Venster

Eindtermenadviezen

Voor de basisvorming voortgezet onderwijs omvat het advies in totaal 136 concreet omschreven eindtermen en voor het basisonderwijs 42 eindtermen.
De vakontwikkelgroep voor het voortgezet onderwijs bestond uit: R. Westerhof (voorzitter), O. Engels, later C. Mooij (SLO, secretaris), C. Biesterbosch, B. Blikman, K. Gorter (waarnemer namens de uitgevers), G.W. van der Gugten , C. Leyten en #37 O. Loopstra.
Deze vakontwikkelgroep gaat voortvarend aan het werk en levert in januari 1989 een ‘Advies over de voorlopige eindtermen basisvorming in het voortgezet onderwijs’. Dit ontwerp heeft voor de volle honderd procent betrekking op de 360 uur die in het wetsontwerp over de invoering van de basisvorming aan lichamelijke oefening zijn toebedeeld. De vakontwikkelgroep geeft in haar advies aan dat zij een voorkeur heeft voor de naam ‘lichamelijke opvoeding’ boven de wettelijke tem ‘lichamelijke oefening’.
De adviezen over de voorlopige eindtermen basisonderwijs worden samengesteld door de SLO. De vakmedewerkers van SLO vormen de auteursgroep voor de vak- en vormingsgebieden van het basisonderwijs. Voor lichamelijke oefening is C. Mooij auteur, die werd bijgestaan door advies- en resonansgroepen, waaronder de commissie ‘Veldadvisering leerplanontwikkeling’ (VALO). Het advies voor het basisonderwijs werd in januari 1989 gepubliceerd.
Truus van der Gugten was lid van de vakontwikkelgroep voor het voortgezet onderwijs.

Truus van der Gugten