Venster

Alliantie School & Sport

Bewegen in het MBO mocht zich ook verheugen in de belangstelling van de Alliantie School & Sport, die in 2004 is getekend door de ministeries van VWS (staatssecretaris Bussemaker) en OCW (minister Van der Hoeven) tijdens de slotmanifestie van het Europees Jaar voor Educatie door Sport.
Om opnieuw de aandacht te vragen voor een steviger plek van bewegen in de opleidingen publiceerde het Platform Bewegen en Sport mbo in het najaar van 2007 een Brochure met statements van 100 BN'ers uit bedrijfsleven, sport, wetenschap, politiek, maatschappelijke organisaties en media alsmede van twintig ROC-bestuurders om bewegen terug te krijgen in de mbo-opleidingen.

Vanuit dit project kregen in 2007 dertien scholen een zogenaamde 'sprintpremie' om bewegen daadwerkelijk weer in te voeren op hun school en om te beschrijven hoe ze dat doen, om daarmee andere scholen te helpen. In januari 2008 werden de resultaten gepresenteerd op een conferentie in Amsterdam met presentaties van de sprintpremiescholen en het platform.
Externe links: http://www.platformbewegenensport.nl/?page/154232/Canon+mbo.aspx
Daar zijn de volgende documenten in te zien:
  • Brochure met statements van het Nationaal Team Bewegen en Sport MBO
  • Handboek Bewegen en sport in het mbo (opbrengst van project 'Sprintpremies')
  • Onderzoek Sportactieve MBO-scholen, Paul Steehouder CINOP, 2007
Brochure MBO beweegt, statements van 100 BN’ers.

Jos Kusters, directeur Alliantie School & Sport 2004-2009.

Jos Kusters, directeur Alliantie School & Sport 2004-2009