Venster

Bibliografie J.M.J. Korpershoek (6 juli 1884 -2 februari 1967)

Voor wie het werk van Korpershoek een beetje overziet, is het bijna onvoorstelbaar hoe iemand zoveel energie, strategie en daadkracht kan opbrengen om naast een werkkring en bestuursactiviteiten nog zoveel publicaties het licht heeft doen zien en dat allemaal zonder elektronische schrijfmachine of kopieerapparaat. Daarnaast is het is bekend dat Korpershoek zijn eigen werk voor publicatie nog talloze malen verbeterde en corrigeerde en ook na zijn pensionering nog een ongekende studie- en publicatiedrift had.

 • Doel en plaats der lichamelijke opvoeding onder de huidige cultuuromstandigheden; biologisch-pedagogische beschouwingen (Deel II van: De Lichamelijke Opvoeding in de laatste drie eeuwen).
 • Een beter standpunt inzake de lichamelijke opvoeding in de lagere scholen (Jan Luiting Fonds).
 • De noodzakelijkheid van vakonderwijs in de lichamelijke opvoeding in de scholen voor lager- en uitgebreid lager onderwijs (Jan Luiting Fonds).
 • Alcohol en Sport (Rotterdam: Nijgh en Van Ditmar)
 • Lichamelijke en geestelijke structuur- en functie-typen III de lichaamsoefeningen (Jan Luiting Fonds).
 • 'Gymnasium en lichamelijke opvoeding' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • De realisatie der lichamelijke opvoeding.
 • Gymnastiek: Vorming en ontspanning in enen!
 • Het houdingsprobleem in de lichamelijke opvoeding.
 • 'De worsteling van Hebert met het spel' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Codificatie en ontplooiing van het Oostenrijkse schoolturnen' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • Het houdingsprobleem in de lichamelijke opvoeding (Jan Luiting Fonds).
 • Het verdrinkingsgevaar bij het zwemmen (Jan Luiting Fonds).
 • 'Concept programma voor de examens middelbaar onderwijs in de gymnastiek' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'De betekenis van de lichamelijke opvoeding en haar toepassing in de scholen voor lager onderwijs' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Eisen en richtlijnen voor de lichamelijke opvoeding in de ulo-scholen' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Het begrip bewegingsopdracht in de Oostenrijkse schoolgymnastiek' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Een oud probleem opnieuw aan de orde gesteld. Lichaamsoefeningen en zwemmen na de maaltijd' (in samenwerking met dr. J. Siekenbeek van Heukelom. Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Lichamelijke opvoeding en zedelijke vorming' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'De hydrocutie' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Over inzicht en werkelijkheid. Divergerende lijnen in de ontwikkeling del' lichamelijke opvoeding' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Veranderingen in de Zweedse gymnastiek' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'De strijdvraag: Nederlandse, Duitse of Zweedse gymnastiek' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'De invloed van armhoudingen en armbewegingen op de omvang der ademhalingsbewegingen' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Pedagogische vergelijking van het Zweedse en Duitse stelsel van gymnastiek' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
 • 'Wat wij deden en doen' (Overdruk uit: De Lichamelijke Opvoeding).
Voorzitter (1929-1962) J.M.J. Korpershoek.

Voorzitter J.M.J. Korpershoek

Voorkant van het boek van J.P. Kramer over het werk van Korpershoek.

Voorkant ‘Keur uit het werk’