Venster

Druk vanuit politiek en samenleving

Ook de politiek ging zich weer roeren. VVD-Kamerlid Jan Rijpstra kreeg in 2002 Kamerbreed steun voor zijn Motie Rijpstra, waarin werd uitgesproken dat bewegen weer (verplicht) een plek verdient in de opleidingen van het mbo. Het ministerie van Onderwijs wilde hieraan echter niet meewerken. Binnen de WEB was dat immers anders geregeld! Het ministerie had geen middelen om de mbo-scholen hieraan te binden en beperkte zich tot het oproepen van de scholen om aandacht aan bewegen te besteden.
Dan maar weer actie vanuit het Platform Bewegen en sport. In het voorjaar van 2003 werd het manifest Bewegen en sport in het beroepsonderwijs opgesteld, ondersteund door een aantal BN’ers en maatschappelijke organisaties. Dit manifest kon ook rekenen op steun van het bestuur van de Bve Raad, de OVDB (kenniscentrum voor de sector Gezondheid, Welzijn en Sport), de sportwereld, de KVLO en managers en docenten van verschillende mbo-instellingen.

Vanaf 2003 vonden verschillende acties plaats die moesten leiden tot structurele verankering van bewegen in de verplichte kwalificatiestructuur, maar dat leidde pas in 2010 tot enig resultaat.
Externe links: http://www.platformbewegenensport.nl/?page/154232/Canon+mbo.aspx
Daar zijn de volgende documenten in te zien:
  • Motie Rijpstra (2002)
  • Manifest Bewegen en sport in het beroepsonderwijs (2003)
  • Leren, Loopbaan en Burgerschap (2006)
  • Kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap (2010)
Manifest Bewegen en Sport in het MBO.

Manifest Bewegen en Sport in het MBO