Venster

Publicaties van W.J. Bladergroen

Boeken, algemeen
 • Speel goed met speelgoed. Met medewerking van S. Carmiggelt. Den Haag: Van Stockum & Zoon, 1957 (5de druk in 1972).
 • Wie is 'stout'? Serie Het ABC der opvoeding. Nijkerk: Callenbach, 1961 (2de druk 1962).
 • Met J. van Veenen. Verslag van de nationale en internationale speelgoedenquête. Spel en speelgoed in onze tijd. Verslag van het congres van de International Council for Children's Play 1961. Assen: Van Gorcum, 1964.
 • Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Moderne Medische Inzichten. Monografieën ter algemene voorlichting. Amsterdam: Querido,1966 (15de druk in 1980).
 • Nooit òf-òf, altijd èn-èn. Afscheidscollege, gegeven op 21 november 1978 bij het aftreden als hoogleraar in de opvoedkunde van het afwijkende kind aan de Rijksuniversiteit Groningen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1978.
 • F.J. van den Broek, W.E. Nooteboom (red.) Keuze uit het werk van Wilhelmina J. Bladergroen. IJmuiden: Vermande, 1978.
Artikelen over lichamelijke opvoeding
 • Lichamelijke opvoeding en haar betekenis voor de karaktervorming. Leidersblad van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale 17 (1939), nr. 9 pp. 2-3, nr. 10 pp. 1-3.
 • De waarde van juiste lichamelijke opvoeding voor de Nederlandse volksgemeenschap. Het Gemeenebest. Maandblad voor het Nederlands Volksgeheel en tot bevordering van de volksgemeenschap 3 (1941), pp. 162-168. Tevens opgenomen in: De Lichamelijke Opvoeding. Orgaan van de vereeniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland 29 (1941), pp. 429-436.
 • Psychologie en lichamelijke opvoeding. De Lichamelijke Opvoeding. Orgaan van de vereeniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland 30 (1942), pp. 53-57.
 • De psychologische betekenis van de lichamelijke opvoeding. Schagen, K.H. van & H.Th. Rooswinkel (1947), Doel, weg en middelen van de lichamelijke opvoeding, de sport en de vrije jeugdvorming, pp. 39-60. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar
 • Wil en wilsopvoeding. De lichamelijke opvoeding. Orgaan van de vereeniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland 37 (1949), pp.89-93.
 • De betekenis van de lichamelijke opvoeding voor de ontwikkeling van het zintuigelijk gestoorde kind. Tijdschrift voor doofstommen-onderwijs 19(1949) nr. 6.
 • Het belang van de bewegingsopvoeding voor de ontwikkeling van het kind. Richting. Maandblad voor lichamelijke opvoeding, sport en volksgezondheid 6, pp. 11-12.
 • Spel en arbeidssfeer in opvoeding en onderwijs. Richting. Maandblad voor lichamelijke opvoeding, sport en volksgezondheid 6 (1952), pp.168-169.
 • Jeugd en Sport in onze samenleving. Volksopvoeding. Nederlands-Belgisch tijdschrift voor sociaal-cultureel groepswerk 1(1952) nr. 5, pp. 15-28.
 • Enige beschouwingen over het meisje en de vrouw. Richting. Maandblad voor lichamelijke opvoeding en sport 7 (1952), pp. 4-6, 50-51, 71-73.
 • Moeilijkheden in de opvoeding van het meisje. Richting. Maandblad voor Lichamelijke Opvoeding en Sport 8 (1953), pp. 142-144, 215-216, 237-238.
 • De jonge vrouw. Richting. Maandblad voor Lichamelijke Opvoeding en Sport 8 (1953), pp. 5-6.
 • Het meisje en de vrouw in de lichamelijke opvoeding. Richting. Maandblad voor Lichamelijke Opvoeding en Sport 8 (1953), pp.42-43.
 • De mens en zijn lichaam. Richting. Maandblad voor Lichamelijke Opvoeding en Sport 8 (1953), pp 70-71, 161-162.
 • Moet de vrouw aan sport doen? Alkemade-Kwakkelstein, C.H. van (red.) (1955). Met hart en handen. Mogelijkheden en moeilijkheden van de vrouw, pp. 66-79. Zwolle: La Rivière Voorhoeve.
