Venster

Bibliografie en (neven)functies van Klaas Rijsdorp

 • Over echt en onecht bewegen. Rotterdam, 1948.
 • De betekenis van de sport in de Indonesische maatschappij. Indonesia, 1948.
 • De lichamelijke opvoeding als probleem. Den Haag, 1949.
 • Cijfers en feiten inzake lichamelijke opvoeding. Uit het werk van J.M.J. Korpershoek. Groningen, 1952.
 • Over training - Het oefenmoment in de sport. Groningen, 1952.
 • Grondslagen van de lichamelijke opvoeding (Verzamelde opstellen Deel III). Den Haag, z.j.
 • De lichamelijke opvoeding van het afwijkende kind I en II (1956; 1957). In: De lichamelijke opvoeding, 44e  nr. 23, p. 487-490 ; 45e  nr. 1, p. 4-10.
 • Het bewegingsverhaal in de kleutergymnastiek I en II   (1957). In: De lichamelijke opvoeding, 45e  nr. 8, p. 165-169; nr. 9, p. 195-197.
 • Sport in de jeugdorganisatie, Stichting Spel en Sport. Amsterdam, 1961.
 • Antropologische motieven in de lichamelijke opvoeding, in: Gedenkboek Honderd Jaar Lichamelijke Opvoeding. Utrecht, 1962.
 • ‘Het team in de sportwereld’, in: Dux, 1962.
 • De tweede weg in de sport, Stichting Ruimte voor de Jeugd. Rotterdam, 1965.
 • Recreatieve sport, Stichting Ruimte voor de Jeugd. Rotterdam, 1965.
 • Vormingsactiviteiten in de recreatieproblematiek, Openluchtrecreatienummer, Commentaar, 1967.
 • Le mouvement situé, F.F.G.E.G.V. Parijs, 1967.
 • Leiding geven, Handboek voor de oefenmeester. KNVB, 1968.
 • Het verband tussen cultuur en lichamelijke Opvoeding en Sport. Utrecht, 1969.
 • Das Abgebot des Lehrstoffes in einer sich ändernder Welt. In: Leibesübungen in der technokratischen Welt von Morgen. Wenen, 1969.
 • Sport. Utrecht, 1969.
 • Sport als impuls en ontmoetingsveld, 1970.
 • Wege einer ästhetischen Erziehung in der Leibeserziehung im Jugendalter. In: Die Leibesübungen im Pubertätsalter. Wenen, 1971.
 • De jeugdsportleider zijn taak en zijn plaats. KNVB-jeugdserie, 1971.
 • Jeugdsport en Karaktervorming. KNVB-jeugdserie, 1971.
 • Gymnologie. Utrecht, 1971.
 • Sport en maatschappij. Een confrontatie van de sport met maatschappelijke vragen. Alphen aan den Rijn, 1973.
 • Kort bestek van de bewegingsactivering. Tilburg, 1975.
 • De relatieproblematiek in de bewegingsactivering. In: De jubileumuitgave van St. Thomas van Aquino, De zwakzinnige in beweging. Tilburg, 1975.
 • Het ruimte-interieur. In: Het gedenkboek voor C. C. F. Gordijn, Bewegen is leven. Baarn, 1975.
 • ‘Das motorische Feld des schwachsinnigen Kindes’. In: Het gedenkboek voor H. Groll, Forschen, Lehren, Handeln. Wenen, 1976.
 • De motoriek van de zwakzinnige. Het bewegingsagogische veld in de zwakzinnigenzorg. Lochem, 1977.

Met andere schrijvers

 • Rijsdorp, K. en Kramer, J.P. (z.j.), De ontwikkeling van de stelsels van lichamelijke opvoeding (Verzamelde opstellen Deel I), Den Haag.
 • Hedendaagse lichamelijke opvoeding (Verzamelde opstellen Deel II)(z.j.), Den Haag.
 • Rijsdorp, K., Gelderen, S. van en Kupers, E. (1964), Lichamelijke Opvoeding, en sport. Alphen aan den Rijn.
 • Rijsdorp, K. en Harthoorn, J.A. (1975), Een proeve van een relatieprofiel ten behoeve van de bewegingsactiviteiten bij dieper zwakzinnigen, in: De jubileumuitgave van St. Thomas van Aquino, Tilburg.
 • Rijsdorp, K. en Melief, J.W.J. (1975), Een strategie in de bewegingsactivering. De therapeutische- en activeringsmomenten in de bewegingsagogie, in: De jubileumuitgave van St. Thomas van Aquino, Tilburg.
 • Rijsdorp, K., et al. (1980), Meer bewegen voor ouderen, Een theoretische en praktische handleiding. Nijmegen.

