Venster

Publicaties van Harry Stegeman per tijdsperiode

Het gaat hieronder uitsluitend om Stegemans vakinhoudelijke publicaties. Niet opgenomen zijn zijn meer journalistieke bijdragen in met name het vaktijdschrift Lichamelijke Opvoeding: interviews, reportages, verslagen, besprekingen en columns.

Tot 1980
 • Welter, R.L. en Stegeman, H. (1972). 'Videoapparatuur bij basketball. Een onderzoek naar de invloed van het gebruik van videoapparatuur bij het aanleren van de lay-up bij basketball'. De Lichamelijke Opvoeding, 60, 459-464.
 • Stegeman, H. (1976). 'Contouren van een maatschappijgeoriënteerd bewegingsonderwijs'. Verslag 7e Twentse Studiedagen voor Lichamelijke Opvoeding. Enschede: KVLO, afd. Twente, pp. 24-39.
 • Stegeman, H. (1977). 'Schets van ontwikkelingen in de West-Duitse 'Sportdidaktik''. De Lichamelijke Opvoeding, 65, 341-346.
 • Siemes, B.J. en Stegeman, H. (1977). 'Leerplanontwikkeling'. Tijdschrift van de Werkgroep Bewegingsonderwijs, 2, 3-20.
 • Stegeman, H. (1977). 'Rekreatiesport en bewegingsonderwijs'. Thomas van Aquino, 17, 378-385.

1980-1985
 • Stegeman, H. (1980). 'Het schoolwerkplan: wat, waarom en hoe?' De Lichamelijke Opvoeding, 68, 469-473.
 • Stegeman, H. en Vernimmen, E.V.J. (1980). 'Op weg naar een schoolwerkplan bewegingsonderwijs'. De Lichamelijke Opvoeding, 68, 474-482.
 • Stegeman, H. en Vernimmen, E.V.J. (1981). 'Verder op weg naar een schoolwerkplan bewegingsonderwijs'. De Lichamelijke Opvoeding, 69, 360-367.
 • Stegeman, H. (1982). 'Deelschoolwerkplanontwikkeling: enige voorwaarden en aanbevelingen'. De Lichamelijke Opvoeding, 70, 4-10.
 • Stegeman, H. (1982). 'Lesvoorbereiding: wat doen we daar (nog) aan?' De Lichamelijke Opvoeding, 70, 500-506.
 • Stegeman, H. (1982). 'Hoe een sectie Lichamelijke Opvoeding haar onderwijs plant en verantwoordt'. (Vlaams) Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, 204-2008 en 241-242.
 • Stegeman, H. (1982). 'Nicht am 'grunen Tisch' planen! Wie ein Fachkonferenz Bewegungsunterricht plant und legitimiert. Erfahrungen aus einem Projekt in den Niederlanden'. Sportpädagogik, 6, 12-13.
 • Stegeman, H. (1983). 'Een goede lesvoorbereiding is het halve werk'. De Lichamelijke Opvoeding, 71, 220-222.
 • Stegeman, H. en Timmers, E. (1983). 'De theorie en praktijk van onderwijsvoorbereiding op ALO en SOL'. De Lichamelijke Opvoeding, 71, 223-226.
 • Stegeman, H. (1983). 'Onderwijsvoorbereiding? Dit doen we eraan'. De Lichamelijke Opvoeding, 71, 253-258.
 • Stegeman, H. (1983). 'De didactiek ontdekt het alledaagse onderwijs'. De Lichamelijke Opvoeding, 71, 698-699.
 • Stegeman, H. (1983). 'Leerplanontwikkeling en onderwijsvoorbereiding'. In: Rijsdorp, K. et al. (red.) Handboek Lichamelijke Opvoeding en Sportbegeleiding. Deventer: Van Loghum Slaterus, pp. III.8.1-21.
 • Stegeman, H., Timmers, E. en Beenen, J. (1984). Naar een werkplan bewegingsonderwijs. Meppel: Ten Brink, 108 p.
 • Stegeman, H. (1984). 'Die Entwicklung eines Schulfachplans und eines Planungsmodells fur Sportunterricht'. Sportunterricht, 33, 23-27.
 • Stegeman, H. (1984). 'Plannen, uitvoeren en evalueren… Hoezo evalueren? Over de evaluatietaken van de leraar Lichamelijke Opvoeding'. De Lichamelijke Opvoeding, 72, 68-71.
 • Stegeman, H. (1984). 'De lesvoorbereiding onder de loep'. De Lichamelijke Opvoeding, 72, 540-544.

