Venster

Meer dan 5000 maal geciteerd

De wetenschappelijke artikelen van Kemper werden meer dan 5000 maal geciteerd volgens de (social) science citation index. Zijn zogenaamde Hirsch Index anno 2016 is 40. Dat betekent dat 40 publicaties elk meer dan 40 maal werden geciteerd in andere internationale gerefereerde tijdschriften.
Uitreiking door Angela D. Smith, president American College of Sports Medicine.

ACTM Citation Award (2002)