Venster

Bibliografie en functies van Willem van der Bijl

Vanuit zijn katholieke levensbeschouwing bekleedde Willem van der Bijl functies bij de Katholieke Jeugdbeweging en de Katholieke Jeugdraad. Het meest actief was hij binnen de vakvereniging Thomas van Aquino. Begin jaren vijftig was hij daar voorzitter van de werkgroep Nijmegen. In het orgaan Thomas verzorgde hij verschillende boekbesprekingen. Van 1953 tot 1958 was hij lid van het hoofdbestuur van Thomas, van 1953-1958 was hij secretaris. In deze laatste hoedanigheid verzorgde hij regelmatig de verslagen van de paasstudiedagen en van de populaire studieweek tijdens de zomervakantie. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van Thomas van Aquino in 1970, was hij lid van de programmacommissie van een congres over de lichamelijke opvoeding van het geestelijk gehandicapte kind. Begin jaren zeventig was hij lid van de Werkgroep Opleidingen Thomas.

In de jaren zestig was Van der Bijl lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en vanaf 1969 was hij lid van de stuurgroep Lichamelijke opvoeding van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Deze had als taak het slepende probleem op te lossen van een bijzondere leerstoel respectievelijk een op te richten interfaculteit in de lichamelijke opvoeding, en Van der Bijl zag daar voor zichzelf toekomst.
Bibliografie:
 • Bijl, W.J. van der (1965). De plaats van de lichamelijke opvoeding in het onderwijs. In: Buytendijk, F.J.J., Bijl, W.J. van der, Kuijper, S., Waal, A. de. Lichamelijke opvoeding (Geestelijke Volksgezondheid 28), Utrecht: Spectrum, p. 35-55.
 • Bijl, W.J. van der (1967). Taak en verwerkelijking. In: De Lichamelijke Opvoeding (nr. 6), p. 173-177.
 • Bijl, W.J. van der (1968). Ten geleide. In: Bijl, W.J. van der, Bovend'eerdt, J.H.F., Etten, C.J.P.M. van, Dröge, W.G., Lenssen, G, Binkhorst, R.A. en Poulus, A.J., Miermans, C.G.M. School en sport (Sportcahiers 5), 's-Hertogenbosch: Nederlandse Katholieke Sportfederatie, 55 p.
 • Bijl, W.J. van der (1969). Syllogos. Tilburg: Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 36 p.
 • Bijl, W.J. van der (1971). De plaats van de n.k.s. in het huidige sportbestel. In: Sportparade (nr. 4), p.89-96.
 • Bijl, W.J. van der (1973). Lichamelijke opvoeding: pretenties, waarom, waartoe en tot hoe lang. In: Bijl , W.J. van der, Dröge, W.G., Neutkens, J.J.M., Audenaerde, L.C.M. (eds). Handboek K.A.L.O.-Tilburg, Tilburg: Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 20 p.
 • Bijl, W.J. van der (1973). Congres München. De Lichamelijke Opvoeding, 61e, nr. 1, p. 21-26.
 • Bijl, W.J. van der (1973). Het voetbal als spel bij het onderwijs. De Lichamelijke Opvoeding, 61e, nr. 10, p. 240-243.
 • Bijl, W.J. van der (1974). Lichamelijke opvoeding: Speciale lichamelijke opvoeding voor gehandicapte kinderen. In: Bijl, W.J. van, Dröge, W.G., Neutkens, J.J.M., Audenaerde L.C.M. (eds). Handboek K.A.L.O.-Tilburg, Tilburg: Katholieke Academie voor Lichamelijke Opvoeding, 20 p.
 • Zeijen, M.H.J. & Bijl, W.J. van der (1974). Het twee-vakken systeem en het drie-gradenstelsel. Standpunt van de ALO’s (namens besturen en rectoren verenigd in de ALO-overlegraad) over het twee-vakkensysteem en het drie- gradenstelsel In: De Lichamelijke Opvoeding, 62e, p. 298-301.
 • Bijl, W.J. van der (1977). Topsport voor jeugdigen. Thomas (nr.6), p.197-200; 213-214.
‘Een rector met stijl’

‘Een rector met stijl’

Willem van der Bijl opent het internationaal studieweekend (1962)

Opening internationaal studieweekend