Biografieën

Literatuurverwijzingen

 • Berkhoff, H. (1978). Dick Schmüll door NSF onderscheiden. De Lichamelijke Opvoeding, 66e, nr. 19, p. 602-603.
 • Klokkemeijer, J. (1980). Dick Schmüll: De SUPER-nestor. Play Off / Basketball, 1e, nr. 1 (dec. 1980), p. 36-37. N.B. : Dit nummer was het eerste van de samenwerking tussen twee toen bestaande bladen. Per abuis nummerde de huisdrukker echter door, waardoor op de cover onjuist staat vermeld: 4e jaargang, nr. 6.
 • Korpershoek, J.M.J. (1953). Afscheid van Collega D. Schmull als directeur van de AMVJ. De Lichamelijke Opvoeding, 41e, nr. 16, p. 305-306.
 • Kaandorp, F.L. en Van Tilborg, C.G.A.T. (2015). Het NILO: Nederlandsch Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. De Lichamelijke Opvoeding, 103e, nr. 1, p. 34-36; nr.2, p. 44-45; nr. 3, 40-41.
 • Kramer, J.P. (1990). Dick Schmüll 1908 – 1990. Bij het overlijden van een erelid van de KVLO. De Lichamelijke Opvoeding, 78e, nr. 11, p. 502-503.
 • Linde, M. van der. (2003) Het visioen van Eijkman: Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945. Hilversum: Verloren, 457 p.
 • Lommen, N. (1978). D.H. Schmüll 7 x 10 jaar. De Lichamelijke Opvoeding, 66e, nr. 16, p. 507; p. 525-578; p. 602-603.
 • Mast, C. (1997). Hoppa! 50 jaar volleybal in Nederland. Amsterdam: Windroos, 160 p.
 • Suer, F. (1962). Nederlandse Volleybal Bond 1947-1962. Amsterdam: s.n., 80 p.
Gebruikte websites
 • www.amvj.nl : over de AMVJ;
 • www.amvj.nl/docs/geschiedenis-AMVJ.pdf : beknopte geschiedenis van de AMVJ;
 • www.amvj-basketball.nl/amvjgeschiedenis/ : over AMVJ-basketbal;
 • www.delpher.nl : een door de Koninklijke Bibliotheek ontwikkelde website die toegang biedt tot (oude) Nederlandse tijdschriften, boeken en kranten (o.a. De Leeuwarder Courant, Het vrije Volk, Het Algemeen Handelsblad, De Telegraaf; De Waarheid, Het Godsdienstig-Staatkundig Dagblad).
 • www.nevobo.nl : de Nederlandse Volleybalbond;
 • www.oranjebasketball.com/historie : de geschiedenis van Oranje basketbal;
 • http://springfield.edu/where-basketball-was-invented-the-birthplace-of-basketball
 • www.volaren.nl: de vereniging van oud- volleybalinternationals;
 • www.ymca.int/ : de International – World Alliance of YMCAs;
 • http://www.ibasketball.nl/flashback-van-militaire-sportschool-tot-nederlandse-basketballbond/ : het ontstaan van basketbal in Nederland.
 • http://j-dus.com : cijfers en feiten over basketbal in Nederland
Andere bronnen
 • Archief van Albertine en Rik Schmüll.
 • Gesprekken/mailwisseling met Jacob Bergsma, Lex van Drooge, Henk Blok, Jan Jiskoot, Max Koops, Chris Mast, Hidde van der Ploeg, Riet Pronk-van den Heuvel, Frits Suer.
 • Tijdschriften:
  • De Lichamelijke Opvoeding: 1946 (34e), nr. 22, p. 346-347; 1947 (35e), nr. 4, p. 82-84;
  • Richting: 1946/1947 (1e), nr. 4, p. 32.

Schmüll en 2e echtgenote Katrien de Vries Lentsch.

Bij het afscheid van Piet Alkema (1984)