Canonlo

Examenprogramma LO2 vmbo

(Venster: Mogelijkheden tot verdieping in het voortgezet onderwijs)

Net als voor de andere examenvakken zijn de eindtermen geglobaliseerd. Er zijn nu dertien eindtermen:

 

 

BB

KB

GL/TL

LO1/K/1

Oriëntatie op leren en werken

 

 

 

 •  

De kandidaat kan het belang van bewegen en sport binnen de eigen loopbaan, vrijwilligerswerk en in de maatschappij verwoorden.

 

 

X

LO2/K/2

Basisvaardigheden

 

 

 

 •  

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.

 

 

X

LO2/K/3

Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding

 

 

 

 •  

De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in bewegen en sport, zoals:

 • kunnen omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en anderen;
 • regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op gang te kunnen brengen en houden;
 • in bewegingssituaties kunnen omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en verlies;
 • verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses, culturele achtergronden en geslacht hanteren binnen bewegingssituaties;
 • oriënteren op de eigen sportloopbaan en eigen voorkeuren aangeven ten aanzien van bewegen en sport;
 • kritisch reflecteren op opgedane ervaringen in relatie tot eigen wensen, motieven en mogelijkheden.

 

 

X

LO2/K/4

Spel

 

 

 

 •  

De kandidaat kan samen met anderen minimaal één doelspel, twee terugslagspelen, één honkloopspel en diverse tikspelen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/5

Turnen

 

 

 

 •  

De kandidaat kan alleen en samen met anderen twee verschillende vormen van turnen uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/6

Bewegen op muziek

 

 

 

 •  

De kandidaat kan twee vormen van bewegen op muziek uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/7

Atletiek

 

 

 

7.

De kandidaat kan alleen en samen met anderen minimaal één loop-, één spring en één werponderdeel uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/8

Zelfverdediging

 

 

 

8.

De kandidaat kan samen met anderen één vorm van zelfverdediging uitvoeren, waarbij het gaat om verdieping ten opzichte van LO1.

 

 

X

LO2/K/9

Actuele bewegingsactiviteiten

 

 

 

9.

De kandidaat kan alleen of samen met anderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren.

 

 

X

LO2/K/10

Bewegen regelen

 

 

 

10.

De kandidaat kan alleen of samen met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één regelende rol uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als beweger is betrokken.

 

 

X

LO2/K/11

Bewegen en samenleving en gezondheid

 

 

 

11.

De kandidaat kan verschillende betekenissen van bewegen en sport aangeven in de samenleving en ook de meer persoonlijke waarde en motieven voor deelname.

 

 

X

12.

De kandidaat kan:

 • deelnemen aan een trainings- en fitnessprogramma;
 • de betekenis van bewegen en sport aangeven voor de gezondheid in ruime zin;
 • eerste hulp verlenen bij eenvoudige blessures;
 • afspraken maken die de veiligheid bevorderen.

 

 

 

LO2/K/12

Beroepspraktijkvorming

 

 

 

13.

De kandidaat kan zich oriënteren op beroep of vrijwilligerswerk door het vervullen van (regel)taken in het werkveld van sport en bewegen.

 

 

X

Binnen de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo kan LO2 worden aangeboden als regulier examenvak.
Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) kan LO2 worden aangeboden als extra vak.