1985-1990
 • Stegeman, H. en Timmers, E. (1985). 'Stand van zaken in de Westduitse 'Sportdidaktik''. De Lichamelijke Opvoeding, 72, 91-95.
 • Stegeman, H. (1985). Een survey naar aspecten van het voorbereidingsgedrag van leerkrachten lichamelijke opvoeding. Amsterdam: IFLO/VU.
 • Lamboo, J. en Stegeman, H. (1985). Onderzoek naar de planning van onderwijs: een overzicht. Amsterdam: IFLO/VU.
 • Stegeman, H. en Westra, T. (1985). 'Planningsgedrag van leerkrachten bewegingsonderwijs'. Pedagogisch Tijdschrift, 10, 438-444.
 • Stegeman, H. (1986). 'Planning en uitvoering van lessen bewegingsonderwijs'. Pedagogisch Tijdschrift, 11, 84-92.
 • Kemper H.C.G., Crum, B., Stegeman, H., Tamboer, J.W.I., Gregoire, L. en Bruijn, C. de (1986). Stilstaan bij bewegingsonderwijs,. Theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool. Groningen: Wolters-Noordhoff, 145 p.
 • Crum, B.J. en Stegeman, H. (1986). 'Onderwijzen van bewegen'. In: Kemper, H.C.G., Crum, B., Stegeman, H., Tamboer, J.W.I., Gregoire, L. en Bruijn, C. de. Stilstaan bij bewegingsonderwijs. Theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool. Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 11-19.
 • Crum, B.J. en Stegeman, H. (1986). 'Nadenken over bewegingsonderwijs – een vakdidactisch referentiekader'. In: Kemper, H.C.G., Crum, B., Stegeman, H., Tamboer, J.W.I., Gregoire, L. en Bruijn, C. de. Stilstaan bij bewegingsonderwijs. Theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool. Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 125-145.
 • Timmers, E. en Stegeman, H. (1986). Didaxologie en methodologie van de LO en de sport in Nederland. In: Rijsdorp, K., et al. (red.). Handboek Lichamelijke Opvoeding en Sportbegeleiding. Deventer: Van Loghum Slaterus, pp.II.11.1-20.
 • Stegeman, H. (1986). 'Sportlehrer und ihre Unterrichtsvorbereitung'. Sportunterricht, 35, 48-53.
 • Timmers, E. en Stegeman, H. (1987). 'Didactiek van de lichamelijke opvoeding in Nederland. De stand van zaken'. De Lichamelijke Opvoeding, 75, 324-328 en 371-375.
 • Stegeman, H. (1987). 'Planungsverhalten von Sportlehrer'. In: Haag, H. (Hrsg.). Sport – Planen, Durchfuhren, auswerten. X. Kongress fur Leibeserziehung vom 1.-4.Mai in Kiel. Schorndorf: Hofmann-Verlag.
 • Stegeman, H. (1989). 'Bewegingsonderwijs en differentiatie. Een beknopte inleiding in de thematiek van differentiatie in het bewegingsonderwijs'. In: Rijsdorp, K., et al. (red.). Handboek Lichamelijke Opvoeding en Sportbegeleiding. Deventer: Van Loghum Slaterus, pp.III.6.1-17.
 • Geertzen, R.Ch.J. en Stegeman, H. (1989). 'Lichamelijke vorming en sport in het wetenschappelijk onderwijs'. In: Rijsdorp, K., et al. (red.). Handboek Lichamelijke Opvoeding en Sportbegeleiding. Deventer: Van Loghum Slaterus, pp.VI.12.1-16.
 • Stegeman, H. (1989). 'Een halve eeuw studentensport. Een schets van 50 jaar Lichamelijke Vorming en Sport in het wetenschappelijk onderwijs'. Lichamelijke Opvoeding, 77, 758-762.

