Venster

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen

 • O.K.W. (1943). Algemeene richtlijnen inzake de verhouding Rijksinspectie voor de lichamelijke opvoeding tot de sportbonden, 02-01-1943. Den Haag: Departement O.W.K.
 • O.K.W. (1943). Richtlijnen van den Gedelegeerde van de Rijksinspectie voor de Lichamelijke Opvoeding. Den Haag: Departement O.W.K.
 • Korpershoek, J.M.J. (1943). Openingsrede voor de 81e jaarlijkse algemeene ledenvergadering van de vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke opvoeding in Nederland, 27-04-1943, De Lichamelijke Oopvoeding nr. 11, 5 juni 1943 (laatste nr. in WO II).
 • Korpershoek, J.M.J. (1945). De tijd is gekomen dat.... De Lichamelijke Opvoeding nr. 12, september 1945 (eerste nr. na WO II).
 • KB. Rijksdienst voor de Lichamelijke opvoeding en Sport, 09-11-1945. Den Haag, Wilhelmina Koningin. De Lichamelijke Opvoeding, nr. 16, 20 december 1945.
 • Centrale directie Voorlichting (1976). Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis. Den Haag: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 304p.
 • Knippenberg, H. en Ham, W. van der (1994). Een bron van aanhoudende zorg, 75 jaar Ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en Wetenschappen. Assen: Van Gorcum, 928p.
 • Ditzhuyzen, R. van (1977). Onderwijs als opdracht, Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met het onderwijs in de periode 1798-1830. Den Haag: Staatsuitgeverij, 120p.
 • Elte, R. en Scholtes E. (2001). Uit de luwte. Over strategische veranderingen in en rond de onderwijsinspectie, 1990-2000. Den Haag: Inspectie van het Onderwijs,128 p.
 • Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke opvoeding in Nederland (1962). Honderd jaar lichamelijke opvoeding. 1962-1962. Gedenkboek van de Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Utrecht: Jan Luiting Fonds, 222 p.
 • Kramer, J.P. en Kugel, J. (1966). Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland. Utrecht: Jan Luiting Fonds, 123 p.
 • Swijtink,A.H. (1992). In de pas. Sport en lichamelijke opvoeding in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haarlem: De Vrieseborch, 430 p.
 • Swijtink, A.H. (1991). De lichamelijke opvoeding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lichamelijke Opvoeding, 1991, 12 p.
 • Timmers, E. (2009). De ontwikkeling van het (beter) bewegen en sport op school van 1970 tot 2010. Nieuwegein: Arko Sports Media,146 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2000). Sedimenten van sentimenten: 75 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg. Tilburg: Fontys Sporthogeschool. Deel 1: Status nascendi 1924-1956, 292 p.; Deel 2: Status renovandi 1956-1986, 337 p.; Deel 3: Status maturandi 1986-1999, 374 p.
Johannes Hendricus van der Palm.

Johannes Hendricus van der Palm

Erelid dr. CJ Vinkesteyn, inspecteur der gymnasia van 1908-1931.

Inspecteur Vinkesteyn

Klaas Rijsdorp, gemeentelijk inspecteur Den Haag.

Klaas Rijsdorp, gemeentelijk inspecteur Den Haag