Venster

CIOS en Sport & Bewegen

In 1948 werd door Prins Bernhard in Overveen het Rijks CIOS geopend, de eerste opleiding voor sportleiders in Nederland. Jo Kroese (1899-1977) werd de eerste directeur van de nieuwe opleiding voor sportleiders. . Het instituut was gehuisvest op de schitterende locatie van landgoed Duinlust dat een rijke historie kende en sinds 1947 door het rijk werd gehuurd. Tot 1984 heeft het CIOS hier haar huisvesting gehad. Tegenwoordig is CIOS Haarlem onderdeel van het Nova College.
Het tweede CIOS (voor meisjes) startte in 1959 te Arnhem. Deze school was, net als Overveen voor de jongens, een internaat en was gehuisvest in Huis Angerenstein. Het hoofdgebouw was in gebruik als internaat. Boven waren de slaapruimten, beneden twee leslokalen, kantoorruimte, de bibliotheek en de directiekamer. Dit duurde tot 1987 toen het CIOS verhuisde naar sportpark Valkenhuizen. CIOS Arnhem maakt tegenwoordig deel uit van ROC Rijn-IJssel.
In 1962 werd in Sittard het derde CIOS gestart.
In Friesland ontstond in 1974 het CIOS Heerenveen, de eerste tien jaren als Friesburg, tegenwoordig als onderdeel van het Friesland College.
Het vijfde CIOS werd na een uitgebreide discussie over Eelde als vestigingsplaats, in 1988 vanwege regionale spreiding aan Goes toegewezen. Directeur Carin Biesterbosch in de jubileumkrant: 'Het opstartgroepje heeft de opleiding in een jaar opgezet. Er was geen landelijk curriculum, er waren geen eindtermen. We zijn de andere CIOSsen langsgegaan om daar deskundigheid te halen. Die waren niet altijd even blij met ons; we kopieerden veel. Later, niet eens véél later, zijn we onze eigen koers gaan ontwikkelen, met vooral veel aandacht voor de sociale kant, voor de waarden en normen in het werk van de aspirant sportleiders'.

Tijdens de herstructurering MHNO-MSPO zijn er gemeenschappelijke eindtermen ontwikkeld en werd het curriculum voor de vijf CIOSsen meer op elkaar afgestemd: de opleiding Sport en Bewegen was geboren. Na invoering van de WEB, die als uitgangspunt had dat in een Regionaal Opleidingen Centrum in principe alle mbo-opleidingen moest worden aangeboden, werd aan alle ROC's de kans geboden ook een opleiding Sport en Bewegen te starten. De ROC's in Tilburg en Zwolle deden dat als eersten, Groningen en Doetinchem volgden snel daarna. Inmiddels zijn er 34 opleidingen Sport en Bewegen.
De vijf Ciossen hebben zich verenigd in CIOS Nederland en gebruiken het CIOS-logo als keurmerk voor hun opleidingen.

In het eerste decennium van deze eeuw ontstond er wat commotie in onderwijsland rond de opleiding LOBOS (lerarenondersteuner bewegingsonderwijs en
sport). Een aantal S&B-opleidingen was van mening dat deze lerarenondersteuner zelfstandig bewegingsonderwijs aan kinderen in het primair onderwijs zou kunnen geven. De KVLO was de mening toegedaan dat dit voorbehouden was (en moest blijven) aan niveau 5-opgeleiden. Inmiddels zijn er goede afspraken gemaakt over de rol en bevoegdheden van de LOBOSser, die z'n plek in beweegteams in en om de school kan waarmaken.
Externe links
Duinlust de locatie van CIOS Overveen in zijn beginjaren.

Duinlust de locatie van CIOS Overveen in zijn beginjaren

CIOS Arnhem: leerlingen op hun kamer in huis Angerenstein.

CIOS Arnhem: leerlingen op hun kamer in huis Angerenstein