1990-1995
 • Stegeman, H. (1990). 'Samen les – meestal wel, soms niet. Schets van hoofdpunten uit de coeducatie-discussie'. Lichamelijke Opvoeding, 78, 105-107.
 • Stegeman, H. (1990). 'De ene leerling is de andere niet. Differentiatie: recht doen aan verschillen tussen leerlingen'. Lichamelijke Opvoeding, 78, 852-856.
 • Huizer, H.P. en Stegeman, H. (1990). 'Lichamelijke opvoeding in het middelbaar beroepsonderwijs'. Lichamelijke Opvoeding, 78, 643-647.
 • Stegeman, H. (red.)(1992). De meest gestelde vragen over de basisvorming. Zeist: Platform Basisvorming, 32 p.
 • Stegeman, H. (1992). Vakwerk in de basisvorming – lichamelijke opvoeding. Arnhem: Lamboo, 68 p.
 • Stegeman, H. (1992). 'Juist van problemen kun je leren'. Lichamelijke Opvoeding, 80, 135-137.
 • Beenen, J. en Stegeman, H. (1992). 'NSF en NOC zijn toch niet blind voor de betekenis van de LO?' Lichamelijke Opvoeding, 80, 684-687.
 • Stegeman, H. (1992). 'Naar vernieuwing van de LO in het MBO'. Lichamelijke Opvoeding, 80, 844-848.
 • Faber, K., Oosterlee, J., Leyten, C., Driel, G. van, Stegeman, H, en Mooij, C. (1992). Op weg naar basisvorming – lichamelijke opvoeding. Enschede: SLO, 66 p.
 • Stegeman, H. (1993). 'De leraar LO en de veranderende maatschappij'. Lichamelijke Opvoeding, 80, 439-443.
 • Stegeman, H. (1993). 'Bewegungsunterricht und Grundschullehrerausbildung in Holland'. In: Decker, R. (Hrsg.). Interdisziplinar-integrative Sportdidaktik fur die Vor- und Grundschule. Walferdange-Luzembourg: Institut Superieur d'Etudes et de Recherches Pedagogigues, pp. 117-121.
 • Kemper H.C.G., Crum, B., Stegeman, H., Tamboer, J.W.I., Gregoire, L. en Bruijn, C. de (1994). Stilstaan bij bewegingsonderwijs. Theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool. Tweede druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, 145 p.
 • Beenen, J. en Stegeman, H. (red.)(1994). Waarom onderwijs in bewegen? Over het legitimeren van de lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds, 196 p.
 • Crum, B.J. en Stegeman, H. (1994). 'Waarom bewegingsonderwijs op de basisschool?' In: Beenen, J. en Stegeman, H. (red.). Waarom onderwijs in bewegen? Over het legitimeren van de lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds, pp. 99-113.
 • Stegeman, H. (1994). 'Naar vernieuwing van de lichamelijke opvoeding in het middelbaar beroepsonderwijs'. In: Beenen, J. en Stegeman, H. (red.). Waarom onderwijs in bewegen? Over het legitimeren van de lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds, pp. 181-189.
 • Beenen, J. en Stegeman, H. (1994). 'Bewegingsonderwijs – waarom eigenlijk?' Lichamelijke Opvoeding, 82, 244-247 en 300-302.

1995
 • Stegeman, H. (red.)(1995). Zorgverbreding in de lichamelijke opvoeding. Baarn: Bekadidact, 200 p.
 • Stegeman, H. (1995). 'Allemaal meedoen….' In: Stegeman, H. (red.)(1995). Zorgverbreding in de lichamelijke opvoeding. Baarn: Bekadidact, 200 p.
 • Stegeman, H. (Hrsg.)(1995). Sportunterricht der 16- bis 20-jahrigen. Bericht zum 11. Kongress des Internationalen Arbeitskreises fur zeitgemasse Leibeserziehung. Zeist: Jan Luiting Fonds, 223 p.
 • Stegeman, H. (1995). 'Sportunterricht fur die 16- bis 20-jahrigen – wohin?' In: Stegeman, H. (Hrsg.). Sportunterricht der 16- bis 20-jahrigen. Bericht zum 11. Kongress des Internationalen Arbeitskreises fur zeitgemasse Leibeserziehung. Zeist: Jan Luiting Fonds., p. 107-117.
 • Stegeman, H. (1995). Stuk voor stuk in beweging . Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Stegeman, H. en IJssel, J. van den (1995). 'De visie van de KVLO op het vak'. Lichamelijke Opvoeding, 83, 497.
 • Stegeman, H. (1995). 'Leuk op school? Het bewegingsonderwijs in de bovenbouw: de stand van zaken'. Lichamelijke Opvoeding, 83, 799-802.
 • Broeke, A.H., Faber, K., Oosterlee, J. en Stegeman, H. (red.)(1995-1998). Lichamelijke opvoeding in de basisvorming (reeks van acht voor docenten in de eerste fase van het voortgezet onderwijs samengestelde boeken.) Baarn: Bekadidact.

1996
 • Stegeman, H. (1996). Waarom onderwijs in bewegen? In: School (bijlage Gezonderwijs), 24, 2-7.
 • Stegeman, H. (1996). Een stevig fundament leggen. In: School (bijlage Gezonderwijs), 24, 10-11.
 • Stegeman, H. (1996). Ook stilstaan bij bewegen. In: School (bijlage Gezonderwijs), 24, 12-13.
 • Stegeman, H. (1996). 'Onderwijs in bewegen'. In: Ahlers, J. (red.). Handboek Tweede Fase. Alphen aan den Rijn: Samsom, pp. 5.3.1-14.

