Biografieën

Protocol Bewegingsonderwijs

1950 - Verdiepingen Biografieën Vensters Pop-ups
    ? * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. * Line 1, Column 3 Extra non-whitespace after JSON value.
    ? * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. * Line 1, Column 3 Extra non-whitespace after JSON value.
    ? * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. * Line 1, Column 3 Extra non-whitespace after JSON value.
    ? * Line 1, Column 1 Syntax error: value, object or array expected. * Line 1, Column 3 Extra non-whitespace after JSON value.
Dit protocol is, mede op verzoek van de Tweede Kamer, in 2007 ontwikkeld door de besturenorganisaties. Het was een handreiking aan de schoolbesturen in het primair onderwijs om vorm te geven aan kwalitatief goed en veilig bewegingsonderwijs binnen de bestaande regelgeving. Het protocol gaf tevens aan hoe en wanneer diverse professionals, zoals groepsleraren met een brede bevoegdheid, groepsleraren met een smalle bevoegdheid, de hbo-opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding en mensen met een MBO-opleiding Sport en Bewegen verantwoord en conform hun bevoegdheid ingezet konden worden binnen het curriculum. Het protocol is totstandgekomen na overleg met de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO, Zandstra) en vertegenwoordigers van de pedagogische academies, de MBO-instellingen en Academies voor Lichamelijke Opvoeding (ALO’s). Het is uitgegeven als een digitaal instrument met een doorklik naar onderliggende verdiepende teksten. Het pdf bestand is nog in te zien via https://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2013/06/Protocol_bewegingsonderwijs.pdf.