Canonlo

Examenprogramma LO2 vmbo

(Venster: Mogelijkheden tot verdieping in het voortgezet onderwijs)

Net als voor de andere examenvakken zijn de eindtermen geglobaliseerd. Er zijn nu dertien eindtermen:

 

 

BB

KB

GL/TL

LO1/K/1

Oriëntatie op leren en werken

 

 

 

 •  

De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan, vrijwilligerswerk en in de maatschappij verwoorden.

 

 

X

LO2/K/2

Basisvaardigheden

 

 

 

 •  

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.

 

 

X

LO2/K/3

Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding

 

 

 

 •  

De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals:

 • kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen;
 • regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden;
 • in bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en verlies;
 • verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen bewegingssituaties;
 • oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport;
 • kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden.

 

 

X

LO2/K/4

Spel

 

 

 

 •  

De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/5

Turnen

 

 

 

 •  

De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/6

Bewegen op muziek

 

 

 

 •  

De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/7

Atletiek

 

 

 

7.

De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/8

Zelfverdediging

 

 

 

8.

De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/9

Actuele bewegingsactiviteiten

 

 

 

9.

De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren.

 

 

X

LO2/K/10

Bewegen regelen

 

 

 

10.

De kandidaat kan alleen of samen met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als beweger is betrokken.

 

 

X

LO2/K/11

Bewegen en samenleving en gezondheid

 

 

 

11.

De kandidaat kan verschillende betekenissen van bewegen en sport aangeven in de samenleving en ook de meer persoonlijke waarde en motieven voor deelname.

 

 

X

12.

De kandidaat kan:

 • deelnemen aan een trainings- en fitnessprogramma;
 • de betekenis van bewegen en sport aangeven voor de gezondheid in ruime zin;
 • eerste hulp verlenen bij eenvoudige blessures;
 • afspraken maken die de veiligheid bevorderen.

 

 

 

LO2/K/12

Beroepspraktijkvorming

 

 

 

13.

De kandidaat kan zich oriënteren op beroep of vrijwilligerswerk door het vervullen van (regel)taken in het werkveld van sport en bewegen.

 

 

X

De GL en TL kan LO2 worden aangeboden als regulier examenvak.
Binnen de BB en KB kan LO2 worden aangeboden als extra vak.