 • De kleuter en zijn speelwereld. De Lichamelijke Opvoeding 46e (1958), pp. 469-476.
 • Lichamelijke opvoeding onderontwikkeld gebied? Richting. Maandblad voor lichamelijke opvoeding, sport en volksgezondheid 13 (1959), pp. 169-171.
 • Het kind en de lichamelijke opvoeding. Dux. Katholiek maandblad voor vrije jeugdvorming 28 (1961) pp. 34-43.
 • De mens en zijn lichaam – een essay. Wijsgerig Perspectief 1 (1961), pp. 265-279.
 • Het lichaamsschema in verband met de lichamelijke opvoeding van het pre-linguaal dove kind. Richting. Maandblad voor lichamelijke opvoeding, sport en volksgezondheid 18 (1964), pp. 101-107. Rede, gehouden in St. Michielsgestel, 1962.
 • Het spastische kind. Een in zijn ontwikkeling gestoord kind. Tijdschrift voor Revalidatie 11 (1965) nr. 11, pp. 3-13.
 • Psychische gevolgen van de remmingen in de sensori-motorische ontwikkeling. Geestelijk-hygiënische aspecten in de zorg voor de somatisch (lichamelijk c.q. zintuiglijk) gehandicapte. Verslag van de 21econferentie van de Stichting Antonia Wilhelmina Fonds, zaterdag 23 oktober 1965, pp. 9-26. Utrecht: Stichting Antonia Wilhelmina Fonds.
 • De psycho-motorische aanpassing van het S.H. kind. Het gehoorgestoorde kind 8 (1967), pp.89-94.
 • De situatie van het gehandicapte kind in het gezin en in de samenleving. Tijdschrift voor revalidatie 13 (1967), pp. 227- 240. (Lezing op 5de congres ICCP, Parijs 1966).
 • Enkele aspecten van het motorisch kunnen. De lichamelijke opvoeding: orgaan van de Koninklijke Nederlandse vereniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding 55e (1967), pp. 72-78; pp. 127-131.
 • Boekbespreking van ‘Lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind’ (J. Kugel). In: De lichamelijke opvoeding: orgaan van de Koninklijke Nederlandse vereniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding 55e (1967), pp. 264-266.
 • Lichamelijk kunnen en zelfbewustzijn in lichamelijke opvoeding en sport. Richting. Maandblad voor lichamelijke opvoeding, sport en volksgezondheid 22 (1968), p. 110.
 • The importance of sensori-motor coordination training and the means of prevention and treatment of learning disablities.Proceedings of the eighteenth international congress of the International Council on Health, Physical Education and Recreation. Washington DC: eighteenth international congress of the International Council on Health, Physical Education and Recreation 1975.
 • Beweging en opvoeding. De Pyramide. Tijdschrift voor muzikale opvoeding nr. 31 (1977), pp. 143-148.
 • Bewegen – doen – denken – expressie – beheersing. In: Nauta, H.J.; Vlasblom, J. (red.). Lichamelijke opvoeding in perspectief. (1980) . In: Nauta Utrecht/Lochem: Gymnologisch Instituut/De Tijdstroom, p. 69-75.
 • Beweging en opvoeding. Tijdschrift voor kinderverzorging en oudervoorlichting 21 (1978), pp. 2-7.
 • De betekenis van het bewegen in de eerste twaalf levensjaren. Lichamelijke Opvoeding. Officieel orgaan van de Koninklijke Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding 69 (1981), pp. 288-291.
Wilhelmina Bladergroen (1908-1983).

Wilhelmina Bladergroen (1908-1983)

Op haar Groningse kinderpsychologische instituut, jaren vijftig. Aan de muur vermoedelijk een door haar Amsterdamse leerlingen getekend verhaal.

Groningen, universitair kinderpsychologisch instituut

Bladergroen voor haar eerste auto, een lichtblauwe Opel Olympia, jaren vijftig.

Eerste auto

Bestseller (15 herdrukken).

Bestseller (15 herdrukken)

Bladergroen tussen andere professoren. Portrettengalerij in de Senaatszaal van het Groninger Academiegebouw.

Portrettengalerij Groningse Senaatszaal