Biografieën

Literatuur, websites en overige bronnen

Literatuurverwijzingen
 • Brand G.J.W. (1947). Onze tournee door België. Rotterdam: KNGV,  72 p.
 • De Regelingscommissie voor de gymnaestrada (1953). Gymnaestrada Rotterdam 1953. Rotterdam: De Arbeiderspers, (geen paginering).
 • Jong, de (1950). Vergaderingen van de F.I.G. Dames t.c. schrapt ringen zwaaien van internationaal programma. In: Het Turnblad, 29e, nr. 17, p. 155.
 • Korpershoek, J.M.J. (1949). De tweede Lingiade. Hoe zij was, wat zij leerde en wat zij betekent. In: De Lichamelijke Opvoeding, 37e , No. 18, p. 376-387.
 • Kosáková, Z. (1994). Všesokolské slety 1882–1948. Praha: Orbis, 48 p.
 • Most, J van der. (1950). Turncostuum voor dames en meisjes bij komende turnfeesten. Het Turnblad, 29e, nr. 25, p.231.
 • Rijsdorp, K. (1976). Jeanne van der Most-Leyerweert. De Lichamelijke Opvoeding, 64e, nr. 16, p. 524.
 • Rijsdorp, K. (1977). In memoriam Jeanne Van der Most-Leijerweert. De Lichamelijke Opvoeding, 65e, nr. 13, p. 434.
 • Sommer, J.H.F. (1950). Eerste F.I.G.-demonstraties in 1953 in Nederland. In: Het Turnblad, 29e, nr. 19, p. 171.
 • Sommer, J.H.F. (1977). Adriana Jacoba Frederika van der Most-Leyerweert. In: De Lichamelijke Opvoeding, 65e, nr. 13, p. 435.
 • Visser, E.P. de & Versteeg C.J. (1917). Plastische gymnastiek. Rotterdam: Dames-gymnastiek-vereniging ‘Aspasia’ (drukwerk: Van Sijn & zonen) 3p. en XII afbeeldingen.
 • Zwaaf, W. (1948). De Sokolfeesten te Praag. In: Het Turnblad, 27e, nr. 18, p. 168-172.

Gebruikte websites
 • www.delpher.nl : een door de Koninklijke Bibliotheek ontwikkelde website  die toegang biedt tot (oude) Nederlandse tijdschriften, boeken en kranten. Gebruikt zijn artikelen en berichten uit o.a. Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Maasbode, Sociaal-Democratisch Dagblad, De Leeuwarder Courant, Het Vrije Volk, De Telegraaf; Het Vaderland, De Waarheid, De Vrije Pers, Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van Friesland.

Overige bronnen
 • Archief KVLO onder AS (Aspasia), LI (Lingiade) en M (van der Most-Leijerweert).
 • Gesprekken met en informatie van familie van Van der Most: zoon Frits, schoondochter Dorine en kleindochter Amber van Der Most.
 • Gesprekken en mailwisseling met Tannie van Rossen- Peute, lid van de keurgroep van Aspasia.
 • Gesprek met Lenie Lens-Gerrietsen, 5x kampioen van Nederland en Olympisch turnster in Londen (1948) en Helsinki (1952). 
 • Berg, J.F van den; Jelles Joh. met medewerking van J. v.d. Most (1950). Practijk (8 deeltjes met 1 vel muziekbijlage). Driebergen: De Jong, 44 p. (I1); 42 p. (I2); 39 p. (I3); 40 p. (I4); 42 p. (I5); 40 p. (I6); 40 p. (I6);: 40 p. (I7); 40 p. (I8).
 • Verslag van een interview met Jeanne van der Most in het Dordtsche Nieuwblad van 8 October 1947.
De 14 jarige (geb. 25-10-2004) achterkleindochter van Jeanne van der Most (Foto: Eveline Jansze).

Achterkleindochter Madelon van der Heijden