bruyn, C. de (1994). Stilstaan bij Bewegingsonderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff. .
 • Kemper, H.C.G., Ooijendijk, W.T.M. en Stiggelbout, M. (2000). Consensus over de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. In: Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 78e, nr. 3, p. 180-183..
 • Columnist voor De Lichamelijke Opvoeding onder het pseudoniem Ko Lum. Vijftig van deze colums zijn in 1999 gebundeld in: Beweeg minder, leef langer, een blik op bewegen en gezondheid. Utrecht: Van der Wees..
 • Stegeman, H., Brouwer, B. en Mooij C. (2011). Onderwijs in bewegen: Basisthema’s in bewegingsonderwijs en sport op school. Hfdst 6: Ontwikkelingsfysiologische aspecten van bewegende jongeren. Houten: Bohn Stafleu van Loghum..
 • Kemper, H.C.G. (1981). Fysiek in de gymnastiek. Verslag van een congres t.g..v. 30-jarig bestaan van de Katholieke Vereniging van Leerkrachten in de Lichamelijke Opoeding "Thomas van Aquino" ( 68 p.)..
 • Kemper, H.C.G. (2011). Fitte kinderen, sportieve tieners:Over de invloed van bewegen en sport op de gezondheid van jongeren. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.
In de vakbladen Sportgericht, De Lichamelijke Opvoeding, Thomas en ’t Web verschenen vele artikelen van Kemper. Deze zijn opgenomen in de bibliografie.