Venster

Belangrijkste publicaties en (neven)functies van Wim de Heer

Publicaties
 • Heer, W. de (1960). De schoolsport en haar betekenis (1). De Lichamelijke Opvoeding, 48,13, p. 307-314.
 • Heer, W. de (1960). De schoolsport en haar betekenis (2). De Lichamelijke Opvoeding, 48, 14, p. 336-345.
 • Heer, W. de (1963). De achtergronden van de kindersport (1). De Uitworp, 11, 6, p. 61-65.
 • Heer, W. de (1963). De achtergronden van de kindersport (2). De Uitworp, 11, 7, p. 75-78.
 • Heer, W. de (1969). Jeugdsport in Nederland; Een poging tot het vaststellen van de kenmerken, de grenzen en de mogelijkheden van de jeugdsport en de sportieve opvoeding in Nederlandse sportverenigingen. Utrecht, Jan Luiting Fonds (no. 28), 186 p.
 • Heer, W. de (1974). Jeugd en sport nu. De Lichamelijke Opvoeding. 62, 8, p. 207-209; 228-229. Ook gepubliceerd in 1975 in Gymnasion: International Journal of Physical Education, 12, p. 17-27.
 • Heer, W. de (1974; 1975). De ontwikkeling van de sportopleidingen in Nederland. De Lichamelijke Opvoeding, 62, 20, p. 566-569; 63, 1, p. 13-17.
 • Tevens geplaatst (1975) in Landelijk Contact, 23, 3, p. 31-42.
 • Heer, W. de (1973). Sport en haar betekenis. In: Cursusboek behorende bij de Teleaccursus Kijk op sport, p. 1-19.
 • Heer, W. de (1978). Sport, recreatie en gezondheid. In: Symposiumbundel 1977 Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding Vrije Universiteit Amsterdam. Haarlem: De Vrieseborch, p.33-42.
 • Heer, W. de (1978). Sieben Jahre Europäischer Jugendsport en Seven years of European youth sports. In: Hasenöhrl H.; Ivan, F.; Redl, S. Jugendsport in Europa, Bericht zur 6. Jugendsportkonferenz in Schielleiten 1978. Wien: Wissenschaftliche Gesellschaft für Leibeserziehung und Sport, p. 19-30.
 • Heer. W. de (1981). De rol van de georganiseerde sport in relatie met die van de overheden bij de stichting van sportaccommodaties. In: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1981). Is er nog speelruimte? Enige visies op gemeentelijk sportaccom-modatiebeleid. ’s-Gravenhage: Vereniging Nederlandse Gemeenten, p. 9-20.
 • Heer, W. de (1984). Ruim 20 jaar sportontwikkeling. In: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1984). Een spoor in wetgeving en beleid. Liber Amicorum, aangeboden aan dr. J. Verhoeve, Directeur-Generaal voor Recreatie en Media. ‘s-Gravenhage: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, p. 59-65.
 • Heer, W. de (2000). Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000. Haarlem: De Vrieseborch, 293 p.
 • Heer, W. de (2000). Geschiedenis van de organisatie van de sport. In: Buuren, W. van; Mol, P.J. (2000). In het spoor van de sport; hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Haarlem: Arcadia.
 • Heer, W. de (2003). Van Sporttoto tot De Lotto; de ontwikkeling van de Stichting de Nationale Sporttotalisator van 1960 tot 2003. Haarlem: De Vrieseborch, p. 203-218.
 • Heer, W. de (z.j.) Sport en minderheden. In: Commissie Voorlichting Minderheden (z.j.). Voorlichting van minderheden door overheid en samenleving. Den Haag: Rijksvoorlichtingsdienst, p. 51-57.
Functies
 • Leraar lichamelijke opvoeding bij lager en middelbaar onderwijs te Rotterdam, onderbroken door militaire dienstplicht (sportofficier aan de sportopleiding in Hooghalen) en studie in Leuven (1955-1959).
 • Docent spelsporten aan de Haagsche Academie voor Lichamelijke Opvoeding (1958-1959).
 • Medewerker bij de afdeling Opleiding en Training (later genoemd Sportontwikkeling en Kadertraining) bij de Nederlandse Sport Federatie (1963-1971).
 • Hoofd van de afdeling Sportontwikkeling en Kadertraining bij de Nederlandse Sport Federatie (1971-1977).
 • Toegevoegd aan de algemeen secretaris (1977-1978) en plaatsvervanger (1978-1981) van de algemeen secretaris van de Nederlandse Sport Federatie.
 • Algemeen secretaris van de Nederlandse Sport Federatie (1981-1987).
 • Plaatsvervangend directeur-secretaris van de Nederlandse Sport Federatie (1987-1993).
 • Plaatsvervangend directeur (1993-1994) en waarnemend (algemeen) directeur (1994-1995) van NOC*NSF.
 • Directeur van NOC*NSF (1995-1998).
Nevenfuncties
 • Rotterdamse Raad voor de Lichamelijke Opvoeding: lid schoolsportcommissies volleybal en hockey (1959-1963).
 • Hockeyvereniging RBC (later opgegaan in Hockeyvereniging Rotterdam): bestuurslid en voorzitter van de jeugdcommissie (1960-1963).
 • Stichting Sportcentrum Bilthoven: bestuurslid (1978-1980).
 • Voorzitter van het Jan Luiting Fonds (1998-heden).
 • Lid van de Raad van Toezicht van het WJH Mulier Instituut (2003-2006).
 • Voorzitter van de Golf Gebruikers Groep, sinds 2013 Stichting Golf Gebruikers Hoenderdaal van het Health Center Hoenderdaal te Driebergen (2009-heden)
Aan de werkkring gekoppelde functies in of met andere organisaties
 • Nationaal Trim Comité: lid (1966-1973).
 • Eindredacteur van de eerste sportcursus ‘Kijk op Sport’ van Teleac (1971-1973).
 • Europese Jeugdsport Conferentie: voorzitter (1972-1978).
 • Begeleidingscommissie Rijks Ciossen: voorzitter (1972-1975).
 • Commissie Modernisering Leerplan Lichamelijke Opvoeding: lid (1974-1977).
 • Stichting de Nationale Sporttotalisator (1974-1998): bestuurslid van de stichting alsmede lid resp. voorzitter van werkcommisie ‘Sport en Lichamelijke Vorming’.
 • Landelijk Actiecomité Sportreal: voorzitter (1975-1976).
 • Stichting opleiding sportartsen: bestuurslid (1976-1983).
 • Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg: mede-oprichter en vice-voorzitter (1976-1983).
 • Nationaal Sport Overleg (1977-1981): lid sportdelegatie, lid van het presidium en voorzitter van de coördinatie-adviesgroep sportvormen.
 • Europese Sport Conferentie: leider Nederlandse delegatie (1981-1991); lid werkgroep opstelling charter (1988-1989); vice-voorzitter (1991-1993); voorzitter (1995-1997).
 • Stichting Sportsupport (sponsoring): (secretaris (1983-1986) en bestuurslid (1987-1988).
 • Stichting Telelot (combinatie van lotto-trekkingen en TV-programma’s): voorzitter (1985-1988).
 • Stichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport: penningmeester (1989-1998), vervolgens secretaris-penningmeester (1998-2006).
 • Gespreksgroep Sport en Maatschappij: secretaris (1989-1992); later overgegaan in de Initiatiefgroep Sport en Samenleving: secretaris (1992-1998).
 • Voorzitter NGO-club (Non Govermental Organization); (1983-1990). In 1990 overgegaan in: ENGSO (European Non Govermental Sports Organization).
De handelsuitgave van het proefschrift (1969) van Wim Heer is uitgegeven door het Jan Luiting Fonds (nr.28).

