Venster

Literatuurverwijzingen

 • Bax, H. en Heuvel, A. van den (2005, 2008). Ethiek in beweging; bewegen en ethiek in onderwijs, sport en gezondheidssector. Assen: Van Gorcum, 2e en 3e druk.
 • Bax, H., Driel, G. van, Jansma, F. en Palen, H. van der (2010). Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding. Zeist: KVLO.
 • Brouwer, B., Aldershof, A., Bax, H., Berkel, M. van, Dokkum, G. van, Mulder, M.J. en Nienhuis, J. (2011). Human movement and sports in 2028. Een blik in de toekomst van lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs en sport op school. Enschede: SLO.
 • Crum, B.J. (1979). Opvattingen over de identiteit van het vak. In: De Lichamelijke Opvoeding, 340-349.
 • Crum, B.J. (1982). Over de gebruikswaarde van bewegingsonderwijs. In: NKS Sportcahier Bewegen op School en Wat daarna? (pp. 16-24). Den Bosch: NKS.
 • Crum, B.J. en Stegeman, H. (1986). 'Nadenken over bewegingsonderwijs – een vakdidactisch referentiekader'. In: Kemper, H.C.G., Crum, B.J., Stegeman, H. Tamboer, J.W.I., Gregoire, L., Rossum, J. van en Bruijn, C. de. Stilstaan bij bewegingsonderwijs. Theoretische achtergronden voor het werken in de basisschool. Leiden: Martinus Nijhoff.
 • Driel, G. van, Gugten, T. van der en Loopstra, O. (2004). Beroepscompetentieprofiel voor leraren lichamelijke Opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Faber, K. (1989). Bewegingsonderwijs op maat. Over de fundering en inrichting van het bewegingsonderwijs in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Baarn: Bekadidact.
 • Stegeman, H. (2000). Belang van bewegingsonderwijs, over legitimatie en algemene doelstellingen van het schoolvak lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Stegeman, H. (2007). 'Het vakconcept: bekwaam maken voor deelname aan bewegingscultuur'. In: Brouwer, B. (red.). Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, pp. 21-30.
 • Stegeman, H. (2008). Bewegingsonderwijs op waarde geschat. Afscheidsrede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als lector Bewegen en gedragsbeïnvloeding aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zwolle: Windesheim.
 • Stegeman, H. (red.)(2007). Naar beter bewegingsonderwijs. Over de kwaliteit van sport en bewegen op school. Den Bosch/Nieuwegein: W.J.H. Mulier Instituut/Arko Sports Media.