1997
 • Dijk, D. van, Faber, K., Lucassen, J. en Stegeman, H. (1997). Jeugd in Beweging. Een meerjarig project om een actieve leefstijl en deelname een sport- en bewegingsactiviteiten van 4- tot 18-jarigen te bevorderen. Arnhem: Jeugd in Beweging, 16 p.
 • Beenen, J. en Stegeman, H. (1997). 'Sportbeleid en lichamelijke opvoeding. Nog altijd weinig oog voor lichamelijke opvoeding in sportnota’s VWS en NOC*NSF'. Lichamelijke Opvoeding, 85, 52-56.
 • Beenen, J. en Stegeman, H. (1997). 'Bruggen tussen onderwijs en sport. Aanbevelingen aan overheid, scholen en verenigingen'. Lichamelijke Opvoeding, 85, 404-409.
 • Stegeman, H. (1997). '1983 – De Calo vult een nummer van De Lichamelijke Opvoeding'. In: Heij, P. (red.). CALO 50. Landsmeer: Publicatiefonds Werkgroep voor Bewegingsonderwijs, -therapie en -recreatie, pp. 107 111.
 • Broeke, A.H., Stegeman, H., Hattink, B. en Oosterlee, J. (1997). Sectie in actie. Van los verband naar winning team. Baarn: Bekadidact, 94 p.
 • Stegeman, H. (1997). 'Kiezen en delen. Hoofdpunten uit het eindrapport van de visitatiecommissie ALO's'. Lichamelijke Opvoeding, 85, 820-823.

1998
 • Stegeman, H. en Faber, K. (red.)(1998). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in de lichamelijke opvoeding. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum Slaterus, 300 p.
 • Stegeman, H. en Faber, K. (1998). 'Inleiding'. In: Stegeman, H. en Faber, K. (red.). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in de lichamelijke opvoeding. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum Slaterus, pp. 13-17.
 • Stegeman, H. en Loopstra, O. (1998). 'Lichamelijke Opvoeding: ontwikkeling en stand van zaken'. In: Stegeman, H. en Faber, K. (red.). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in de lichamelijke opvoeding. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum Slaterus, pp. 20-44.
 • Stegeman, H. (1998). Eindexamen gym – een sportieve keuze. Zeist: KVLO, 6 p.

1999
 • Stegeman, H. (1999). 'Akzente sportdidaktischer Entwicklung in der niederlandischen Grundschule'. In: Koppe, G. en Elflein, P. (Hrsg.). Didaktischer Perspektivenvielfalt bei Bewegung, Spiel und Sport in der Grundschule. Beitrage eines internationalen Expertengesprachs vom 21.-23.9.1998 im Schloss Rauischholzhausen. Hamburg: Czwalina, pp. 111-116.
 • Timmers, E. en Stegeman, H. (1999). Beleid in bewegen. Naar ontwikkelend bewegingsonderwijs. Haarlem: De Vrieseborch, 198 p.
 • Timmers, E. en Stegeman, H. (1999). 'Met beleid in beweging'. Lichamelijke Opvoeding, 87, 156-159 en 268-271.
 • Stegeman, H. en Timmers, E. (1999). 'Over de taken van en binnen de vaksectie'. Lichamelijke Opvoeding, 87, 588-592.
 • Massink, M. en Stegeman, H. (1999). Bewegen en regelen: Hoe krijg ik ze in beweging? Meppel: Edu'Actief, 28 p.

2000
 • Mooij, C., Oosterlee, J. en Stegeman, H. (2000). Deelvak Lichamelijke Opvoeding 2 voor havo en vwo. Enschede: SLO, 78 p.
 • Stegeman, H. (2000). Belang van bewegingsonderwijs. Over legitimatie en algemene doelstellingen van het schoolvak lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds, 208 p.
 • Bijkerk, L. en Stegeman, H. (2000). Leerlingen regelen het zelf. Over het aanbieden van activiteiten die gericht zijn op het ervaren van regelende taken. Arnhem: Jeugd in Beweging, 62 p.
 • Mooij, C. en Stegeman, H. (red.)(2000). Time Out! Bewegen en samenleving voor LO-2. Meppel: Edu'Actief, 76 p.

2001
 • Stegeman, H. (2001). Bewegingsonderwijs: belang en bedoeling. Zeist: Jan Luiting Fonds, 144 p.
 • Duijvestein, P., Faber, K. en Stegeman, H. (red.)(2001). CHESS – Het Handboek. In zeven stappen naar betere jeugdsportplannen. Meppel/Arnhem: Edu'Actief/Jeugd in Beweging, pp. 23-38.
 • Stegeman, H. (2001). CHESS- De Samenvatting. In zeven stappen naar betere jeugdsportplannen. Meppel/Arnhem: Edu'Actief/Jeugd in Beweging, 40 p.
 • Lucassen, J., Elling, A. en Stegeman, H. (2001). 'Wat willen we bereiken? De doelstellingen'. In: Duijvestein, P., Faber, K. en Stegeman, H. (red.). CHESS – Het Handboek. In zeven stappen naar betere jeugdsportplannen. Meppel/Arnhem: Edu'Actief/Jeugd in Beweging, pp. 105-114.
 • Stegeman, H. (2001). 'Belang van bewegingsonderwijs'. Richting/Sportgericht, 55, 52-58.
 • Stegeman, H. (2001). Naar een onderzoeksproject 'Kwaliteit van lichamelijke opvoeding'. Zeist: KVLO, 11 p.
 • Stegeman, H. (2001). Blijvend belang van bewegingsonderwijs. Landelijk Contact. Vaktijdschrift voor lokale Sport & Recreatie, 49, 9.