Functies

 • Leraar Lichamelijke Oefening aan het LO, ULO, LNO, MNO, VHO en de Kweekschool.
 • Praktijk heilgymnastiek en massage.
 • Leraar Staatsinrichting aan een H.B.S.
 • Docent aan een opleidingsinstituut voor staatsinrichting MO (staatkundige geschiedenis en grondwet).
 • Lector aan de Universiteit van Indonesië (theorie en didactiek van de lichamelijke opvoeding).
 • Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs te Den Haag.
 • Rector aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding met als doceervakken: Pedagogiek, psychologie en speciale theorie van de lichamelijke opvoeding.
 • Docent aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek te Amsterdam (Kleutergymnastiek, historische en systematische pedagogiek). Leeropdracht Koninklijk Instituut voor de Marine (Gymnologie).
 • Bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in de wetenschap van de lichamelijke opvoeding.
 • Directeur van het Gymnologische Instituut te Utrecht.

Nevenfuncties

 • Secretaris Landelijk Bureau van Gemeentelijke Inspecteurs van het Onderwijs in Nederland.
 • Voorzitter van de Raad voor de Jeugdverzorging.
 • Voorzitter van de Raad voor Opleiding en Research in de Sport.
 • International President International Council on Health, Physical Education and Recreation.
 • Verschillende functies in sportbonden, jeugdwerk en internationale werkgroepen.
 • Voorzitter Internationale Arbeitsgruppe für Zeitgemässe Leibeserziehung.
 • Algemeen coördinator ICHPER - Special Interest Area for Handicappeds.
 • Voorzitter Advies Commissie Leerplanontwikkeling Lichamelijke Oefening.
 • Lid van de Raad van  Bestuur Stichting Centrale Opleidingsscholen voor Aangesloten Instituten (COSA-opleidingen verpleegkundigen zwakzinnigenzorg).
 • Voorzitter van de Centrale Examencommissie Lichamelijke Oefening.
 • Voorzitter N.F.B., commissie Meer Bewegen voor Ouderen.
 • Lid van het Bestuur van het Jan Luiting Fonds.
 • Lid van het Bestuur Mgr. Boyman Fonds.
 • Honorary President International Council on Health, Physical Education and Recreation.
 • Fellow American Academy of Physical Education.
 • Erelid Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding.
 • Erelid Katholieke Vereniging van Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding, St. Thomas van Aquino.
 • Erelid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie.
 • Enige functies in sportbonden e.d.

 

N.B. Bovenstaande bibliografie en (neven)functies zijn overgenomen uit het artikel van: Lommen, N. (1979-1980). ‘Professor Dr. K. Rijsdorp’, in: Nauta, H.J. en Vlasblom, J. (red.). Lichamelijke opvoeding in perspectief. Utrecht/Lochem: Gymnologisch Instituut/De Tijdstroom,), p. 317-337. Hoewel ernaar gestreefd is, mag niet worden aangenomen dat bovenstaande bibliografie en (neven)functies geheel compleet is.

Klaas Rijsdorp (1911-1990).

Klaas Rijsdorp (1911-1990)

Cover publieksuitgave proefschrift.

Cover publieksuitgave proefschrift

Klaas Rijsdorp in toga.

Klaas Rijsdorp in toga

Twee coryfeeën, Peter Kramer en Klaas Rijsdorp (re), bij het 125-jarig bestaan in 1987.

Twee coryfeeën, Peter Kramer (li) en Klaas Rijsdorp (1987)

Omslag boek over het terrein van ‘zijn’ wetenschap.

Het domein van Rijsdorp

Klaas Rijsdorp (li) in gesprek met Carl Gordijn.

Klaas Rijsdorp (li) en Carl Gordijn

Afscheid Gymnologisch Instituut (7-9-1979). Links H.F. Pijning.

Afscheidscollege 1979