Handelsuitgave van proefschrift (1969)

Overhandiging van het eerste exemplaar van Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000 aan ZKH Prins Willem Alexander op 24 januari 2001.

Overhandiging Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000 (2001)

Heer, W. de (2003). Van Sporttoto tot De Lotto. Haarlem: De Vrieseborch.

Cover van Van Sporttoto tot De Lotto ( 2003)

Wim de Heer (voorzitter van ENGSO, de overkoepeling van de sportfederaties in Europa) in gesprek met Jacques Rogge (voorzitter van de EOC, de Europese Olympische Comité’s).

In gesprek met Jacques Rogge (re) aan het EU-diner begin jaren ’90

Overleg op hoog politiek niveau: v.l.n.r. G.Ch. Wallis de Vries (staatssecretaris van CRM), C. van der Klaauw (minister van Buitenlandse Zaken), A.A.M. van Agt (premier), ambtenaren en vertegenwoordigers van sportkoepels waaronder Wim de Heer (vooraan rechts).

Overleg boycot Olympische Spelen Moskou 1980

Wim de Heer begroet mevrouw G.M.P. Cornelissen (Dien), die begin jaren tachtig de hoorzitting over het vrijwilligersbeleid voorzit.

Overleg in de Tweede Kamer

Staatssecretaris Erica Terpstra spelt de versierselen op.

Officier in de orde van Oranje Nassau (1993)