2002
 • Stegeman, H. (2002). Concept Beweegnorm. Arnhem: NISB, 36 p.
 • Stegeman, H. (2002). 'Kwaliteit van lichamelijke opvoeding'. W.J.H. Mulier Instituut start meerjarig onderzoeksprogramma. Lichamelijke Opvoeding, 90, 476-477.
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2002). 'Kwaliteitszorg in het onderwijs. Wat is het en waarom is het gewenst?' Lichamelijke Opvoeding, 90, 492-495.
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2002). 'Enkele kenmerken van kwaliteitsvolle lichamelijke opvoeding'. Lichamelijke Opvoeding, 90, 644-647.
 • Stegeman, H. (2002). 'Physical Education: the importance and the intention'. In: Verbessem, W. (ed.). Proceeding Book 1st EUPEA Symposium on Quality Physical Education. Sint Amandsberg/Ghent: PVLO.
2003
 • Stegeman, H. (2003). 'Naar een landelijke beweegnorm voor de jeugd. Kwalitatieve aanvulling op de 'Nederlandse Norm Gezond Bewegen''. Lichamelijke Opvoeding, 91, 78-81.
 • Stegeman, H. (2003). 'Physical education: the importance and the intention'. ICSSPE Bulletin. (Internationale Council of Sport Science and Physical education), www.icsspe.org.
 • Stegeman, H. (2003). 'Vijf jaar LO2 in havo en vwo. Keuzes, ervaringen en opvattingen van vaksecties LO'. Lichamelijke Opvoeding, 91, 467-469.
 • Stegeman, H. (2003). 'Leren bewegen kan niet overal'. Lichamelijke Opvoeding, 91, 526-627.
 • Stegeman, H. (2003). 'Einige Aspekte eines qualitativ hochwertigen Schulsports'. Sportunterricht, 52, 168-171.
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2003). 'Huidige kwaliteit en kwaliteitsimpulsen. Naar aanknopingspunten voor onderzoek'. Lichamelijke Opvoeding, 91, 624-628.
 • Stegeman, H. (2003). Concept Beweegnorm. Tweede herziene druk. Arnhem: NISB, 33p.

2004
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2004). 'Onderzoek naar de kwaliteit van lichamelijke opvoeding. Plannen voor de periode 2004-2006'. Lichamelijke Opvoeding, 92, 1, 25-30.
 • Stegeman, H. (2004). 'Entwicklungslinien des Sportunterrichts in den Niederlanden'. In: Naul, R., Volz, C. en Uhle, R. te (Hrsg.). Bericht zum Deutsch-Niederlandischen Schulsportsymposium. Velen: EAdS (Vol. 18 der Schriftenreihe der EAdS).
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2004). 'Mulier Instituut en ALO's werken samen aan onderzoek naar kwaliteit van Lichamelijke Opvoeding'. Lichamelijke Opvoeding, 92, 4-5.
 • Stegeman, H., Bax, H. en De Knop, P. (2004). 'Scholieren over lichamelijke opvoeding. Opvattingen en ervaringen van leerlingen in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs in Zuid-Nederland'. Lichamelijke Opvoeding, 92, 16-19.
 • Sniekers, J., Klein Lankhorst, G. en Stegeman, H. (2004). 'Kwaliteit op de werkvloer. Verslag van een pilotproject'. Lichamelijke Opvoeding, 92, 13-15.
 • Hoyng, J., Roques, C. en Stegeman, H. (2004). Sportief uit je BOL?! Onderzoek naar het sportgedrag en de sportbehoefte van MBO-leerlingen. Den Bosch/Arnhem: W.J.H. Mulier Instituut/NOC*NSF.
 • Timmers, E. en Stegeman, H. (2004). Beleid in bewegen. Naar ontwikkelend bewegingsonderwijs. Tweede geheel herziene druk. Haarlem: De Vrieseborch.
 • Stegeman, H. (2004). 'Gordijn en het bewegingsonderwijs op weg naar 2003'. In: Driel, G. van en Heij, P. (red.). Retrospectief respect. Gordijn Lezing 2003. Landsmeer: Publicatiefonds Werkgroep bewegingsonderwijs, -therapie en –recreatie, pp. 28-36.
 • Stegeman, H. (2004). Beweegnorm. Derde druk. Arnhem: NISB, 41 p.
 • Stegeman, H. (2004). 'Quality of Physical Education'. In: Jorgensen, P. en Vogensen, N. (red.). What's going on in the gym? Learning, Teaching and Research in Physical Education. Odense: University of South Denmark.
 • De Knop, P. en Stegeman, H. (2004). De kwaliteit van lichamelijke opvoeding. In: Bargeman, B., Breedveld, K. en Mommaas, H. (red.). De veranderende tijd: opstellen over tijd en vrije tijd. Tilburg: Universiteit van Tilburg.
 • Stegeman, H. (2004). 'Kwaliteit van Lichamelijke Opvoeding'. In: Kunnen, R. (red.). Sport in beweging. Transformatie, betekenis en kwaliteit. Nieuwegein: Arko Sports Media, pp. 95-109.
 • Janssens, J. Stegeman, H., De Bosscher, V., Theeboom, M. en Veldhoven, N. van (red.)(2004). Education through Sport. An Overview of Good Practices in Europe. Nieuwegein: Arko Sports Media, 259 p.
 • Stegeman, H. en Janssens, J. (2004). 'Part I: Introduction'. In: Janssens, J. Stegeman, H., De Bosscher, V., Theeboom, M. en Veldhoven, N. van (red.). Education through Sport. An Overview of Good Practices in Europe. Nieuwegein: Arko Sports Media, p. 13-32.
 • Janssens, J. en Stegeman, H. (2004). 'Part III: Epilogue'. In: Janssens, J. Stegeman, H., De Bosscher, V., Theeboom, M. en Veldhoven, N. van (red.)(2004). Education through Sport. An Overview of Good Practices in Europe. Nieuwegein: Arko Sports Media, p. 250- 259.

