Venster

Maatregelen van het Ministerie van OCW

Maatregelen van het Ministerie van OCW naar aanleiding van reacties op de consequenties van de WEB voor LO/Bewegen

De gevolgen van de invoering van de WEB voor het bewegingsonderwijs in het mbo leidden tot onrust in de politiek, mede door een onderzoek van de onderwijsinspectie dat aantoonde dat de situatie van het bewegingsonderwijs in het mbo 'bedroevend' was.
De minister van Onderwijs stelde op 28 maart 1997 een Stappenplan vast naar aanleiding van een door Clemens Cornielje (VVD) in december 1996 ingediende motie (Motie Cornielje).
In 1998 discussieerde het HB van de KVLO over de problematiek naar aanleiding van een notitie van Baukje Zandstra, die toen het platform LO/MBO ondersteunde.

Als gevolg van het stappenplan vonden een aantal projecten plaats die zouden moeten leiden tot voorbeelden van de wijze waarop bewegen in het nieuwe mbo zou kunnen worden vormgegeven. BVE in beweging (een JIB-project) en Aantrekkelijk bewegen I en Aantrekkelijk bewegen II.
In het project van de Friese Poort in Drachten heeft Joan Boelens de basis gelegd voor een beweegprogramma voor het mbo waarin keuze van activiteiten door de student centraal staat. Dit concept wordt heden ten dage op heel veel scholen als 'sport op maat' gebruikt om vorm te geven aan bewegen in het curriculum. Hij heeft dat programma beschreven in een artikel in Lichamelijke Opvoeding.
Externe links http://www.platformbewegenensport.nl/?page/154232/Canon+mbo.aspx
Daar zijn de volgende documenten in te zien:
  • Stappenplan van het ministerie van OCW (Minister Ritzen)
  • Motie Cornielje
  • Notitie van Baukje Zandstra voor het Hoofdbestuur van de KVLO
  • Projecten in het kader van BVE in beweging
  • Projectverslagen van Aantrekkelijk Bewegen 1 en 2
  • Artikel van Joan Boelens in de Lichamelijke Opvoeding
Flyer BVE in beweging.

Flyer BVE in beweging

‘Wet educatie en beroepsonderwijs’ (Werken kun je beter als je fit bent).

‘Wet educatie en beroepsonderwijs’ (Werken kun je beter als je fit bent)