Canonlo

Literatuurverwijzingen

(Venster: KVLO-voorzitter (1962-1988) J.P. Kramer en anderen publiceren over de geschiedenis van de lichamelijke opvoeding)

 • Anon (1937). Na vijfenzeventig jaar. Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van de Vereeniging van Leeraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding in Nederland. Den Haag: Jan Luiting Fonds (nr. 12).
 • Bakker, M.C. en Rijsdorp, K. (red.)(1962). Honderd jaar lichamelijke opvoeding 1862-1962. Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Bottenburg, M. (1998). 'Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis'. Theoretische Geschiedenis, jrg. 25, nr. 1, p. 12-24.
 • Crum, B.J. (1978). Aan sport gerelateerd bewegingsonderwijs; in het spanningsveld van aanpassing en kritiek. Haarlem: De Vrieseborch.
 • Crum, B.J. en Donkers, B. (1989). Bewegingsonderwijs in verandering. Vakdidactische trends en leerplanontwikkeling (1975-1989). Baarn: Bekadidakt.
 • Crum, B.J. (1992). Over de versporting van de samenleving. Haarlem: de Vrieseborgh.
 • Derks, M. (2000). Bezield Bewegen. 50 jaar Thomas van Aquino, katholieke vereniging van docenten lichamelijke opvoeding (1950-2000). Zeist: Jan Luitingfonds, 221 p.
 • D'Hoker, M. en Tolleneer, J. (1995). Het vergeten lichaam: geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in België en Nederland. Leuven/Apeldoorn: Garant, 132 p.
 • D'Hoker, M., Renson, R. en Tolleneer, J. (red.)(1994). Voor lichaam en geest: katholieken, lichamelijke opvoeding en sport in de 19de en 20ste eeuw. Leuven: University Press, 293p.
 • Essen, M. van (1999). Gender in beweging. Pedagogiek en sekse in de lichamelijke opvoeding van de twintigste eeuw. Groningen: R.U.G.
 • Heer, W. de (1970). Jeugdsport in Nederland. Zeist: Jan Luitingfonds,
 • Heer, W. de (2000). Sportbeleidsontwikkeling 1945-2000/2001. Haarlem: De Vrieseborgh..
 • Kramer, J.P. en Schagen, K.H. van (1964). Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding, deel 1. Den Haag: Nijgh & Van Ditmar.
 • Kramer, J.P. en Schagen, K.H. van (1967). Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding deel 2. Den Haag: Nijgh & Van Ditmar. 1967.
 • Kramer, J.P. en Kugel, J. (1962). Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland. Haarlem: Jan Luiting Fonds.
 • Kramer, J.P. (1960). Adolf Spiesz: het leven en werken van de grondlegger van de schoolgymnastiek. Zeist: Vereniging van Leraren en onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding.
 • Kramer, J.P. en Lommen, N. (1987). Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in Nederland. Zeist: Jan Luiting Fonds. 284 p.
 • Kramer, J.P. en Rijsdorp, K. (1971). Hedendaagse Lichamelijke Opvoeding. Den Haag: Nijgh & Van Ditmar.
 • Kramer, J.P. en Rijsdorp, K. (1967). De ontwikkeling van de stelsels lichamelijke opvoeding (deel 1). Den Haag: Nijgh & Van Ditmar.
 • Kramer, J.P. en Rijsdorp, K. (1968). De ontwikkeling van de stelsels lichamelijke opvoeding (deel 2). Den Haag: Nijgh & Van Ditmar.
 • Kugel, J. (1977). Geschiedenis van de gymnastiek. Haarlem: De Vrieseborch, 256 p.
 • Lommen, N. (1985). Afscheid Kramer. Lichamelijke Opvoeding, 73e, 18, p. 698-699.
 • Loopstra, O. (1983). Over bewegen en bewegingsonderwijs. Baarn: Bekadidact.
 • Renson, R. (2004). 'Sportgeschiedenis in de lage en minder lage landen'. In: Breuker, P. en Joustra, W. (red.). Sporthistorie: tussen feit en mythe. Utrecht: Kok ten Have.
 • Retera S.J.J. (2007). De historische ontwikkeling van de schoolgymnastiek in relatie tot de verenigingsgymnastiek. De Lichamelijke opvoeding, 95, 4.
 • Rijsdorp, K. (1947). De lichamelijke opvoeding der schoolvrije jeugd. Meegestuurd als KVLO bonusnummer LO bij De Lichamelijke Opvoeding van 1917, nr. 2
 • Schagen, K. van. Historisch overzicht van de lichamelijke opvoeding in het geheel van de opvoeding. Drie delen: de oudheid (1938); middeleeuwen en renaissance (1939); 17e en 18e eeuw (1947). Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar.
 • J. Steendijk-Kuypers (1935) Medische en culturele aspecten van vrouwen in de sport, gezien in het kader van de sporthistorie 1880 – 1928. Uitgave Jan Luitingfonds
 • Stegeman, H., Mooij, C. en Loopstra, O. (2011). 'Lichamelijke opvoeding: ontwikkeling en stand van zaken'. In: Stegeman, H., Brouwer, B. en Mooij, C. (red.). Onderwijs in bewegen. Basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school. Tweede druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Stegeman, H. (2000). Belang van bewegingsonderwijs. Over legitimatie en algemene doelstellingen van het schoolvak lichamelijke opvoeding. Zeist: Jan Luiting Fonds.
 • Swijtink, A. (1992). In de pas; sport en lichamelijke opvoeding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haarlem: De Vrieseborch, 430 p.
 • Timmers, E. (2009). De ontwikkeling van het (beter) leren bewegen en sporten op school (van 1970 tot 2010). Nieuwegein: Arko Sports Media, 146 p.
 • Tilborg, C.G.A.T. van (2000). Sedimenten van sentimenten: 75 jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg. Tilburg: Fontys Sporthogeschool. Deel 1: Status nascendi 1924-1956, 292 p.; Deel 2: Status renovandi 1956-1986, 337 p.; Deel 3: Status maturandi 1986-1999, 374 p.