2005
 • Janssens, J. en Stegeman, H. (2005). 'Opvoeding door sport: handboek geeft overzicht van good practices in Europa'. Lichamelijke Opvoeding, 93, 4, 6-8.
 • Stegeman, H. (2005). 'Bewegen en gedragsbeïnvloeding in onderwijs en vrije tijd'. Lichamelijke Opvoeding, 93, 7, 6-9.
 • Jacobs, F., Luderus, A. en Stegeman, H. (2005). 'Het nieuwe leren; moeten het roer en het rooster om?' Lichamelijke Opvoeding, 93, 9-13.
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2005). 'Het Mulier-project. 'Kwaliteit van Lichamelijke Opvoeding'; de stand van zaken'. Lichamelijke Opvoeding, 93, 6.
 • Stegeman, H., Bax, H. en Roques, C. (2005). 'Gymleraren over hun vak; eerste resultaten van een enquête'. Lichamelijke Opvoeding, 93, 7-10.
 • Mossel, G. van en Stegeman, H. (2005). ''Vaksecties als spin in het web'; kenmerken van succesrijke docententeams LO en tevredenheid van leerlingen'. Lichamelijke Opvoeding, 93, 19-22.
 • Crum, B.J. en Stegeman, H. (2005). 'The State of Physical Education in The Netherlands'. In: Pühse, U. en Gerber, M. (red.). International comparison of physical education – concepts, problems, prospects. Oxford: Meyer & Meyer.
 • Stegeman, H. (2005). 'Wegen naar bewegen'. In: Bosscher, R. en Stegeman, H., Bewegen en gedragsbeïnvloeding. Lectorale redes. Zwolle: Windesheim.
 • Stegeman, H. en Mooij, C. (2005). 'Qualitätsentwicklungen im Niederländischen Schulsport'. In: Naul, R., Völz, C. en Uhle, R te. (Hrsg.). Bericht zum 3. Internationalen Schulsportsymposium. Velen: EAdS.
 • Stegeman, H. (2005). 'Naar elke dag sport en bewegen op school; vraagstellingen voor een brede analyse'. Den Bosch: Mulier Instituut.
 • Stegeman, H. (2005). 'Minister Van der Hoeven brengt bewegingsonderwijs in gevaar'. Lichamelijke Opvoeding, 93, 13, 50-51
 • Stegeman, H. en Klein-Lankhorst, G.W. (2005). 'Fachspezifisches Qualitätsmanagement'. In: Krieger, C. (Hrsg.). Zur Umgang mit Vielfalt. Hamburg: Czwalina Verlag.

