Venster

Publicaties Buytendijk over ‘bewegen, lichaam en sport’

 • Sport, bron van levenskracht. Waakt tegen misbruik. De Telegraaf, 2 maart 1928.
 • Sport is een soort gedroomde ernst. Militaire houding medisch onjuist. Dansen, gestyleerde omgang tusschen beide sexen. De Telegraaf, 10 jan. 1930.
 • Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit (1930). In: De Lichamelijke Opvoeding, 18e, p. 329-333. (Overgenomen uit De Telegraaf).
 • Het uitdrukkingskarakter van de menschelijke gestalte en de lichamelijke opvoeding. Rede, uitgesproken bij de opening van het nieuwe gebouw der Academie voor lichamelijke opvoeding op 7 mei 1932. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar,1932, 16 p. Ook gepubliceerd in De Lichamelijke Opvoeding, 20 (1932), p. 229-243.
 • Wezen en zin van de mensendieck Methode (1932). In: De Lichamelijke Opvoeding, 20e, p. 326-328.
 • Lichamelijke opvoeding van studenten. Eisch van beginsel dat de mensch een eenheid is. De Telegraaf, 15 juni 1935.
 • De ontwikkeling van bewegen (1935). In: De Lichamelijke Opvoeding, 23e, p. 133-135. (Overgenomen uit De Telegraaf).
 • Schaken en de Lichamelijke Opvoeding (1936). In: De Lichamelijke Opvoeding, 24e, p. 190.
 • Lichamelijke opvoeding. Haar beteekenis. De Tijd, 14 mei 1937.
 • Oorsprong van de sport. Wezen van de sport is "potentieel aristocratisch". De Tijd, 4 maart 1940.
 • Over de pijn. Utrecht: Het Spectrum, 1943, 199 p. (Bibliotheek van wetenschap en cultuur). N.B.: Herdrukken: 1957, 1958, 1961, 1963.
 • Algemene theorie der menselijke houding en beweging. Als verbinding en tegenstelling van de physiologische en de psychologische beschouwing, Utrecht: Het Spectrum / Antwerpen: Uitgeversmij. N.V. Standaard-boekhandel, 1948, 570 p. (Universitaire bibliotheek voor psychologie). N.B.: Herdrukken: 1957, 1964, 1966, 1969, 1971, 1974, 1976.
 • Het voetballen. Tijdschrift voor philosophie, 13 (1951), p. 391-417.
 • De waarde van de Mensendieck-methode. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 97 (1953), p. 2987-2992.
 • (samen met J. Linschoten) De psychologie van de sport. Sportgeneeskunde, onder redactie van J. Jongbloed en J. Jongh, Utrecht: Oosthoek, 1955, p. 79-88.
 • Das Menschliche der menschlichen Bewegung. Der Nervenarzt, 28 (1957), p. 1-7.
 • Stand en stijl. In: F.J.J. Buytendijk, W.J. van der Bijl, S. Kuyper en A. de Waal, Lichamelijke opvoeding, Utrecht: Het Spectrum, 1965 (Geestel. Volksgez., broch. 28), p. 7-13.
 • Prolegomena van een antropologische fysiologie. Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum,1965, 350 p. (Aula boeken, nr. 204).