Biografieën

Publicaties

Van der Boom heeft de vakwetenschap verrijkt met de volgende werken:
 • Boom, J.A. van der (1885). Gymnastiek en spel op de voorbereidende en lagere volksschool: practische handleiding. Amsterdam: Meeuwissen, 228 p.
 • Boom, J.A. van der (1887). De Turnvriend, 7 (6), p. 83-88. Amsterdam: Ipenbuur & Van Seldam.
 • Boom, J.A. van der (1899). Het turnonderwijs aan meisjes der hoogere burger-, kweek- en normaalscholen en aan damesturnvereenigingen; handleiding voor de vrije-, orde-, toesteloefeningen en spelen. Haarlem: Tjeenk Willink, 124 p.
 • Boom, J.A. van der (1902). Het turnonderwijs aan jongens der hoogere burger-, kweek- en normaalscholen; beknopte handleiding voor de vrije-, orde-, toesteloefeningen en spelen. Haarlem: Groeneveld, 87 p.
 • Boom, J.A. van der, Croesen, F.G. (1907, 7e druk)). Spelen en lichaamsoefeningen ten dienste van Voorbereidende en de Laagste Klassen van Lagere Scholen. Met muziek en figuren. Haarlem: Tjeenk Willing, 91 p.
 • Boom, J.A. van der (1909). De toesteloefeningen en openluchtspelen voor de lagere, meer uitgebreid lagere en voor de hogere burgerschool. Haarlem: Tjeenk Willink, 308 p.
 • Vereeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland (1911). De aanvallen op de Nederlandsche schoolgymnastiek weerlegd door J.A. van der Boom, aangevuld met eene verdediging van het bij de K.N. Marine gevolgde stelsel door J.H.A. baron Melvill van Carnbee, kapitein der Mariniers, benevens verschillende uitspraken van physiologen. Haarlem 1911: Tjeenk Willink & zoon, 175 p.
 • Boom, J.A. van der (1912). Spelen en lichaamsoefeningen ten dienste van voorbereidende en de laagste klassen van lagere scholen; met muziek en figuren. Haarlem: Tjeenk Willink, 94 p.
 • Boom, J.A. van der & Croesen, F.G. (1918). Spelen en lichaamsoefeningen voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Haarlem: Tjeenk Willink, 103 p.
 • Boom, J.A. van der (red.) (1913). Feestnummer ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland en hare Afdeelingen. Amsterdam, Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland, 102 p.
 • Boom, J.A. van der (1916). De volledige gymnastiek voor mannelijke leerlingen van 13 tot 20 jaar, uitgegeven met voorkennis en voor rekening van het Departement van Binnenlandsche Zaken - critisch beschouwd. Haarlem: Nijgh & Ditmar, 18 p.
 • Boom, J.A. van der (1917). De vrije, orden-, gereedschapsoefeningen, gymnastische groepen en veldspelen: practische handleiding voor het onderwijs aan mannelijke leerlingen van Hoogere Burger-, Kweek- en Normaalscholen. Haarlem: Tjeenk Willink, 189 p.
 • Boom, J.A. van der (1918). De vrije, orden-, gereedschapsoefeningen, reien en veldspelen: practische handleiding voor het onderwijs aan vrouwelijke leerlingen van Hoogere Burger-, Kweek- en Normaalscholen en aan damesturnvereenigingen. Haarlem: Tjeenk Willink, 214 p.
 • Boom, J.A. van der (1918). De toesteloefeningen. Haarlem: Tjeenk Willink, 304 p.
 • Boom, J.A. & Croesen, F.G. (1918). Spelen en lichaamsoefeningen voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Haarlem: Tjeenk Willink, 103 p.
 • Boom, J.A. van der (1926). De vrije en ordenoefeningen, de houdings-, spring- en evenwichtsoefeningen voor de lagere school; theoretisch-practische handleiding bij het onderwijs in vrije-, orden-, gereedschaps-, houdings-, spring- en evenwichtsoefeningen, reien, veld- en zaalspelen voor jongens en meisjes van 6-12 jaar. Haarlem: Tjeenk Willink, 472 p.