2006
 • Bax, H., Stegeman, H. en Slotboom, M. (2006). 'Maatschappelijke organisaties over de kwaliteit van de lichamelijke opvoeding op school'. Lichamelijke Opvoeding, 94, 8, 32-36.
 • Brinke, G. ten, Deelstra, J. en Stegeman, H. (2006). Kansrijk LO2. Een onderzoek naar kwaliteit en groei van het examenvak LO2 in havo en vwo. Zwolle: Lectoraat Bewegen en gedragsbeïnvloeding, Christelijke Hogeschool Windesheim, 58 p.
 • Deelstra, J. en Stegeman, H. (2006). Leidraad Sport- en bewegingsstimulering. Zwolle: Lectoraat Bewegen en gedragsbeïnvloeding, Chr. Hogeschool Windesheim.
 • Driel, G. van, Koekoek, J.H. en Stegeman, H. (2006). 'Constructie van leertaken (2)'. Lichamelijke Opvoeding, 94, 14, 33-35.
 • Stegeman, H. en Klein-Lankhorst, G.W. (2006). 'Fachspezifisches Qualitätsmanagement'. In: Miethling, W.-D. en Krieger, C. (Hrsg.). Zum Umgang mit Vielfalt als sportpädagogische Herausforderung. Jahrestagung der dvs-Sektion Sportpädagogik vom 26-28 Mai in Kiel. Hamburg: Czwalina Verlag, pp. 125-131.
 • Stegeman, H. (2006). 'Het keuze-examenvak LO2 in havo/vwo én vmbo'. Lichamelijke Opvoeding, 94, 11, 6-9.
 • Stegeman, H. (2006). 'Sicherheits- und Gesundheitsförderung im Niederländischen Schulsport'. In: Uhle, R te. (Hrsg.)(2006). Sicherheits- und Gesundheitsförderung im Schulsport, p. 51-63. Bericht zum Internationale Fachtagung vom 09-10 Dezember 2005. Velen: EADS.

2007
 • Stegeman, H. (2007). 'Bewegingsonderwijs: belang, bedoeling en bevindingen'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 1, 6-9.
 • Stegeman, H. (2007). 'Beter deelnemen aan bewegingscultuur'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 2, 6-9.
 • Stegeman, H. (2007). 'Actuele thema's in het bewegingsonderwijs'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 6, 35-37.
 • Stegeman, H. (2007). 'Kwaliteit van Lichamelijke Opvoeding'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 9, 6-7.
 • Stegeman, H. en Breedveld, K. (2007). 'Nederlanders kijken terug op hun gymlessen'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 8, 6-9.
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2007). 'Het project 'Kwaliteit van LO': conclusies'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 12, 34-37.
 • Stegeman, H. (2007). 'Gymjuf of gewone juf?' In: Elling, A., Breedveld, K. en Meulen, R. van der (red.). Sport in het kort. Het Nationaal Sport Onderzoek, p. 18-19. Den Bosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.
 • Stegeman, H. (2007). 'Klant is geen koning'. In: Elling, A., Breedveld, K. en Meulen, R. van der (red.). Sport in het kort. Het Nationaal Sport Onderzoek, p. 50-51. Den Bosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.
 • Steenbergen, J. en Stegeman, H. (2007). 'Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsvorming (1)'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 7, 38-41.
 • Steenbergen, J. en Stegeman, H. (2007). 'Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsvorming (2)'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 9, 40-43.
 • Mossel, G. van en Stegeman, H. (2007). 'De samenwerking binnen de vaksectie en de kwaliteit van de lessen'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 9, 12-15.
 • Bax, H. Stegeman, H., Hoekman, R. en Slotboom, M. (2007). 'Aspecten van de kwaliteit van Lichamelijke Opvoeding'. Lichamelijke Opvoeding, 95, 12, 38-41.
 • Stegeman, H. (red.)(2007). Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen in het onderwijs. Den Bosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media, 355 p.
 • Stegeman, H. (2007). Effecten van sport en bewegen op school. Een literatuuronderzoek naar de relatie van fysieke activiteit met de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling. Den Bosch: W.J.H. Mulier Instituut, 30 p.
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2007). 'Onderzoek naar de kwaliteit van LO: inleiding'. In: Stegeman, H. (red.). Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen in het onderwijs, pp. 11-21. Den Bosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.
 • Stegeman, H., Bax, H., Hoekman, R. en Slotboom, M. (2007). 'Aspecten van de kwaliteit van LO'. In: Stegeman, H. (red.). Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen in het onderwijs, pp. 23-99. Den Bosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.
 • Mossel, G. van en Stegeman, H. (2007). 'Vaksecties LO en de ervaringen van hun leerlingen'. In: Stegeman, H. (red.)(2007). Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen in het onderwijs, pp. 163-237. Den Bosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.
 • Stegeman, H. en De Knop, P. (2007). 'Onderzoek naar de kwaliteit van LO: conclusies'. In: Stegeman, H. (red.)(2007). Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen in het onderwijs, pp. 283-302. Den Bosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.
 • Stegeman, H. (2007). 'Het vakconcept: bekwaam maken voor deelname aan bewegingscultuur'. In: Brouwer, B. (red.). Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, pp. 21-30.

