Biografieën

Vrijwilligerswerk

Schmüll had niet alleen onbezoldigde functies bij de KVLO, de NBB en de Nevobo, maar hij deed ook veel vrijwilligerswerk binnen de YMCA, de sport, de kerk en het jeugdwerk. Zo was hij:
 • Secretaris van de commissie ‘Kerk en Sport’ ingesteld door de Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk;
 • Lid van de commissie Kerk en Vrije tijdsbesteding van de Raad van Samenleving van der Nederlands Hervormde Kerk;
 • Voorzitter van de sportvereniging ‘Sportcentrum Slotermeer’;
 • Voorzitter van de vereniging van hoofdsportleiders van universiteiten;
 • Adviseur van het bestuur van de Nederlandse Studenten Sport Stichting;
 • Adviseur van het KNGV;
 • Bestuurslid van de Stichting School en Sport;
 • Lid van de Amsterdamse Sportraad, commissie planning en uitbreiding;
 • Lid van de cursuscommissie van de Nevobo;
 • Lid van commissie conditie en de commissie opleiding van de Raad Opleiding en Training van de NSF;
 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Sport en Spel in het jeugdwerk;
 • Secretaris van Stichting Sport en Spel in het jeugdwerk;
 • Lid van de Raad van Toezicht op de Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC);
 • Afgevaardigde van de Hervormde Jeugdraad;
 • Lid van de commissie Middelbare Schoolwerk van de Hervormde Jeugdraad Amsterdam;
 • Lid van het dagelijks bestuur van de commissie jeugdorganisaties van de Amsterdamse Jeugdraad;
 • Lid van de Amsterdamse Jeugd Actie (later Jeugd Raad);
 • Lid van het Comité Amsterdam helpt Oost-Indonesië;
 • Lid van het bestuur der M.A.I.; (Maatschappelijk Advies Bureau’s);
 • Lid van de Raad voor de Jeugdvorming, de afdeling jeugdsport (adviescie voor de minister Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk);
 • Mentor inzake studentenkwesties bij de ANWB, afdeling kamperen;
 • Lid van de sportcommissie der Nederlandse Jeugd Gemeenschap;
 • Lid van internationale commissies bij de YMCA en de International Counsil for Sport and Physical Education;
 • Lid van de Raad voor de Schoolsport in oprichting;
 • Lid ‘boys workcommittee’van de YMCA;
 • Lid van vele (studie)commissies en het maken van rapporteren vanuit die commissies.
Door Schmüll getekend overzicht van zijn relaties en YMCA-branches.

YMCA-netwerk van Schmüll

Minister H.W. van Doorn (CRM) en burgemeester I. Samkalden voor het Tropenmuseum in 1975 (beeldbank stadsarchief Amsterdam).

Schmüll was dagvoorzitter van het congres ‘Stad in beweging’

Briefhoofd YMCA.

Briefhoofd YMCA