2008
 • Stegeman, H. (2008). 'Bewegingsonderwijs: meer dan bewegen alleen?' Lichamelijke Opvoeding, 96, 3, 6-9.
 • Stegeman, H. en Hoekman, R. (2008). 'Meer ruimte voor onderzoek naar Lichamelijke Opvoeding'. Lichamelijke Opvoeding, 96, 7, 35-37.
 • Stegeman, H., Bosscher, R. en Steenbergen, J. (2008). 'Het lectoraat Bewegen en gedragsbeïnvloeding van de Hogeschool Windesheim'. Lichamelijke Opvoeding, 96, 9, 16-18.
 • Stegeman, H. (2008). 'Sport als haarlemmerolie?' Vrijetijdstudies, 26, 3, 5-6.
 • Herweijer, L. en Stegeman, H. (2008). 'Sport en onderwijs'. In: Breedveld, K. (red.). Rapportage Sport 2008. Den Haag: SCP.
 • Stegeman, H. (2008). Bewegingsonderwijs op waarde geschat. Afscheidsrede. Zwolle: Windesheim.

2009 tot heden
 • Stegeman, H. en Klein Lankhorst, G. (2009). Fachspezifisches Qualitatsmanagement. In: Hietzge, M. en Neuber, N. (Hrsg.). Schulinterne Evaluation. Impulse zur Selbstvergewisserung aus sportpadagogischer Perspektive. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, pp. 63-69.
 • Koekoek, J., Knoppers, A. en Stegeman, H. (2009). How Do Children Think They Learn Skills in Physical Education? Journal of Teaching in Physical Education, 28, 310-332.
 • Stegeman, H., Brouwer, B. en Mooij, C. (red.) (2011). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Tweede geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 336 p.
 • Stegeman, H., Brouwer, B. en Mooij, C. (2011). 'Lichamelijke Opvoeding: ontwikkeling en stand van zaken'. In: Stegeman, H., Brouwer, B. en Mooij, C. (red.) (2011). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Tweede geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, pp. 14-50.
 • Leijenhorst, M., Zandstra, B., Hilhorst, J. en Stegeman, H. (2012). Effecten van een groter en professioneler bewegingsaanbod op de basisschool. Pilotonderzoek naar de effecten van 3+2 aanbod op basisscholen. pdf bestand. Zeist: KVLO.
 • Driel, G. van, Kornet, A.J., Stegeman, H. & Tilborg, K. van (red.) (2012). Canon Lichamelijke Opvoeding. www.canonlo.nl
 • Stegeman, H. (2012). Correspondentieblad van de Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland – vakbladen voor leraren lichamelijke opvoeding. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: venster 1903.
 • Stegeman, H. (2012). ‘Naar een geïntegreerd beleid voor lichamelijke opvoeding en sport’ – De veranderde relatie tussen lichamelijke opvoeding en sport. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: venster 1986.
 • Stegeman, H. (2013). Bart Crum: Een leven lang op het hoogste niveau meegespeeld. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Stegeman, H. (2013). Bert Boetes: Een generatie lang voorvechter van LO en bewegen in het middelbaar beroepsonderwijs. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Driel, G. van & Stegeman, H. (2013). Oene Loopstra: Bevlogen pleiter voor verantwoord leren bewegen en voorzitter (1988-2001). www.canonlo.nl: biografieën.
 • Stegeman, H. (2014). Gym moet wel leuk zijn. Sportknowxl.nl 15 juli 2014 en Lichamelijke Opvoeding, 102, 6, 16-18.
 • Stegeman, H. (2014). Alweer een kwaliteitsimpuls voor gym op de basisschool? Sportknowhowxl.nl 16 september 2014.
 • Stegeman, H. (2014). Je kunt niet lezen en schrijven met de gymleraar. Sportknowhowxl.nl 18 november 2015 en Lichamelijke Opvoeding, 103, 2, 46-48.
 • Stegeman, H. (2015). Moet het bewegingsonderwijs ook op de schop? Sportknowhowxl.nl 17 maart 2015 en Lichamelijke Opvoeding, 103, 5.
 • Stegeman, H. (2015). Bewegingsonderwijs prominent op de Nationale Wetenschapsagenda. Sportknowhowxl.nl  26 mei 2015.
 • Stegeman, H. (2017). Er even tussenuit. Sportknowhowxl.nl  17 juli 2017.
 • Stegeman, Harry (2017). Langs de Nederrijn. Natuur en cultuur tussen Wageningen en Wijk bij Duurstede. Zeist: KNNV Uitgeverij, 296 p.
 • Stegeman, H. (2018). Baukje Zandstra: Creatieve beleidsmaker en innovatieve bestuurder. Canon Lichamelijke Opvoeding, www.canonlo.nl: biografieën.
 • Doodewaard, C. & Stegeman, H. (2018) (red.). 'Strooien met stukjes geluk' - Bijzondere verhalen uit het bewegingsonderwijs. Zeist: Jan Luiting Fonds, 92 p.
 • Stegeman, H. (2019). Lopen langs de Linge. Biografie van een 'rivier' met twee gezichten. Zeist: KNNV Uitgeverij, 216 p.